En son Yazılar

Eylül, 2018

 • 5 Eylül

  Remle bint Ebî Süfyan

  Remle bint Ebî Süfyan. İsminin anlamı; “çölde bulunan kum tanesi” demektir. Remle isminden daha çok Ümmü Habibe ismi ile anılıp, bilinir. Babası uzun yıllar İslam’a düşman olan Ebû Süfyan b. Harb’tır. Miladi 593 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ümmü Habibe validemiz Ubeydullah b. Cahş ile evliydi. Mekke’de yapılan zulm ve işkence …

  Daha Fazla Oku »
 • 5 Eylül

  Cüveyriye bint Hâris

  üveyriye bint Hâris. İsminin anlamı; “küçük ve güzel kız” demektir. Miladi, 605 yılında Müreysi’de dünyaya gelmiştir. Cüveyriye validemiz, Mustalıkoğulları kabilesindendir. Mensup olduğu kabile İslam’a düşman bir kabile idi. Bu düşman-lıkları neticesinde Mustalıkoğulları, Müslümanlara ani bir saldırı hazırlığı içerisindeydiler. Bunu haber alan Efendimiz (sas) onların üzerine bir sefer düzenledi. Yapılan savaş …

  Daha Fazla Oku »
 • 5 Eylül

  Zeyneb bint Cahş

  Zeyneb bint Cahş. Yumuşak huylu ve yürekten dua eden birisi olduğundan dolayı kendisine “Evvâhe” denilirdi. Bu ismi bizzat Efendimiz (sas) kendisi vermiştir. Birgün Zeyneb validemizin namaz kıldığını ve Allah’a yalvararak dua ettiğini görünce: “Zeyneb Allah’a çokça yönelip yalvaran bir kadındır” buyurdu. Miladi,588 yılında, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Zeyneb validemiz, Efendimiz’in (sas) …

  Daha Fazla Oku »
 • 5 Eylül

  Hind bint Ebî Ümeyye

  Hind bint Ebî Ümeyye.İsminin anlamı; “yüz veya daha fazla deve, kılıç” demektir. Hind isminden daha çok Ümmü Seleme olarak anılırdı. Miladi 596 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ümmü Seleme validemizin ilk eşi olan Ebû Seleme (sas) Uhud savaşının gazisidir. Uhud savaşından kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Ümmü Seleme validemiz dört …

  Daha Fazla Oku »
 • 5 Eylül

  Zeyneb bint Huzeyme

  Zeyneb bint Huzeyme. İsminin anlamı; “ziynetli ve süslü hanım” demektir. Medine de fakir ve yoksullara çok yardımcı olduğundan dolayı kendisine “Ümmü’l-Mesâkin / Yoksulların Anası” derlerdi. Miladi, 596 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Zeyneb validemiz, ilk evliliğini Uhud savaşında şehit düşen meşhur sahabi Abdullah b. Cahş ile yapmıştır. Eşi Abdullah şehit olup …

  Daha Fazla Oku »
 • 5 Eylül

  Hafsa bint Ömer

  Hafsa bint Ömer. İsminin anlamı; “toplama ve biriktirme” demektir. Kendisine “binti Ebihâ/Babasının Kızı” derlerdi. Aynı babası Hazreti Ömer (ra) gibi sert mizaclı olduğu için bu isim ile anılmıştır. Miladi, 604 yılında dünyaya gelmiştir. Hafsa validemiz, ilk evliliğini Huneys b. Huzafe ile yapmıştır. Hazreti Huneys (ra), Bedir savaşın da şehit olunca, …

  Daha Fazla Oku »