Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Türkçe Kuran-ı Kerim / Beled Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Beled Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Fecr Suresi, Beled Suresi – 593. Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi

Fecr, Beled Suresi - 593.Sayfa - 30. Cüzün 3. Hizbi

Beled Suresi, Şems Suresi – 594. Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi

Beled,Şems Suresi - 594.Sayfa - 30. Cüzün 3. Hizbi

Beled Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
9. Ve lisanen ve şefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamel’akabete.
12. Ve ma edrake mel’akabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. Ol,eke ashabülmeymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
20. ‘Aleyhim narün mü’sadetün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir