Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Türkçe Kuran-ı Kerim / Beled Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Beled Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Fecr Suresi, Beled Suresi – 593. Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi

Fecr, Beled Suresi - 593.Sayfa - 30. Cüzün 3. Hizbi

Beled Suresi, Şems Suresi – 594. Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi

Beled,Şems Suresi - 594.Sayfa - 30. Cüzün 3. Hizbi

Beled Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Bismillahirrahmanirrahim
1. Lâ uksimu bi hâzâl beled(beledi).
2. Ve ente hıllun bi hâzâl beled(beledi).
3. Ve vâlidin ve mâ veled(velede).
4. Lekad halaknâl insâne fî kebedin.
5. E yahsebu en len yakdira aleyhi ehadun.
6. Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden).
7. E yahsebu en lem yerahû ehadun.
8. E lem nec’al lehu ayneyn(ayneyni).
9. Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni).
10. Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni).
11. Fe lâktehamel akabete.
12. Ve mâ edrâke mâl akabetu.
13. Fekku rakabetin.
14. Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesgabetin.
15. Yetîmen zâ mekrabetin.
16. Ev miskînen zâ metrabetin.
17. Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameti.
18. Ulâike ashâbul meymeneti.
19. Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeti.
20. Aleyhim nârun mu’sadetun.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir