Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Türkçe Kuran-ı Kerim / Gaşiye Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Gaşiye Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Ala,Ğaşiye Suresi - 591.Sayfa - 30. Cüzün 3. Hizbi
Ala Suresi,Gaşiye Suresi – 591.Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi
Resim de Alttaki Kısım Gaşiye Suresidir.
Ğaşiye,Fecr Suresi - 592.Sayfa - 30. Cüzün 3. Hizbi
Gaşiye Suresi,Fecr Suresi – 592.Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi
Resim de Üstteki Kısım Gaşiye Suresi devamıdır.
Gaşiye Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Bismillahirrahmanirrahim

1. Hel etake hadiysülğaşiyeti.
2. Vücuhün yevmeizin haşi’atün.
3. ‘Amiletün nasıbetün.
4. Tasla naren hamiyeten.
5. Tüska min ‘aynin aniyetin.
6. Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.
7. La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın.
8. Vücuhün yevmeizin na’ımetün.
9. Lisa’yiha radıyetün.
10. Fiy cennetin ‘aliyetin.
11. La tesme’u fiyha lağıyeten
12. Fiyha ‘aynün cariyetün.
13. Fiyha sürürin merfu’atün.
14. Ve ekvabün mevdu’atün.
15. Ve nemariku masfufetün.
16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
17. Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat.
18. Ve ilessemai keyfe rufi’at.
19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20. Ve ilel’ardı keyfe sutihat.
21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
22. Leste’aleyhim bimusaytırin.
23. İlla men tevella ve kefere.
24. Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere.
25. İnne ileyna iyabehüm.
26. Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir