Anasayfa / Kur’an-ı Kerim Oku – Arapça ve Türkçe Kuran Oku

Kur’an-ı Kerim Oku – Arapça ve Türkçe Kuran Oku

Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim Arapça Kuran Oku – Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim Türkçe Kuran Oku

  • Cüz Listesi
  • Sure Listesi
  • Sayfa Listesi

Hatim DuasıHatim Duası 2Hatim Duası 3

1 – Fatiha Suresi39 – Zümer Suresi77 – Mürselat Suresi
2 – Bakara Suresi40 – Mümin Suresi78 – Nebe Suresi
3 – Al-i İmran Suresi41 – Fussilet Suresi79 – Naziat Suresi
4 – Nisa Suresi42 – Şura Suresi80 – Abese Suresi
5 – Maide Suresi43 – Zuhruf Suresi81 – Tekvir Suresi
6 – Enam Suresi44 – Duhan Suresi82 – İnfitar Suresi
7 – Araf Suresi45 – Casiye Suresi83 – Mutaffifin Suresi
8 – Enfal Suresi46 – Ahkaf Suresi84 – İnşikak Suresi
9 – Tevbe Suresi47 – Muhammed Suresi85 – Bürüc Suresi
10 – Yunus Suresi48 – Fetih Suresi86 – Tarık Suresi
11 – Hud Suresi49 – Hucurat Suresi87 – Ala Suresi
12 – Yusuf Suresi50 – Kaf Suresi88 – Gaşiye Suresi
13 – Rad Suresi51 – Zariyat Suresi89 – Fecr Suresi
14 – İbrahim Suresi52 – Tur Suresi90 – Beled Suresi
15 – Hicr Suresi53 – Necm Suresi91 – Şems Suresi
16 – Nahl Suresi54 – Kamer Suresi92 – Leyl Suresi
17 – İsra Suresi55 – Rahman Suresi93 – Duha Suresi
18 – Kehf Suresi56 – Vakıa Suresi94 – İnşirah Suresi
19 – Meryem Suresi57 – Hadid Suresi95 – Tin Suresi
20 – Taha Suresi58 – Mücadele Suresi96 – Alak Suresi
21 – Enbiya Suresi59 – Haşr Suresi97 – Kadir Suresi
22 – Hac Suresi60 – Mümtehine Suresi98 – Beyyine Suresi
23 – Müminun Suresi61 – Saff Suresi99 – Zilzal Suresi
24 – Nur Suresi62 – Cuma Suresi100 – Adiyat Suresi
25 – Furkan Suresi63 – Münafikun Suresi101 – Karia Suresi
26 – Şuara Suresi64 – Tegabun Suresi102 – Tekasür Suresi
27 – Neml Suresi65 – Talak Suresi103 – Asr Suresi
28 – Kasas Suresi66 – Tahrim Suresi104 – Hümeze Suresi
29 – Ankebut Suresi67 – Mülk Suresi105 – Fil Suresi
30 – Rum Suresi68 – Kalem Suresi106 – Kureyş Suresi
31 – Lokman Suresi69 – Hakka Suresi107 – Maun Suresi
32 – Secde Suresi70 – Mearic Suresi108 – Kevser Suresi
33 – Ahzab Suresi71 – Nuh Suresi109 – Kafirun Suresi
34 – Sebe Suresi72 – Cin Suresi110 – Nasr Suresi
35 – Fatır Suresi73 – Müzzemmil Suresi111 – Tebbet Suresi
36 – Yasin Suresi74 – Müddessir Suresi112 – İhlas Suresi
37 – Saffat Suresi75 – Kıyamet Suresi113 – Felak Suresi
38 – Sad Suresi76 – İnsan Suresi114 – Nas Suresi
1. Cüzİlk Sayfa
1.Sayfa2.Sayfa3.Sayfa4.Sayfa
5.Sayfa6.Sayfa7.Sayfa8.Sayfa
9.Sayfa10.Sayfa11.Sayfa12.Sayfa
13.Sayfa14.Sayfa15.Sayfa16.Sayfa
17.Sayfa18.Sayfa19.Sayfa20.Sayfa
2. Cüz
21.Sayfa22.Sayfa23.Sayfa24.Sayfa
25.Sayfa26.Sayfa27.Sayfa28.Sayfa
29.Sayfa30.Sayfa31.Sayfa32.Sayfa
33.Sayfa34.Sayfa35.Sayfa36.Sayfa
37.Sayfa38.Sayfa39.Sayfa40.Sayfa

3. Cüz

41.Sayfa42.Sayfa43.Sayfa44.Sayfa
45.Sayfa46.Sayfa47.Sayfa48.Sayfa
49.Sayfa50.Sayfa51.Sayfa52.Sayfa
53.Sayfa54.Sayfa55.Sayfa56.Sayfa
57.Sayfa58.Sayfa59.Sayfa60.Sayfa

4. Cüz

61.Sayfa62.Sayfa63.Sayfa64.Sayfa
65.Sayfa66.Sayfa67.Sayfa68.Sayfa
69.Sayfa70.Sayfa71.Sayfa72.Sayfa
73.Sayfa74.Sayfa75.Sayfa76.Sayfa
77.Sayfa78.Sayfa79.Sayfa80.Sayfa

5. Cüz

81.Sayfa82.Sayfa83.Sayfa84.Sayfa
85.Sayfa86.Sayfa87.Sayfa88.Sayfa
89.Sayfa90.Sayfa91.Sayfa92.Sayfa
93.Sayfa94.Sayfa95.Sayfa96.Sayfa
97.Sayfa98.Sayfa99.Sayfa100.Sayfa

6. Cüz

101.Sayfa102.Sayfa103.Sayfa104.Sayfa
105.Sayfa106.Sayfa107.Sayfa108.Sayfa
109.Sayfa110.Sayfa111.Sayfa112.Sayfa
113.Sayfa114.Sayfa115.Sayfa116.Sayfa
117.Sayfa118.Sayfa119.Sayfa120.Sayfa

7. Cüz

121.Sayfa122.Sayfa123.Sayfa124.Sayfa
125.Sayfa126.Sayfa127.Sayfa128.Sayfa
129.Sayfa130.Sayfa131.Sayfa132.Sayfa
133.Sayfa134.Sayfa135.Sayfa136.Sayfa
137.Sayfa138.Sayfa139.Sayfa140.Sayfa

8. Cüz

141.Sayfa142.Sayfa143.Sayfa144.Sayfa
145.Sayfa146.Sayfa147.Sayfa148.Sayfa
149.Sayfa150.Sayfa151.Sayfa152.Sayfa
153.Sayfa154.Sayfa155.Sayfa156.Sayfa
157.Sayfa158.Sayfa159.Sayfa160.Sayfa

9. Cüz

161.Sayfa162.Sayfa163.Sayfa164.Sayfa
165.Sayfa166.Sayfa167.Sayfa168.Sayfa
169.Sayfa170.Sayfa171.Sayfa172.Sayfa
173.Sayfa174.Sayfa175.Sayfa176.Sayfa
177.Sayfa178.Sayfa179.Sayfa180.Sayfa

10. Cüz

181.Sayfa182.Sayfa183.Sayfa184.Sayfa
185.Sayfa186.Sayfa187.Sayfa188.Sayfa
189.Sayfa190.Sayfa191.Sayfa192.Sayfa
193.Sayfa194.Sayfa195.Sayfa196.Sayfa
197.Sayfa198.Sayfa199.Sayfa200.Sayfa

11. Cüz

201.Sayfa202.Sayfa203.Sayfa204.Sayfa
205.Sayfa206.Sayfa207.Sayfa208.Sayfa
209.Sayfa210.Sayfa211.Sayfa212.Sayfa
213.Sayfa214.Sayfa215.Sayfa216.Sayfa
217.Sayfa218.Sayfa219.Sayfa220.Sayfa

12. Cüz

221.Sayfa222.Sayfa223.Sayfa224.Sayfa
225.Sayfa226.Sayfa227.Sayfa228.Sayfa
229.Sayfa230.Sayfa231.Sayfa232.Sayfa
233.Sayfa234.Sayfa235.Sayfa236.Sayfa
237.Sayfa238.Sayfa239.Sayfa240.Sayfa

13. Cüz

241.Sayfa242.Sayfa243.Sayfa244.Sayfa
245.Sayfa246.Sayfa247.Sayfa248.Sayfa
249.Sayfa250.Sayfa251.Sayfa252.Sayfa
253.Sayfa254.Sayfa255.Sayfa256.Sayfa
257.Sayfa258.Sayfa259.Sayfa260.Sayfa

14. Cüz

261.Sayfa262.Sayfa263.Sayfa264.Sayfa
265.Sayfa266.Sayfa267.Sayfa268.Sayfa
269.Sayfa270.Sayfa271.Sayfa272.Sayfa
273.Sayfa274.Sayfa275.Sayfa276.Sayfa
277.Sayfa278.Sayfa279.Sayfa280.Sayfa

15. Cüz

281.Sayfa282.Sayfa283.Sayfa284.Sayfa
285.Sayfa286.Sayfa287.Sayfa288.Sayfa
289.Sayfa290.Sayfa291.Sayfa292.Sayfa
293.Sayfa294.Sayfa295.Sayfa296.Sayfa
297.Sayfa298.Sayfa299.Sayfa300.Sayfa

16. Cüz

301.Sayfa302.Sayfa303.Sayfa304.Sayfa
305.Sayfa306.Sayfa307.Sayfa308.Sayfa
309.Sayfa310.Sayfa311.Sayfa312.Sayfa
313.Sayfa314.Sayfa315.Sayfa316.Sayfa
317.Sayfa318.Sayfa319.Sayfa320.Sayfa

17. Cüz

321.Sayfa322.Sayfa323.Sayfa324.Sayfa
325.Sayfa326.Sayfa327.Sayfa328.Sayfa
329.Sayfa330.Sayfa331.Sayfa332.Sayfa
333.Sayfa334.Sayfa335.Sayfa336.Sayfa
337.Sayfa338.Sayfa339.Sayfa340.Sayfa

18. Cüz

341.Sayfa342.Sayfa343.Sayfa344.Sayfa
345.Sayfa346.Sayfa347.Sayfa348.Sayfa
349.Sayfa350.Sayfa351.Sayfa352.Sayfa
353.Sayfa354.Sayfa355.Sayfa356.Sayfa
357.Sayfa358.Sayfa359.Sayfa360.Sayfa

19. Cüz

361.Sayfa362.Sayfa363.Sayfa364.Sayfa
365.Sayfa366.Sayfa367.Sayfa368.Sayfa
369.Sayfa370.Sayfa371.Sayfa372.Sayfa
373.Sayfa374.Sayfa375.Sayfa376.Sayfa
377.Sayfa378.Sayfa379.Sayfa380.Sayfa

20. Cüz

381.Sayfa382.Sayfa383.Sayfa384.Sayfa
385.Sayfa386.Sayfa387.Sayfa388.Sayfa
389.Sayfa390.Sayfa391.Sayfa392.Sayfa
393.Sayfa394.Sayfa395.Sayfa396.Sayfa
397.Sayfa398.Sayfa399.Sayfa400.Sayfa

21. Cüz

401.Sayfa402.Sayfa403.Sayfa404.Sayfa
405.Sayfa406.Sayfa407.Sayfa408.Sayfa
409.Sayfa410.Sayfa411.Sayfa412.Sayfa
413.Sayfa414.Sayfa415.Sayfa416.Sayfa
417.Sayfa418.Sayfa419.Sayfa420.Sayfa

22. Cüz

421.Sayfa422.Sayfa423.Sayfa424.Sayfa
425.Sayfa426.Sayfa427.Sayfa428.Sayfa
429.Sayfa430.Sayfa431.Sayfa432.Sayfa
433.Sayfa434.Sayfa435.Sayfa436.Sayfa
437.Sayfa438.Sayfa439.Sayfa440.Sayfa

23. Cüz

441.Sayfa442.Sayfa443.Sayfa444.Sayfa
445.Sayfa446.Sayfa447.Sayfa448.Sayfa
449.Sayfa450.Sayfa451.Sayfa452.Sayfa
453.Sayfa454.Sayfa455.Sayfa456.Sayfa
457.Sayfa458.Sayfa459.Sayfa460.Sayfa

24. Cüz

461.Sayfa462.Sayfa463.Sayfa464.Sayfa
465.Sayfa466.Sayfa467.Sayfa468.Sayfa
469.Sayfa470.Sayfa471.Sayfa472.Sayfa
473.Sayfa474.Sayfa475.Sayfa476.Sayfa
477.Sayfa478.Sayfa479.Sayfa480.Sayfa

25. Cüz

481.Sayfa482.Sayfa483.Sayfa484.Sayfa
485.Sayfa486.Sayfa487.Sayfa488.Sayfa
489.Sayfa490.Sayfa491.Sayfa492.Sayfa
493.Sayfa494.Sayfa495.Sayfa496.Sayfa
497.Sayfa498.Sayfa499.Sayfa500.Sayfa

26. Cüz

501.Sayfa502.Sayfa503.Sayfa504.Sayfa
505.Sayfa506.Sayfa507.Sayfa508.Sayfa
509.Sayfa510.Sayfa511.Sayfa512.Sayfa
513.Sayfa514.Sayfa515.Sayfa516.Sayfa
517.Sayfa518.Sayfa519.Sayfa520.Sayfa

27. Cüz

521.Sayfa522.Sayfa523.Sayfa524.Sayfa
525.Sayfa526.Sayfa527.Sayfa528.Sayfa
529.Sayfa530.Sayfa531.Sayfa532.Sayfa
533.Sayfa534.Sayfa535.Sayfa536.Sayfa
537.Sayfa538.Sayfa539.Sayfa540.Sayfa

28. Cüz

541.Sayfa542.Sayfa543.Sayfa544.Sayfa
545.Sayfa546.Sayfa547.Sayfa548.Sayfa
549.Sayfa550.Sayfa551.Sayfa552.Sayfa
553.Sayfa554.Sayfa555.Sayfa556.Sayfa
557.Sayfa558.Sayfa559.Sayfa560.Sayfa

29. Cüz

561.Sayfa562.Sayfa563.Sayfa564.Sayfa
565.Sayfa566.Sayfa567.Sayfa568.Sayfa
569.Sayfa570.Sayfa571.Sayfa572.Sayfa
573.Sayfa574.Sayfa575.Sayfa576.Sayfa
577.Sayfa578.Sayfa579.Sayfa580.Sayfa

30. Cüz

581.Sayfa582.Sayfa583.Sayfa584.Sayfa
585.Sayfa586.Sayfa587.Sayfa588.Sayfa
589.Sayfa590.Sayfa591.Sayfa592.Sayfa
593.Sayfa594.Sayfa595.Sayfa596.Sayfa
597.Sayfa598.Sayfa599.Sayfa600.Sayfa
601.Sayfa602.Sayfa603.Sayfa604.Sayfa

Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim Arapça ve Türkçe Kuran Oku

Kur’an bir hidayet ve i’caz kitabıdır. O, insanlığı doğru yola iletmek üzere gönderilmiş eşsiz bir mucizedir. Dünyada en çok okunan ve okunacak kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in başka adları da vardır; fakat en yaygın olanı Kur’an’dır. Diğer adlarından bazıları şunlardır: Kitab, Furkan, Zikr, Tenzil.

Meşhur olan sıfatları arasında da şunlar sayılabilir: Mübin, kerim, nur, hüda, rahmet, şifa, mev’ıza, büşra, beşir, nezir, aziz.

“Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)’e 23 yıllık peygamberlik süresi içinde, Arap dilinde ve vahiy yoluyla indirilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, mucize kelamdır.”

Hz. Peygamber Kur’an ‘ı vahiy olarak almış, kendi tarafından hiçbir şey ilave etmeden ve hiçbir eksiltme yapmadan onu aldığı şekliyle ümmetine tebliğ etmiştir.

Kur’an’ı ayrıca okumak, dinlemek, yazılarına bakmak, başkasına okutmak ve öğretmek de ibadettir. Kur’an’ın tercüme ve tefsirlerini okumak da sevaptır.

Kur’an-ı Kerim Mealini Okumak için Tıklayın.

Kur’an-ı Kerim Tefsirini Okumak için Tıklayın.

Kuran Oku, Arapça Kuran Oku, Türkçe Kuran Oku, Kur’an-ı Kerim Oku, Cüz Oku Hatim Yap, Mukabele Yap.