Menü

En son Yazılar

 • Zekat ve Fitre Nasıl Hesaplanır?

  ALTIN, GÜMÜŞ ve PARALARIN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR? 1) Altın ve Gümüşte Nisap: Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak yirmi miskal altına veya iki yüz dirhem gümüşe yahut bunların karşılığı kadar para ya da ticaret malına sahip olan kimse, üzerinden bir yıl …

  Daha Fazla Oku »
 • Hayvanların Zekatı Nasıl Hesaplanır?

  HAYVANLARIN ZEKATI NASIL HESAPLANIR? Kur’an’da doğrudan hayvanların zekatından söz eden bir ayet bulunmaz. Ancak “Onların mallarından sadaka (zekât) al…” ayetinin genel anlamının hayvanları da kapsadığı düşünülebilir. Çünkü hayvanlar, özellikle göçe- be toplumlarda önemli bir geçim ve zenginlik aracıdır. Nitekim çölde yaşayan Araplar arasında “mal” kelimesi hayvan anlamında kullanılmıştır. Hz. Peygamber’in hadislerinde …

  Daha Fazla Oku »
 • Tarım Ürünlerin ve Meyvelerin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

  TARIM ÜRÜNLERİNİN VE MEYVELERİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR? Tarım ürünlerinden zekâtın farz olması Kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın en iyilerinden infak edin.” Fakihler buradaki emrin, topraktan çıkarılan ürünlerin zekâtı ile ilgili olduğu görüşündedir. Diğer yandan “infak” terimi …

  Daha Fazla Oku »
 • Maden ve Definelerin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

  MADEN VE DEFİNELERİN ZEKATI NASIL HESAPLANIR? Allah Teâlâ’nın yeryüzünü yaratırken yerin altında yarattığı bazı ekonomik değerlere “maden”, insan eliyle gömülmüş şeylere ise “define” denir. Hanefîlere göre, “rikâz” maden ve defineleri kapsamına alan bir terimdir. Madenler genellikle ateşte eriyip kalıba dökülebilen maddelerdir. Hanbelîlere göre ise, katı ve sıvı bütün maden türleri …

  Daha Fazla Oku »
 • Bina, Arsa ve Nakil Araçlarının Zekatı Nasıl Hesaplanır?

  BİNA, ARSA VE NAKİL ARAÇLARININ ZEKATI NASIL HESAPLANIR? Müteahhitlerin faaliyetini zekât durumuna göre aşağıdaki şekilde değerlendirmek mümkündür: Müteahhit inşaatlarını tam olarak kendi sermayesiyle tamamlayıp satışa arzediyorsa, her yıl zekât hesap dönemi sonunda, inşaatının ulaştığı noktada değeri üzerinden % 2.5 zekâta tâbi bulunur. Yaptığı inşaatı proje üzerinden veya inşaat devam ederken …

  Daha Fazla Oku »
 • Şirketlerin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

  ŞİRKETLERİN ZEKATI NASIL HESAPLANIR? İslâmî esaslara göre kurulan ortaklıklarda her ortak kendi hissesine düşen zekâtla yükümlü olur. Ortaklar sadece ticaretin gerektirdiği işlemlerde bir- birlerinin vekili sayılır. Zekât bir ibadet olup, geçerli oluşu niyete bağlıdır. Bu nedenle şirket adına zekât verilebilmesi için ortakların birbirlerine özel yetki vermeleri gerekir. Şirketlerin zekâtını sermaye …

  Daha Fazla Oku »