Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Türkçe Kuran-ı Kerim / Beyyine Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Beyyine Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Kadir Suresi, Beyyine Suresi – 598. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Kadir Suresi, Beyyine Suresi - 598.Sayfa - 30. Cüzün 4. Hizbi

Beyyine Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Bismillahirrahmanirrahim

1. Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2. Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3. Fiha kütübün kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5. Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7. İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8. Cezaühüm ‘ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Bir yorum

  1. Bu süreyi okumak münafıklara nasip olmaz. Her gün okuyan kişiden münafıklık alametleri kalkar Allah’ın izniyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir