Anasayfa / Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali Oku – Kuran Türkçe Meali Oku

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali Oku – Kuran Türkçe Meali Oku

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali Oku – Kuran Türkçe Meali Oku

1 – Fatiha Suresi39 – Zümer Suresi77 – Mürselat Suresi
2 – Bakara Suresi40 – Mümin Suresi78 – Nebe Suresi
3 – Al-i İmran Suresi41 – Fussilet Suresi79 – Naziat Suresi
4 – Nisa Suresi42 – Şura Suresi80 – Abese Suresi
5 – Maide Suresi43 – Zuhruf Suresi81 – Tekvir Suresi
6 – Enam Suresi44 – Duhan Suresi82 – İnfitar Suresi
7 – Araf Suresi45 – Casiye Suresi83 – Mutaffifin Suresi
8 – Enfal Suresi46 – Ahkaf Suresi84 – İnşikak Suresi
9 – Tevbe Suresi47 – Muhammed Suresi85 – Bürüc Suresi
10 – Yunus Suresi48 – Fetih Suresi86 – Tarık Suresi
11 – Hud Suresi49 – Hucurat Suresi87 – Ala Suresi
12 – Yusuf Suresi50 – Kaf Suresi88 – Gaşiye Suresi
13 – Rad Suresi51 – Zariyat Suresi89 – Fecr Suresi
14 – İbrahim Suresi52 – Tur Suresi90 – Beled Suresi
15 – Hicr Suresi53 – Necm Suresi91 – Şems Suresi
16 – Nahl Suresi54 – Kamer Suresi92 – Leyl Suresi
17 – İsra Suresi55 – Rahman Suresi93 – Duha Suresi
18 – Kehf Suresi56 – Vakıa Suresi94 – İnşirah Suresi
19 – Meryem Suresi57 – Hadid Suresi95 – Tin Suresi
20 – Taha Suresi58 – Mücadele Suresi96 – Alak Suresi
21 – Enbiya Suresi59 – Haşr Suresi97 – Kadir Suresi
22 – Hac Suresi60 – Mümtehine Suresi98 – Beyyine Suresi
23 – Müminun Suresi61 – Saff Suresi99 – Zilzal Suresi
24 – Nur Suresi62 – Cuma Suresi100 – Adiyat Suresi
25 – Furkan Suresi63 – Münafikun Suresi101 – Karia Suresi
26 – Şuara Suresi64 – Tegabun Suresi102 – Tekasür Suresi
27 – Neml Suresi65 – Talak Suresi103 – Asr Suresi
28 – Kasas Suresi66 – Tahrim Suresi104 – Hümeze Suresi
29 – Ankebut Suresi67 – Mülk Suresi105 – Fil Suresi
30 – Rum Suresi68 – Kalem Suresi106 – Kureyş Suresi
31 – Lokman Suresi69 – Hakka Suresi107 – Maun Suresi
32 – Secde Suresi70 – Mearic Suresi108 – Kevser Suresi
33 – Ahzab Suresi71 – Nuh Suresi109 – Kafirun Suresi
34 – Sebe Suresi72 – Cin Suresi110 – Nasr Suresi
35 – Fatır Suresi73 – Müzzemmil Suresi111 – Tebbet Suresi
36 – Yasin Suresi74 – Müddessir Suresi112 – İhlas Suresi
37 – Saffat Suresi75 – Kıyamet Suresi113 – Felak Suresi
38 – Sad Suresi76 – İnsan Suresi114 – Nas Suresi

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali

Kur’an bir hidayet ve i’caz kitabıdır. O, insanlığı doğru yola iletmek üzere gönderilmiş eşsiz bir mucizedir. Dünyada en çok okunan ve okunacak kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in başka adları da vardır; fakat en yaygın olanı Kur’an’dır. Diğer adlarından bazıları şunlardır: Kitab, Furkan, Zikr, Tenzil.

Meşhur olan sıfatları arasında da şunlar sayılabilir: Mübin, kerim, nur, hüda, rahmet, şifa, mev’ıza, büşra, beşir, nezir, aziz.

“Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)’e 23 yıllık peygamberlik süresi içinde, Arap dilinde ve vahiy yoluyla indirilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, mucize kelamdır.”

Hz. Peygamber Kur’an ‘ı vahiy olarak almış, kendi tarafından hiçbir şey ilave etmeden ve hiçbir eksiltme yapmadan onu aldığı şekliyle ümmetine tebliğ etmiştir.

Kur’an ‘ı ayrıca okumak, dinlemek, yazılarına bakmak, başkasına okutmak ve öğretmek de ibadettir. Kur’an ‘ın tercüme ve tefsirlerini okumak da sevaptır.