Anasayfa / Aile Rehberi

Aile Rehberi

İman Ediyorum Demek Yeter Mi?

Her Müslüman hiç şüphe duymadan Allah’a iman ediyor ve onun bir olduğuna şehadet ediyor. Fakat bunu hayatımızda uygulamaya kalkınca bir hayli eksik kalıyoruz öyle değil mi? Sadece inanmakla iş bitiyor mu? Gelin bir bakalım. İman etmek Allah’a kalp ile teslim olmaktır Allah Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) seçmiş, son din olan İslamiyet’i …

Daha Fazla Oku »

Boşanma Oranları Neden Bu Kadar Fazla?

Boşanma Oranlarının Hızlı Artışı Eski zamanlarda eşler birbiri için süslenir ve giyinirdi. Sadece eşinin beğenisini kazanmak isterdi. Günümüzde bu durum oldukça değişti. Şimdilerde eşler diğer insanların beğenisini kazanmak için o kadar çaba sarf ediyor ki sıra kendi eşlerine geldiğinde acizlik edip eşlerini ihmal ediyorlar. İnsanlar eşlerinden gerektiği ilgiyi görmediği zaman …

Daha Fazla Oku »

Allah (cc) örtünmeyi neden emrediyor?

Tesettür Allah (c.c.)’ın bizlere vermiş olduğu çok değerli bir mücevherdir. Düşününki sizde çok önemli ve değerli bir taş bir mücevher var ve milyonlar sahibisiniz. O taşı korumak için küçük hediyelik bir kutuyu mu tercih edersiniz yoksa ekstra güvenlikli kesilemeyen biçilemeyen kırılamayan patlatılamayan bir kutuyu mu? Bence patlamayan çatlamayan o kutuyu …

Daha Fazla Oku »

İslam’da Adam Öldürmenin Kefareti Nedir?

İslam’da korunması gaye edinilen temel değerlerden birisi insan hayatıdır. İnsanın saygınlığı anlayışı, insan hayatını koruyucu tedbirler, müessir fiil ve adam öldürme suçlarının cezalandırılmasında izlenen siyaset hep bu amaca hizmet eder. Bir müslümanın müslüman, zimmî veya anlaşmalı (muâhid) gayri müslimi hataen (yanlışlıkla ve kaza ile) öldürmesi halinde, gereken diğer hukukî ve …

Daha Fazla Oku »

Hayızlı Kadınla Cinsel İlişkinin Kefareti Nedir?

İslam’da Hayızlı Kadınla Cinsel İlişkinin Kefareti Kur’an’da hayız halinin kadın için rahatsızlık ve mazeret hali olduğu, hayız süresince kocalarının onlarla cinsî temastan uzak durması gerektiği bildirilmiştir (el-Bakara 2/222). Bu yasaklama ve Hz. Peygamber’in de bu yöndeki hadisleri sebebiyle, hayızlı kadınla cinsî münasebette bulunmanın haram olduğunda görüş birliği hâsıl olmuştur. Zaten …

Daha Fazla Oku »

Zıhar Kefareti Nedir? İslamiyette Zıhar

İslamiyette Zıhar Sözlükte “sırt” anlamına gelen zıhâr kelimesi, kökü İslâm öncesi dönem Hicaz-Arap toplumuna kadar uzanan bir geleneği simgeler. Câhiliye döneminde bir erkeğin karısına “Artık sen bana anamın sırtı gibisin” demesiyle onu kendisine haram kıldığına inanılır ve bu bir nevi boşanma sayılırdı. İslâm, kadının aleyhine olan bu boşanma tarzını kaldırdı. …

Daha Fazla Oku »

Anne ve Babalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsuru. Allah’ın insanlardan korunmasını istediği beş kutsal şeyden biri de, neslin devamıdır. Neslin devamını Allah (c.c.), canlıların kabiliyet ve yapılarına göre belli kanunlara bağlamıştır. Neslini devam ettirebilmek için en büyük zorluklarla karşılaşan canlı da insanoğludur. İnsan, canlıların en güçlüsü olmasına …

Daha Fazla Oku »

Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller

Cemaate katılmamak şu durumlarda mübah olur: 1. Hastalık. Cemaatle namaza katılmamayı mubah kılan mazeretlerin başında hastalık gelir. Âlimler, cemaate katılmamayı mâzur gösteren hastalık için, teyemmümü mubah kılacak derecede olması şeklinde bir ölçü getirmişlerdir. Hastalık için getirilen bu ölçü, cemaatin önemini göstermesi bakımından oldukça yerindedir. Fakat bu ölçü, hastalığı sadece hasta …

Daha Fazla Oku »

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

İslâm dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesinin teşvik edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, müminlerin görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir anlam taşımaktadır. Bu bakımdan cemaatle namaz esprisi, oluşturulmak …

Daha Fazla Oku »

Cami Adabı Nasıl Olmalıdır?

Yüce Yaratıcımız kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor; “Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyinin”(Araf Süresi, Ayet 31) Cami adabının bazıları şunlardır: 1- Camiye sağ ayakla girilir. Çıkarken de önce sol ayağı dışarıya atarak çıkılır. 2- Camiye giren namazı bekleyenlere selâm verilir. 3- Camiye girince ön safa durmalıdır. …

Daha Fazla Oku »

Sevap Kazanmanın Yolları

Sevap Kazanmanın Yolları Şüphesiz ki İslâm’da sevap kazanma ve hayırlı amellerde bulunma sahası çok geniş ve büyüktür. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Allah-u Teâlâ’dan şöyle rivayet etmiştir: “Hiç şüphesiz ki Allah, iyiliklerle kötülükleri yazmış, sonra da bunları açıklamıştır. Bu sebeple herkim, bir iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapmazsa, Allah kendi katından …

Daha Fazla Oku »

Cehennem Nasıldır?

Derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap çekecekleri ceza yeri. Kur’an-ı Kerîm’de inanan ve güzel amel işleyen kimselere Cennet* vadedildiği gibi (el-Kehf 18/107); kâfir ve günahkâr kimselere de Cehennem vâdedilmiştir. Kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem’de ebedî kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah’ın …

Daha Fazla Oku »

Doğru Yolda Yanlış Adımlarla Yürümek

Hep bir şeyler eksik dostum… Öyle değil mi? Elhamdülillah deyince kalp, namaz kılarken huşu eksik mesela… Her ne için “yapıyorum” diyorsak eksik yapıyoruz dostum. Biz doğru yola bile yanlış adımlarla ilerliyoruz. Bugün Allah için ne yaptın dendiğinde verecek cevap, söyleyecek söz bulamıyoruz. Sadece eksik yapmıyoruz, eksik yaşıyoruz dostum. Namazda huşuyu …

Daha Fazla Oku »

Sevgi Sevmek Değildir

Çocukken anneannemin dedemi sevdiğini düşünmüyordum. Annemin de babamı… Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm… Zamanla ikisinin de, eşlerini canlarını verebilecek kadar çok sevdiğini düşünmeye başladım. Böyle düşünmemin sebebi annemin babama “Aşkım seni çok seviyorum” demesi değildi elbette… Veyahut anneannemin “Bak bu gerdanlığı deden aldı.” demesi de değildi. Ben büyüdüm. Ve sevginin kelimelerle ifade …

Daha Fazla Oku »

Kadınlara Bakmak Günah Mı?

İslâm dini kadınlara bakma konusunda birtakım ölçüler ortaya koymuştur. İslâm’ın ana kaynağı Kur’ân-ı Kerim, toplumlarda çıkabilecek fitnenin yolunu kesmek, sosyal düzeni sarsıcı hareketlere engel olmak için pek çok konuda genel kurallara yer vermiştir. Toplumu oluşturan fertlerin, genellikle kadın ve erkeklerden müteşekkil olduğu düşünülürse, bu konuda da İslâm’ın bağlayıcı hükümler getirmesi …

Daha Fazla Oku »

İslamda Kadın

İnsanın dişisi. Erkeğin eşi. Dişi’nin erişkin olanı. İslâm’da erkekle kadın bir bütünün parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. İbadet ve muamelelerde cinsiyet ayrılığından doğan önemsiz bazı farklar dışında, dinî görev ve sorumluluklarda kadın-erkek eşitliği esastır. İslâm’ın gelişinden önce toplumda hak ettiği yeri alamayan kadın, İslamiyet’le insana yakışır haklara sahip …

Daha Fazla Oku »

İslamda Aile Hukukunun Özellikleri

Evliliğin gayesi aileye huzur ve mutluluk, toplumda da iyi bir nesil temin etmektir, “Onun (varlık ve kudret) alâmetlerinden birisi de size kendinizden eşler yaratmasıdır, ki siz onlarla huzur ve sükûnete kavuşursunuz. Ve aranıza sevgi ve rahmet koymuştur.” (er-Rûm, 30/21). “Onlar (kadınlarınız) sizin için elbise, siz de onlar için elbisesiniz…”(el-Bakara, 2/187). …

Daha Fazla Oku »

Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri

Kardeşler birbirlerine karşı iyi davranmalı, küçükler büyüklere itaat edip onlara saygı beslemeli, büyükler de küçüklere hoşgörü ile davranmalıdırlar. Ancak bu şekilde âilede mutluluk ve huzur sağlanabilir. Kardeşler maddî hırs sebebiyle, aralarındaki birlik ve beraberliği, ahengi bozmamalıdırlar. Kardeşlerin kabiliyetleri birbirlerini kıskançlığa sevketmemelidir. Kimi insan ilme meraklıdır, o sahada ilerler, şan şöhret …

Daha Fazla Oku »

Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri

Çocuklar anne ve babalarına itaat etmeli ve iyilikte bulunmalıdırlar. Çünkü bir çocuğun yetişip büyümesinde en büyük fedakârlığı, anne ve baba gösterir. “Biz insana ana babasına iyilik yapmasını da tavsiye ettik.” (Lokman, 31/14). Çocuklar anne ve babalarına karşı saygı ve şefkat göstermeli, istediklerini yerine getirmeli, onları memnun etmelidir. “Anne babaya güzellikle …

Daha Fazla Oku »