Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Cüz 1, İlk Sayfa, Fatiha Suresi – Kuran-ı Kerim Oku

Cüz 1, İlk Sayfa, Fatiha Suresi – Kuran-ı Kerim Oku

Fatiha Sûresi - İlk Sayfa - 1. Cüzün 1. Hizbi
Fatiha Suresi – İlk Sayfa – 1. Cüzün 1. Hizbi

Fatiha Suresi – İlk Sayfa – 1. Cüzün 1. Hizbi

Kuran-ı Kerim Oku ( Türkçe Alfabeli Arapça Kuran Oku )

1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

Kuran-ı Kerim Oku ( Türkçe Meali )

1.Bismillâhirrahmânirrahîm.

2, 3, 4. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

5.(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6, 7.Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Bilgisayar Hattı ile yazılmış Kur’an-ı Kerim mushafı şerifi. Bu Kur’an-ı Kerim mushafı Bilgisayar hattı ile yazılmış Kur’an-ı Kerim’in İlk Sayfasıdır. Ayrıca 1. Cüz İlk Sayfada Fatiha Suresi bulunuyor. Bu Kur’an-ı Kerim mushafı tevafuklu olup okunması kolaydır. Bu nûsha Fâtiha Suresi 1 – 7 ayetlerini barındırmaktadır. Çok kolay bir şekilde Kuran okuyabilir. Mukabele yapabilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir