Anasayfa / Aile Rehberi / Cennete Girmenin Yolları
Cennete Girmenin Yolları

Cennete Girmenin Yolları

Cennete Girmenin 33 Yolu

Cenneti işiten herkesin ona özlem duyması, pek doğaldır. Fakat Allah Teâlâ’nın katındaki bu dereceyi elde etmek için ona götüren yolları takdim etmeden sadece ona özlem duymak ve onu temennî etmek, yeterli midir?

Kendisini cennete kavuşmakla avutup duran, üstelik cennete girmeye ve onu kazanmaya vesile olan yollara da girmeyen kimse, hiç şüphe yok ki o, bu fâni dünyanın aldattığı kimsedir ve onun hüsranı, kıyâmet günü apaçık ortaya çıkacaktır.

Nitekim Allah Teâlâ o gün hakkında şöyle buyurmuştur:

“O gün muttakîleri, (onlara çok merhametli olan Rableri) Rahmân’ın huzurunda kendilerine ikramda bulunulmuş bir heyet olarak toplayacağız.Günahkârları (Allah’ı inkâr edenleri) ise, susuz kalmış yayalar halinde cehenneme sevkedeceğiz.” (Meryem Sûresi: 85-86)

Kıymetli dinirehberim.com okuru!

Bu dünyada âhiret için çalışırsan -Allah Teâlâ’nın izniyle- cenneti kazananlardan olacağını iyi bilmelisin. Şimdi sana, Allah Teâlâ ve elçisi Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in sözlerinden derlenen ve cennete götüren bazı yolları sunuyoruz:

1. Allah Teâlâ ve elçisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e  itaat etmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse, Allah onu (ağaçlarının) altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Kim de yüz çevirirse (Allah’a ve Rasûlüne karşı gelirse, Allah), ona çetin bir şekilde azab eder.” (Fetih Sûresi: 17)

2. Allah Teâlâ’ya îmân edip salih amel işlemek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Îmân edip sâlih amel işleyenlere gelince, onlar cennetliklerdir ve onlar orada devamlı kalacaklardır.” (Bakara Sûresi: 82)

3. Allah Teâlâ’nın dîni üzere dosdoğru bulunmak:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra da (îmânda) dosdoğru olanlara (kıyâmet gününün dehşetinden) hiçbir korku yoktur ve onlar (öldükten sonra dünyada bırakmış olduklarına da) üzülmeyeceklerdir. Bunlar, cennetlikler olup (dünyada) yapmış olduklarına (sâlih amellerine) mükafat olarak orada ebedî kalacaklardır.” (Ahkâf Sûresi: 13-14)

4. Her türlü sıkıntı ve acılara karşı sabretmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“(Ey mü’minler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçen (mü’min)lerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki mü’minler: ‘Allah’ın yardımı ne zaman!’ dediler. Biliniz ki Allah’ın yardımı, (mü’minlere) yakındır.” (Bakara Sûresi: 214

5. Takvâ:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“İşte kullarımızdan (emirlerimizi yerine getiren ve yasakladıklarımızdan sakınan) muttakîleri mirasçı kılacağımız (ve kendilerine bahşedeceğimiz) cennet, budur.” (Meryem Sûresi: 63)

6. Allah Teâlâ’nın yolunda şehid olmak:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“(Mü’minlerden) Allah yolunda öldürülenlerin amellerini(n sevabını) Allah asla boşa çıkarmayacaktır. Allah onları (dünyada itaatine ve rızasına) iletecektir ve onların durumlarını düzeltecektir. Onları, kendilerine tarif ettiği cennete girdirecektir.” (Muhammed Sûresi: 4-6)

7. Büyük günahlardan uzak durmak:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“(Ey mü’minler!) Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, biz de sizin (küçük) günahlarınızı bağışlar ve sizi şerefli bir makama (cennete) girdiririz.” (Nisâ Sûresi: 31)

8. Allah Teâlâ’ya tevbe etmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Nihayet onlardan (peygamberlerden) sonra namazı bırakan ve nefislerinin arzularına uyan bir nesil gelmiştir. Bu sebeple onlar, hüsrana uğrayacaklardır. Ancak onlardan tevbe edip îmân eden ve iyi davranışta bulunanlar, bunun dışındadır (Allah onların tevbelerini kabul eder).Bunlar (mü’minlerle beraber) cennete gireceklerdir ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır (sevaplarından hiçbir şey noksanlaştırılmayacaktır).” (Meryem Sûresi: 59-60)

9. Allah Teâlâ’ya tevekkül etmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Îmân edip güzel davranışta bulunan kimseleri,içinde ebedî kalacakları, (ağaçlarının) altından ırmaklar akan cennetteki odalara yerleştireceğiz. (Güzel) davranışta bulunanların mükâfatı, ne güzeldir. İşte onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.” (Ankebût Sûresi: 58-59)

10. Allah Teâlâ’dan korkmak:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Kim de (kıyâmet günü) Rabbinin huzurunda hesaba durmaktan korkar ve nefsini kötü arzulardan alıkorsa, hiç şüphe yok ki cennet, onun barınağıdır.” (Nâziat Sûresi: 40-41)

11. Allah Teâlâ için geceyi ibâdetle geçirmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki muttakîler, Rablerinin kendilerine verdiğini almış oldukları halde cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır. Çünkü onlar, bundan (nimetten) önce (dünyada iken salih amelleriyle) güzel davranan kimselerden idiler. Onlar, geceleri de pek az uyurlardı (geceleri Rableri için namaz kılarlardı). Seher vakitlerinde (gecenin sonlarında ve sabah namazından önce günahları için Allah’tan) bağışlanma dilerlerdi. Mallarında, dilenen ve yoksul için bir hak vardır.” (Zâriyât Sûresi: 15-19)

12. Allah Teâlâ için mütevâzi olmak:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“İşte âhiret yurdu (cennet), biz onu(n nimetlerini) yeryüzünde büyüklük taslamayı ve bozgunculuk yapmayı istemeyen kimselere veririz. Güzel âkibet (cennet, iyi davranışlarda bulunan ve haramlardan sakınan), takvâ sahipleri içindir.” (Kasas Sûresi: 83)

13. Allah Teâlâ için nefsi tezkiye etmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“İçinde ebedî kalacakları (ağaçlarının) altından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. İşte bu (kalıcı nimetler, Allah tarafından), kendisini (küfür ve şirk pisliğinden) temizleyenlerin mükâfatıdır.” (Tâhâ Sûresi: 76)

14. Allah Teâlâ yolunda cihad etmek:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan (savaş ve zorluklarla imtihan olunmadan), cennete gireceğinizi mi sandınız.” (Âl-i İmrân Sûresi: 142)

15. Namazı gereği gibi kılmak ve Allah Teâlâ yolunda malı harcamak:

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Onlar, Rablerinin rızâsını isteyerek (her türlü eziyetlere) sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir.İşte (âhirette övülen) âkibet, bunlar içindir. (Bu âhiret yurdu), onların, iyi davranışta bulunan atalarının, eşlerinin ve çocuklarının girecekleri Adn cennetleridir.Melekler de her kapıdan (cennete girişlerinden dolayı onları tebrik etmek için) onların yanlarına girecekler (ve melekler onlara): (Allah’a itaatte) sabretmenizden dolayı, (her türlü korku, endişe ve üzüntüden) selâmette olun! Dünya yurdunun sonu olan bu cennet, ne güzeldir! derler.” (Âl-i İmrân Sûresi: 142)

16. Farz namazları edâ etmek için câmilere çokça gitmek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, namaz kılmak için sabah-akşam mescide giderse, Allah Teâlâ da sabahakşam her mescide gidişinde onun için cennette bir saray hazırlar.” (Buhârî ve Müslim)

17. Allah Teâlâ için mescitler yapmak veya yapılmasına ortak olmak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, Allah rızâsını isteyerek (büyük veya küçük olsun) bir mescid inşa ederse, Allah Teâlâ da onun için cennette onun gibi bir saray inşa eder.” (Buhârî ve Müslim)

18. Allah Teâlâ’nın rızâsı için ilim öğrenmek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah Teâlâ bu ilim sebebiyle cennete giden yolu ona kolaylaştırır.” (Muslim)

19. Ana-babaya iyilikte bulunmak ve onlara itaat etmek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Burnu toprağa sürünsün (zelîl olsun). Sonra burnu toprağa sürünsün. Sonra burnu toprağa sürünsün.

-Kimin burnu toprağa sürünsün? Ey Allah’ın elçisi! denildi.

Buyurdu ki:

-(Hayatta iken) anne ve babasından birisini veya her ikisini yaşlılık hallerinde idrak eden, sonra da cennete giremeyenin (burnu toprağa sürünsün).” (Muslim)

20. Kadının kocasına itaat etmesi:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Bir kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, ırzını korur ve kocasına itaat ederse, ona:

-‘Cennetin (sekiz) kapısından hangisinden dilersen gir’ denilir.”

21. Doğru sözlü olmak, verilen sözde durmak, emânetleri ehline vermek, ferci zinâdan, gözü harama bakmaktan korumak ve eliyle kimseye eziyet etmemek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Bana kendinizden şu altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: -Konuştuğunuz zaman, doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman, sözünüzü yerine getirin. Size bir şey emânet edildiği zaman emâneti sahibine verin. Fercinizi zinadan ve gözünüzü harama bakmaktan koruyun.Elinizle, başkasına eziyet etmeyin.”

22. Allah Teâlâ için umre ve hac yapmak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Umre, ikinci bir umreye kadar aralarında yapılan (küçük) günahlara keffâret olur. Kabul olunan haccın mükâfatı ise, ancak cennetir.” (Buhârî ve Müslim)

23. Allah Teâlâ için yetimleri himâyesine almak ve onlara bakmak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Ben ve yetimi himâyesine alıp ona bakan kimse, cennette şöyleyiz.” Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- işâret parmağı ile orta parmağını gösterdi ve ikisinin arasını açtı.” (Buhârî)

24. Allah Teâlâ için hasta ziyâret etmek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, bir hastayı ziyâret ederse, (o hastanın ziyâretinden) dönünceye kadar cennet bağlarında dolaşır.” (Müslim)

25. Malını, Allah Teâlâ’nın yolunda harcamak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, Allah Teâlâ’nın rızâsını isteyerek bir sadaka verir ve bu ameli üzere ölürse, cennete girer.” (Buhârî)

26. Allah Teâlâ için dilini ve fercini haramlardan korumak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, bana iki dudağı arasındaki ile iki bacağı arasındaki iki şeye garanti verirse (konuşması gereken konuda konuşması veya kendisini ilgilendirmeyen ve susması gereken konuda susması gibi dilin üzerine düşen hakkı edâ ederse ve penisini de helâl olan zevcesi veya câriyesinin fercine koyarsa), ben de ona cenneti garanti ederim.” (Buhârî)

27. Allah Teâlâ için eziyet veren şeyleri müslümanların yolundan kaldırmak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Hiç şüphe yok ki yolun üzerinde insanlara eziyet veren bir ağacı kesip o eziyeti giderdiğinden dolayı cennet nimetleri içerisinde yaşayan birisini gördüm.” (Müslim)

28. Allah Teâlâ için kızları yetiştirmek ve onların bakımını üstlenmek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kimin, üç kızı veya üç kız kardeşi veyahut iki kızı veya iki kız kardeşi olur da onlar büyüyüp ayrılıncaya veya ölünceye kadar onlar hakkında Allah’tan korkar ve onlara iyilikte bulunursa, onlar (kıyâmet günü) onun cehenneme girmesine perde olurlar.”

Başka bir rivâyette ise şöyle buyurmuştur:

“Her kimin, üç kızı veya üç kız kardeşi olur da onlar hakkında Allah azze ve celle’den korkar ve onların bakımını üstlenirse, o kimse cennette benimle beraber şöyle olur.”

(Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- işâret parmağı ile orta parmağını gösterdi.)”

29. Öfkesine hakim olmak ve hiddetlenmemek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Bir adam, Rasûlullah (s.a.v.)’a:
– Beni cennete girdirecek bir ameli bana gösterir misin? diye sordu.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem:
– Öfkelenmezsen sana cennet vardır, buyurdu.”

30. Müslümanların cemaatinden ayrılmamak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Cemaate uyun ve ayrılığa düşmekten sakının! Çünkü şeytan, emirine itaatten çıkan ve müslümanların cemaatinden ayrılan kimseyle beraberdir.Şeytan iki kişiden (cemaatten) ise uzaktır. Cennetin ortasında oturmak isteyen, cemaate sarılsın. Kim, kendisinden vuku bulan sevabı kendisini sevindiriyor ve işlediği günahı kendisini üzüyorsa, işte o kimse kâmil mü’mindir.”

31. Allah Teâlâ için müslümanlar arasında selâmı yaymak,yemek yedirmek ve yakın akrabayla ilişkileri kesmemek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! (Tanıdığınız ve tanımadığınız herkese vererek) selâmı yayın, (yoksul ve yetimlere) yemek yedirin, yakın akrabaya iyilikte bulunun ve (geceleyin) insanlar uyurlarken namaz kılın ki cennete selâmetle giresiniz.”

32. Kibirden, ganimet malından çalmaktan ve borçtan uzak olmak:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, kibir, ganimet malından çalma ve borç gibi, üç şeyden uzak bir halde ölürse cennete girer.”

33. Allah Teâlâ’dan cenneti istemek:

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, Allah’tan üç defa cenneti isterse, cennet şöyle der:
– Allahım! Onu cennete girdir.

Kim de üç defa cehennemden Allah’a sığınırsa, cehennem şöyle der:
– Allahım! Onu cehennemden koru.”


3 Yorumlar

  1. Allah razı olsun çok ama çok güzel bir yazı….yer imlerime ekledim sürekli bakacağım….cennette buluşmak dileğiyle

  2. çok sağolun geniş bir yazı olmuş çok faydalı

    • Merhaba Aynur Hanım, sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.

      Dini Rehberim
      Zamana Değer Katar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir