Anasayfa / Hz. Muhammed (sav) / Peygamberimizin Ailesi / Resulullah’ın (sav) Kimliği ve Ailesi

Resulullah’ın (sav) Kimliği ve Ailesi

Adı: MUHAMMED (sas) b. ABDULLAH
Künyesi ve Kabilesi: Ebû Kasım / Kasım’ın Babası – Hâşimoğulları / Kureyş
Doğum Yılı ve Doğum Yeri: 12 Rebiülevvel Fil Yılı / Miladi, 20 Nisan 571, Pazartesi – Mekke
Baba Adı: Abdullah bin Abdülmuttalib
Dedesinin Adı: Abdülmuttalib bin Hâşim
Babaannesinin Adı Fatıma bint Amr
Anne Adı Âmine bint Vehb
Dedesinin Adı: Vehb bin Abdümenaf
Anneannesinin Adı: Berre bint Abdüluzza
Kardeşleri: İnşallah Bizleriz. Bunu Efendimiz (sas) bizzat kendisi söylemiştir. Benim kardeşlerim beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir.
Hanımları: Hatice bint Huveylid
Sevde bint Zem’a
Aişe bint Ebû Bekir
Hafsa bint Ömer
Zeyneb bint Huzeyme
Hind bint Ebî Ümeyye
Zeyneb bint Cahş
Cuveyriye bint Hâris
Remle bint Ebû Süfyan
Safiyye bint Huyey
Meymune bint Hâris
Reyhane bint Zeyd
Mâriye bint Şem’un
Oğulları: Kasım bin Muhammed, Abdullah bin Muhammed ve İbrahim bin Muhammed
Kızları: Zeyneb bint Muhammed, Rukiyye bint Muhammed,Ümmü Gülsüm bint Muhammed ve Fatıma bint Muhammed
Torunları: Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali, Muhassin bin Ali, Zeyneb bint Ali, Ümmü Gülsüm bint Ali, Ali bin Ebi’l-As, Ümame bint Ebi’l-As, Abdullah bin Osman
Amcaları: Hâris, Zübeyr, Ebû Talib, Ebû Leheb, Abbas, Hamza, Mukavvim, Hacl, Abdülkabe, Dırâr, Gaydak, Kusem
Halaları: Safiyye bint Abdülmuttalib, Ümmü Hakim Beyza bint Abdülmuttalib, Âtike bint AbdülmuttalibÜmeyme bint AbdülmuttalibErvâ bint Abdülmuttalib ve Berre bint Abdülmuttalib
Dayısı: Abdüyeğus bin Vehb
Teyzesi: Fürey’a bint Vehb
Damatları: Ebu’l-As bin Rebi, Hz Osman ve Hz. Ali
Süt Ailesi: Halime bint Ebî Züeyb, Hazreti Süveybe, Şeyma bint Hâris, Ebû Seleme bin Abdülesed, Ebû Süfyan bin Hâris
Vefat Tarihi: Hicri, 12 Rebülevvel 11/Miladi, 8 Haziran 632
Vefat Yeri ve Vefat Yaşı: Mescid-i Nebevi / Medine – 63 (Miladi Takvime göre 61)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir