Anasayfa / Kur’an-ı Kerim Oku – Arapça ve Türkçe Kuran Oku

Kur’an-ı Kerim Oku – Arapça ve Türkçe Kuran Oku

Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim Arapça Kuran Oku – Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim Türkçe Kuran Oku

  • Cüz Listesi
  • Sure Listesi
  • Sayfa Listesi

Hatim DuasıHatim Duası 2Hatim Duası 3

1 – Fatiha Suresi 39 – Zümer Suresi 77 – Mürselat Suresi
2 – Bakara Suresi 40 – Mümin Suresi 78 – Nebe Suresi
3 – Al-i İmran Suresi 41 – Fussilet Suresi 79 – Naziat Suresi
4 – Nisa Suresi 42 – Şura Suresi 80 – Abese Suresi
5 – Maide Suresi 43 – Zuhruf Suresi 81 – Tekvir Suresi
6 – Enam Suresi 44 – Duhan Suresi 82 – İnfitar Suresi
7 – Araf Suresi 45 – Casiye Suresi 83 – Mutaffifin Suresi
8 – Enfal Suresi 46 – Ahkaf Suresi 84 – İnşikak Suresi
9 – Tevbe Suresi 47 – Muhammed Suresi 85 – Bürüc Suresi
10 – Yunus Suresi 48 – Fetih Suresi 86 – Tarık Suresi
11 – Hud Suresi 49 – Hucurat Suresi 87 – Ala Suresi
12 – Yusuf Suresi 50 – Kaf Suresi 88 – Gaşiye Suresi
13 – Rad Suresi 51 – Zariyat Suresi 89 – Fecr Suresi
14 – İbrahim Suresi 52 – Tur Suresi 90 – Beled Suresi
15 – Hicr Suresi 53 – Necm Suresi 91 – Şems Suresi
16 – Nahl Suresi 54 – Kamer Suresi 92 – Leyl Suresi
17 – İsra Suresi 55 – Rahman Suresi 93 – Duha Suresi
18 – Kehf Suresi 56 – Vakıa Suresi 94 – İnşirah Suresi
19 – Meryem Suresi 57 – Hadid Suresi 95 – Tin Suresi
20 – Taha Suresi 58 – Mücadele Suresi 96 – Alak Suresi
21 – Enbiya Suresi 59 – Haşr Suresi 97 – Kadir Suresi
22 – Hac Suresi 60 – Mümtehine Suresi 98 – Beyyine Suresi
23 – Müminun Suresi 61 – Saff Suresi 99 – Zilzal Suresi
24 – Nur Suresi 62 – Cuma Suresi 100 – Adiyat Suresi
25 – Furkan Suresi 63 – Münafikun Suresi 101 – Karia Suresi
26 – Şuara Suresi 64 – Tegabun Suresi 102 – Tekasür Suresi
27 – Neml Suresi 65 – Talak Suresi 103 – Asr Suresi
28 – Kasas Suresi 66 – Tahrim Suresi 104 – Hümeze Suresi
29 – Ankebut Suresi 67 – Mülk Suresi 105 – Fil Suresi
30 – Rum Suresi 68 – Kalem Suresi 106 – Kureyş Suresi
31 – Lokman Suresi 69 – Hakka Suresi 107 – Maun Suresi
32 – Secde Suresi 70 – Mearic Suresi 108 – Kevser Suresi
33 – Ahzab Suresi 71 – Nuh Suresi 109 – Kafirun Suresi
34 – Sebe Suresi 72 – Cin Suresi 110 – Nasr Suresi
35 – Fatır Suresi 73 – Müzzemmil Suresi 111 – Tebbet Suresi
36 – Yasin Suresi 74 – Müddessir Suresi 112 – İhlas Suresi
37 – Saffat Suresi 75 – Kıyamet Suresi 113 – Felak Suresi
38 – Sad Suresi 76 – İnsan Suresi 114 – Nas Suresi
1. Cüz İlk Sayfa
1.Sayfa 2.Sayfa 3.Sayfa 4.Sayfa
5.Sayfa 6.Sayfa 7.Sayfa 8.Sayfa
9.Sayfa 10.Sayfa 11.Sayfa 12.Sayfa
13.Sayfa 14.Sayfa 15.Sayfa 16.Sayfa
17.Sayfa 18.Sayfa 19.Sayfa 20.Sayfa
2. Cüz
21.Sayfa 22.Sayfa 23.Sayfa 24.Sayfa
25.Sayfa 26.Sayfa 27.Sayfa 28.Sayfa
29.Sayfa 30.Sayfa 31.Sayfa 32.Sayfa
33.Sayfa 34.Sayfa 35.Sayfa 36.Sayfa
37.Sayfa 38.Sayfa 39.Sayfa 40.Sayfa

3. Cüz

41.Sayfa 42.Sayfa 43.Sayfa 44.Sayfa
45.Sayfa 46.Sayfa 47.Sayfa 48.Sayfa
49.Sayfa 50.Sayfa 51.Sayfa 52.Sayfa
53.Sayfa 54.Sayfa 55.Sayfa 56.Sayfa
57.Sayfa 58.Sayfa 59.Sayfa 60.Sayfa

4. Cüz

61.Sayfa 62.Sayfa 63.Sayfa 64.Sayfa
65.Sayfa 66.Sayfa 67.Sayfa 68.Sayfa
69.Sayfa 70.Sayfa 71.Sayfa 72.Sayfa
73.Sayfa 74.Sayfa 75.Sayfa 76.Sayfa
77.Sayfa 78.Sayfa 79.Sayfa 80.Sayfa

5. Cüz

81.Sayfa 82.Sayfa 83.Sayfa 84.Sayfa
85.Sayfa 86.Sayfa 87.Sayfa 88.Sayfa
89.Sayfa 90.Sayfa 91.Sayfa 92.Sayfa
93.Sayfa 94.Sayfa 95.Sayfa 96.Sayfa
97.Sayfa 98.Sayfa 99.Sayfa 100.Sayfa

6. Cüz

101.Sayfa 102.Sayfa 103.Sayfa 104.Sayfa
105.Sayfa 106.Sayfa 107.Sayfa 108.Sayfa
109.Sayfa 110.Sayfa 111.Sayfa 112.Sayfa
113.Sayfa 114.Sayfa 115.Sayfa 116.Sayfa
117.Sayfa 118.Sayfa 119.Sayfa 120.Sayfa

7. Cüz

121.Sayfa 122.Sayfa 123.Sayfa 124.Sayfa
125.Sayfa 126.Sayfa 127.Sayfa 128.Sayfa
129.Sayfa 130.Sayfa 131.Sayfa 132.Sayfa
133.Sayfa 134.Sayfa 135.Sayfa 136.Sayfa
137.Sayfa 138.Sayfa 139.Sayfa 140.Sayfa

8. Cüz

141.Sayfa 142.Sayfa 143.Sayfa 144.Sayfa
145.Sayfa 146.Sayfa 147.Sayfa 148.Sayfa
149.Sayfa 150.Sayfa 151.Sayfa 152.Sayfa
153.Sayfa 154.Sayfa 155.Sayfa 156.Sayfa
157.Sayfa 158.Sayfa 159.Sayfa 160.Sayfa

9. Cüz

161.Sayfa 162.Sayfa 163.Sayfa 164.Sayfa
165.Sayfa 166.Sayfa 167.Sayfa 168.Sayfa
169.Sayfa 170.Sayfa 171.Sayfa 172.Sayfa
173.Sayfa 174.Sayfa 175.Sayfa 176.Sayfa
177.Sayfa 178.Sayfa 179.Sayfa 180.Sayfa

10. Cüz

181.Sayfa 182.Sayfa 183.Sayfa 184.Sayfa
185.Sayfa 186.Sayfa 187.Sayfa 188.Sayfa
189.Sayfa 190.Sayfa 191.Sayfa 192.Sayfa
193.Sayfa 194.Sayfa 195.Sayfa 196.Sayfa
197.Sayfa 198.Sayfa 199.Sayfa 200.Sayfa

11. Cüz

201.Sayfa 202.Sayfa 203.Sayfa 204.Sayfa
205.Sayfa 206.Sayfa 207.Sayfa 208.Sayfa
209.Sayfa 210.Sayfa 211.Sayfa 212.Sayfa
213.Sayfa 214.Sayfa 215.Sayfa 216.Sayfa
217.Sayfa 218.Sayfa 219.Sayfa 220.Sayfa

12. Cüz

221.Sayfa 222.Sayfa 223.Sayfa 224.Sayfa
225.Sayfa 226.Sayfa 227.Sayfa 228.Sayfa
229.Sayfa 230.Sayfa 231.Sayfa 232.Sayfa
233.Sayfa 234.Sayfa 235.Sayfa 236.Sayfa
237.Sayfa 238.Sayfa 239.Sayfa 240.Sayfa

13. Cüz

241.Sayfa 242.Sayfa 243.Sayfa 244.Sayfa
245.Sayfa 246.Sayfa 247.Sayfa 248.Sayfa
249.Sayfa 250.Sayfa 251.Sayfa 252.Sayfa
253.Sayfa 254.Sayfa 255.Sayfa 256.Sayfa
257.Sayfa 258.Sayfa 259.Sayfa 260.Sayfa

14. Cüz

261.Sayfa 262.Sayfa 263.Sayfa 264.Sayfa
265.Sayfa 266.Sayfa 267.Sayfa 268.Sayfa
269.Sayfa 270.Sayfa 271.Sayfa 272.Sayfa
273.Sayfa 274.Sayfa 275.Sayfa 276.Sayfa
277.Sayfa 278.Sayfa 279.Sayfa 280.Sayfa

15. Cüz

281.Sayfa 282.Sayfa 283.Sayfa 284.Sayfa
285.Sayfa 286.Sayfa 287.Sayfa 288.Sayfa
289.Sayfa 290.Sayfa 291.Sayfa 292.Sayfa
293.Sayfa 294.Sayfa 295.Sayfa 296.Sayfa
297.Sayfa 298.Sayfa 299.Sayfa 300.Sayfa

16. Cüz

301.Sayfa 302.Sayfa 303.Sayfa 304.Sayfa
305.Sayfa 306.Sayfa 307.Sayfa 308.Sayfa
309.Sayfa 310.Sayfa 311.Sayfa 312.Sayfa
313.Sayfa 314.Sayfa 315.Sayfa 316.Sayfa
317.Sayfa 318.Sayfa 319.Sayfa 320.Sayfa

17. Cüz

321.Sayfa 322.Sayfa 323.Sayfa 324.Sayfa
325.Sayfa 326.Sayfa 327.Sayfa 328.Sayfa
329.Sayfa 330.Sayfa 331.Sayfa 332.Sayfa
333.Sayfa 334.Sayfa 335.Sayfa 336.Sayfa
337.Sayfa 338.Sayfa 339.Sayfa 340.Sayfa

18. Cüz

341.Sayfa 342.Sayfa 343.Sayfa 344.Sayfa
345.Sayfa 346.Sayfa 347.Sayfa 348.Sayfa
349.Sayfa 350.Sayfa 351.Sayfa 352.Sayfa
353.Sayfa 354.Sayfa 355.Sayfa 356.Sayfa
357.Sayfa 358.Sayfa 359.Sayfa 360.Sayfa

19. Cüz

361.Sayfa 362.Sayfa 363.Sayfa 364.Sayfa
365.Sayfa 366.Sayfa 367.Sayfa 368.Sayfa
369.Sayfa 370.Sayfa 371.Sayfa 372.Sayfa
373.Sayfa 374.Sayfa 375.Sayfa 376.Sayfa
377.Sayfa 378.Sayfa 379.Sayfa 380.Sayfa

20. Cüz

381.Sayfa 382.Sayfa 383.Sayfa 384.Sayfa
385.Sayfa 386.Sayfa 387.Sayfa 388.Sayfa
389.Sayfa 390.Sayfa 391.Sayfa 392.Sayfa
393.Sayfa 394.Sayfa 395.Sayfa 396.Sayfa
397.Sayfa 398.Sayfa 399.Sayfa 400.Sayfa

21. Cüz

401.Sayfa 402.Sayfa 403.Sayfa 404.Sayfa
405.Sayfa 406.Sayfa 407.Sayfa 408.Sayfa
409.Sayfa 410.Sayfa 411.Sayfa 412.Sayfa
413.Sayfa 414.Sayfa 415.Sayfa 416.Sayfa
417.Sayfa 418.Sayfa 419.Sayfa 420.Sayfa

22. Cüz

421.Sayfa 422.Sayfa 423.Sayfa 424.Sayfa
425.Sayfa 426.Sayfa 427.Sayfa 428.Sayfa
429.Sayfa 430.Sayfa 431.Sayfa 432.Sayfa
433.Sayfa 434.Sayfa 435.Sayfa 436.Sayfa
437.Sayfa 438.Sayfa 439.Sayfa 440.Sayfa

23. Cüz

441.Sayfa 442.Sayfa 443.Sayfa 444.Sayfa
445.Sayfa 446.Sayfa 447.Sayfa 448.Sayfa
449.Sayfa 450.Sayfa 451.Sayfa 452.Sayfa
453.Sayfa 454.Sayfa 455.Sayfa 456.Sayfa
457.Sayfa 458.Sayfa 459.Sayfa 460.Sayfa

24. Cüz

461.Sayfa 462.Sayfa 463.Sayfa 464.Sayfa
465.Sayfa 466.Sayfa 467.Sayfa 468.Sayfa
469.Sayfa 470.Sayfa 471.Sayfa 472.Sayfa
473.Sayfa 474.Sayfa 475.Sayfa 476.Sayfa
477.Sayfa 478.Sayfa 479.Sayfa 480.Sayfa

25. Cüz

481.Sayfa 482.Sayfa 483.Sayfa 484.Sayfa
485.Sayfa 486.Sayfa 487.Sayfa 488.Sayfa
489.Sayfa 490.Sayfa 491.Sayfa 492.Sayfa
493.Sayfa 494.Sayfa 495.Sayfa 496.Sayfa
497.Sayfa 498.Sayfa 499.Sayfa 500.Sayfa

26. Cüz

501.Sayfa 502.Sayfa 503.Sayfa 504.Sayfa
505.Sayfa 506.Sayfa 507.Sayfa 508.Sayfa
509.Sayfa 510.Sayfa 511.Sayfa 512.Sayfa
513.Sayfa 514.Sayfa 515.Sayfa 516.Sayfa
517.Sayfa 518.Sayfa 519.Sayfa 520.Sayfa

27. Cüz

521.Sayfa 522.Sayfa 523.Sayfa 524.Sayfa
525.Sayfa 526.Sayfa 527.Sayfa 528.Sayfa
529.Sayfa 530.Sayfa 531.Sayfa 532.Sayfa
533.Sayfa 534.Sayfa 535.Sayfa 536.Sayfa
537.Sayfa 538.Sayfa 539.Sayfa 540.Sayfa

28. Cüz

541.Sayfa 542.Sayfa 543.Sayfa 544.Sayfa
545.Sayfa 546.Sayfa 547.Sayfa 548.Sayfa
549.Sayfa 550.Sayfa 551.Sayfa 552.Sayfa
553.Sayfa 554.Sayfa 555.Sayfa 556.Sayfa
557.Sayfa 558.Sayfa 559.Sayfa 560.Sayfa

29. Cüz

561.Sayfa 562.Sayfa 563.Sayfa 564.Sayfa
565.Sayfa 566.Sayfa 567.Sayfa 568.Sayfa
569.Sayfa 570.Sayfa 571.Sayfa 572.Sayfa
573.Sayfa 574.Sayfa 575.Sayfa 576.Sayfa
577.Sayfa 578.Sayfa 579.Sayfa 580.Sayfa

30. Cüz

581.Sayfa 582.Sayfa 583.Sayfa 584.Sayfa
585.Sayfa 586.Sayfa 587.Sayfa 588.Sayfa
589.Sayfa 590.Sayfa 591.Sayfa 592.Sayfa
593.Sayfa 594.Sayfa 595.Sayfa 596.Sayfa
597.Sayfa 598.Sayfa 599.Sayfa 600.Sayfa
601.Sayfa 602.Sayfa 603.Sayfa 604.Sayfa

Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim Arapça ve Türkçe Kuran Oku

Kur’an bir hidayet ve i’caz kitabıdır. O, insanlığı doğru yola iletmek üzere gönderilmiş eşsiz bir mucizedir. Dünyada en çok okunan ve okunacak kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in başka adları da vardır; fakat en yaygın olanı Kur’an’dır. Diğer adlarından bazıları şunlardır: Kitab, Furkan, Zikr, Tenzil.

Meşhur olan sıfatları arasında da şunlar sayılabilir: Mübin, kerim, nur, hüda, rahmet, şifa, mev’ıza, büşra, beşir, nezir, aziz.

“Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)’e 23 yıllık peygamberlik süresi içinde, Arap dilinde ve vahiy yoluyla indirilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, mucize kelamdır.”

Hz. Peygamber Kur’an ‘ı vahiy olarak almış, kendi tarafından hiçbir şey ilave etmeden ve hiçbir eksiltme yapmadan onu aldığı şekliyle ümmetine tebliğ etmiştir.

Kur’an’ı ayrıca okumak, dinlemek, yazılarına bakmak, başkasına okutmak ve öğretmek de ibadettir. Kur’an’ın tercüme ve tefsirlerini okumak da sevaptır.

Kur’an-ı Kerim Mealini Okumak için Tıklayın.

Kur’an-ı Kerim Tefsirini Okumak için Tıklayın.

Kuran Oku, Arapça Kuran Oku, Türkçe Kuran Oku, Kur’an-ı Kerim Oku, Cüz Oku Hatim Yap, Mukabele Yap.