Anasayfa / Hz. Muhammed (sav) / Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Cennete Girmenin Yolları

Cennete Girmenin Yolları

Cennete Girmenin 33 Yolu Cenneti işiten herkesin ona özlem duyması, pek doğaldır. Fakat Allah Teâlâ’nın katındaki bu dereceyi elde etmek için ona götüren yolları takdim etmeden sadece ona özlem duymak ve onu temennî etmek, yeterli midir? Kendisini cennete kavuşmakla avutup duran, üstelik cennete girmeye ve onu kazanmaya vesile olan yollara …

Daha Fazla Oku »

En Güzel Fedakârlık

Ashab-ı Kiram’dan olan Haris ibni Hassan (r.a.), sahabenin gençlerinden. Biz gençlere büyük örnek teşkil edecek şahsiyetlerden birtanesi. Haris ibni Hassan Efendimiz (s.a.s) son günlerinde akıl baliğ olmuş 20-21 yaşlarında evlenmiş, bizde olduğu gibi bu adet o dönemde de varmış. Gelin damat balayına gider bir kaç hafta evden çıkmaz. Haris ibni …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Resulullah’ın Örnek Ahlakı Peygamberimizin Güzel ve Örnek Ahlakı En yüce ahlaka sahip olduğunda; yüzyıllar boyunca, dost ve düşman, herkesin üzerinde birleştiği tek bir insan vardır: Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam. Peygamberimiz, yeryüzünde bulunuş maksadını, “Güzel Ahlakı Tamamlamak” olarak ifade ediyordu. Yüce Rabbimiz Peygamberimizin ahlakını överken, “Ya Muhammed! Şüphesiz sen yüce …

Daha Fazla Oku »

Anne ve Babalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsuru. Allah’ın insanlardan korunmasını istediği beş kutsal şeyden biri de, neslin devamıdır. Neslin devamını Allah (c.c.), canlıların kabiliyet ve yapılarına göre belli kanunlara bağlamıştır. Neslini devam ettirebilmek için en büyük zorluklarla karşılaşan canlı da insanoğludur. İnsan, canlıların en güçlüsü olmasına …

Daha Fazla Oku »

Aile Reisi, Baba ve Dede Olarak Peygamber Efendimiz

Allâhü Teâlâ, Rasulullah’ın (s.a.v.) en güzel ahlak üzere olduğunu bildirmiş, Rasulullah da (s.a.v.) kendisinin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini haber vermiştir. Dolayısıyla anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken en güzel numune olan Rasulullah Efendimiz’i örnek almaları, onun çocuklara nasıl muâmelede bulunduğunu öğrenmeleri ve o şekilde çocuklarını yetiştirmeleri gerekir. İnsan, Allâhü Teâlânın …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Hayvanlara Olan Merhameti

Alemlere rahmet olarak gönderilen ve bir merhamet denizi olan Sevgili Peygamberimizin şefkat ve merhameti sadece insanlara mahsus değildi. Hayvanları da kapsıyordu. Çünkü, onlar da can ve ruh taşıyordu. Peygamberimiz, Cahiliye Araplarının bu konudaki çirkin âdetlerini de kökünden kazıdı. Hayvanların da merhamete muhtaç olduklarını öğretti. Araplar, hayvanlara çok kötü ve merhametsizce …

Daha Fazla Oku »

İnsanların En Cömerdi Peygamberimiz

  Hz. Muhammed (asv), insanların en cömerdi ve en iyilik severi idi. Ramazan’da Cebrâil (as) ile beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrâil (as), her Ramazan gecesi Onun (asm) yanına gelir, ona Kur’an öğretirdi. Cebrâil (as) şöyle derdi:   “Allah’ın Râsulü, bereket getiren rüzgârlardan daha cömerttir.” (Müslim, Fezâil, 12, 2308) …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Önderliği

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam)’in fetanetinin ayrı bir buudu da O’nun, karşısına çıkan bütün problemleri -hangi sahaya ait olursa olsun- gayet rahat ve tereyağından kıl çekme kolaylığında çözmesidir ki, bu husus da yine O’nun risaletine şehadet eden bürhanlardandır. Hz. Muhammed (sav) Hicret’ten sonra kurulan İslam Devleti’nin ilk devlet başkanıydı. Yüksek liderlik ve …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Cesareti

Şecaat: Dinî ve dünyevî hukukunu korumak için canını dahî verecek derecede gösterilen bir yiğitlik olarak tarif edilir. Necdet: Korku ve dehşet veren bir hâdise anında ve olağanüstü haller karşısında sabır ve sebat göstererek soğukkanlılığını koruyup, endişeye kapılmadan sakin bir şekilde hareket etmektir. Bu hasletlerden her ikisi de Peygamberimiz (asm)’de tam …

Daha Fazla Oku »

Bir Eş Olarak Peygamberimiz

Hz. Peygamber (asm), tavır ve davranışlarıyla hanımlarına örnek olmuştur. Bundan ötürü aile reisi, eşinden hangi tutumu sergilemesini bekliyorsa kendisi de o tutum içinde olmalıdır. Kişi nasıl muamele ederse, aynıyla mukabele görür. Hz. Peygamber (asm)’in hanımlarıyla sohbetinde, basit denilebilecek problemleriyle bile ilgilendiğini görüyoruz. Aile fertlerine ilgi gösterdiğini, kıymet verdiğini ifade eden …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Vefası

Vefâ; sözünde durma, kendini seveni unutmama, ilgiyi kesmeme gibi anlamlara gelir. Tarih,  başta peygamberler olmak üzere pek çok vefâkâr insana tanıklık etmiştir. Bunlar arasında Peygamberimizin (s.a.s) mümtaz bir yeri vardır. Çünkü Cenâb-ı Hakk, kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ve cinler için, duyduğu sonsuz güvenden dolayı onu “elçi” olarak seçmiş …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Güvenilirliği

Güvenilirlik, peygamber efendimizin (s.a.) en belirgin özelliğidir. O(sav), gençliğinden itibaren güvenilirliği ile tanınmış, bu nedenle kendisine güvenilir Muhammed anlamına gelen Muhammed’ül-Emin denilmiştir. İnsanlar çözemedikleri problemlerini Peygamberimize getirir, Onun vereceği kararlara büyük saygı ve güven duyar ve memnun olurlardı. İnsanlar her zaman Onun verdiği kararlarda adil olduğuna inanırlardı. O, kişisel çıkar, …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Şefkat ve Merhameti

Kendisi Rahman ve Rahim olan Allah, merhamet ve şefkat duygusunu yarattıklarının en üstünü olan insanın fıtratına da koymuştur. İnsanlara şefkat ve merhamet duygusu en üst düzeyde Allah’ın hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberlerde bulunur. Allah’ın kalplerine yerleştirdiği bu şefkat hissiyle peygamberler bütün gayretlerini ümmetinin kurtuluşu yolunda sarf etmişlerdir. Ümmetine acıma ve …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Kulluğu

Peygamber Efendimiz (asm), her konuda olduğu gibi kulluk ve ubudiyet konusunda da ümmetine örnek olmuş; peygamberliği onun bir beşer olduğu gerçeğini ortadan kaldırmadığı gibi, bir kulun yaratıcısına ibadet etmesi mükellefiyetinden de azade kılmamıştır. Hz. Peygamber (asm) de ümmetin diğer fertleri gibi her türlü emir ve yasağın muhatabı olmuş, hatta bazı …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Hoşgörüsü

Hoşgörü, anlayışla karşılama, müsamaha gösterme demektir. Hoşgörülü olmak, din, dil, inanç, anlayış vb. bakımdan kendisinden farklı olanlardan rahatsızlık duymamak, onların farklı yönlerini anlayışla karşılayabilme erdemi gösterebilmektir. Toplumlar farklı düşünen, farklı inançlara sahip olan insanlardan oluşabilir. Toplumda, birlikte yaşanabilmesi için fertlerin hoşgörü sahibi olması gerekir. peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri de hoşgörü …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Nezaketi

Peygamberimiz, bir peygamber olması dolayısıyla her seviyeden insanla görüşüp konuşuyordu. Bunlar içinde devlet ve kabile reisleri, zengin ve soylu kimseler olduğu gibi, fakirler, zayıf ve kimsesizler, yetimler, kadınlar ve çocuklar da yer alıyordu. Bütün bu sosyal yapıları, yaşayış tarzları, yaşları, başları, huyları birbirinden ayrı olan insanlarla ilişkisini, doğru, sağlıklı ve …

Daha Fazla Oku »

El-Muallim( Öğretmen ) Peygamberimiz

Peygamber Efendimizin (asm) öğretmenliği ve terbiye ediciliği de müstesnadır. Onun terbiyesi ile meydana gelen o Asr-ı saadetin emsalsiz fertlerinden günümüze kadar gelen ümmetin fertleri hep Efendimizin (asm) terbiyeciliğinin şahitlerindendir. Evet, bu icraatı yapan Allah’tır; bunu sarraf ve cevherci olan Hz. Muhammed’in (asv) eliyle yapmıştır. Bu itibarla, denebilir ki, tüm insanlığı, …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Şakalaşmaları

Peygamber Efendimiz, herkese samimi ve içten davranırdı. Zaman olur, şakalaşır, tatlı ve güzel bir hava oluştururdu. Çünkü başka türlü olsaydı, insanlar Peygamberimiz’e yanaşamazlar, ona soru bile soramazlardı. Zaten insan her zaman ciddi ve ağır meseleleri konuşamaz, bazen ortamın yumuşatılması, insanların rahatlatılması gerekir. Herkes gibi Peygamberimiz (sas) de şaka yapar, lâtifeli …

Daha Fazla Oku »

Peygamberimizin Alçakgönüllülüğü

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kısa zamanda dünyada hiçbir kralın ulaşamayacağı derecede imkânlara kavuştuğu, insanların ideal bir mürebbî olarak kalblerini fethettiği hâlde, ayaklarının altına serilen bu büyük dünya nîmetlerinin hiçbirine iltifât etmeyerek eski mütevâzî hayâtına devâm etti. Önceki gibi, kerpiçten yapılmış mütevâzî odasında sâde ve fakir bir şekilde yaşadı. Hurma …

Daha Fazla Oku »