Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Türkçe Kuran-ı Kerim / Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tin Suresi, Alak Suresi – 597. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Tin Suresi,Alak Suresi - 597.Sayfa - 30. Cüzün 4. Hizbi

Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka).
2. Halakal insâne min alak(alakın).
3. Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
4. Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
5. Allemel insâne mâ lem ya’lem.
6. Kellâ innel insâne le yatgâ.
7. En raâhustagnâ.
8. İnne ilâ rabbiker ruc’â.
9. E raeytellezî yenhâ.
10. Abden izâ sallâ.
11. E raeyte in kâne alâl hudâ.
12. Ev emera bit takvâ.
13. E raeyte in kezzebe ve tevellâ.
14. E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
15. Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeti.
16. Nâsiyetin kâzibetin hâtıetin.
17. Felyed’u nâdiyehu.
18. Se ned’uz zebâniyete..
19. Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir