Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Veliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları
El Veli Anlamı ve Zikir Sayısı

El-Veliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Veliyy
Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 2116
Anlamı: Sevdiği kullarının dostu
Kerameti: Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar.Her işinde Allah’ın yardımı için.

Veliyy | el-Veliyy İsminin Anlamı

Veliyy | el-Veliyy İsminin Anlamı

Veli isminin lügat anlamı:

Veliye veya velayet kökünden türemiş olan el-Veliyy ismi geniş ve kapsamlı bir isimdir:

1-Yakını olmak, yanında olmak.

2-İzlemek, takip etmek, kontrol etmek

3-Birinin işini üzerine almak, üstlenmek

4-Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak

5-Birinin işini programlamak

6-Maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak

7-Karşısındakine güzel vasıflarıyla övgüde bulunmak

8-Nimet vermek, ihsan etmek

9-Birinin işini takip etmek

10-Araplar ilkbaharda yağan ilk yağmurun ardından gelen ikinci yağmura, ihsan ve lütfun devamı olduğu için “Veli” derler. Kur’an’da veli kelimesi Allah’ın dışında, yetimlerin, kimsesizlerin işlerini ve bakımlarını üstlenenlere de verilir.

EL-VELİYY: Bütün mahlukatına dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden; Müminlerin yar ve yardımcısı olan demektir.

Veli isminin ıstılah anlamı:

Veli; iman eden kullarına yakın olan ve onlarla dost olandır.

Veli; kullarının işlerini üstlenen, takip eden, yöneten ve programlayandır.

Veli; kullarına maddi ve manevi yardımlarda bulunandır.

Veli; kullarına nimet ve ihsanda bulunandır.

Veli; nimeti sürekli, art arda ve kesintisiz olandır.

Veli; kullarını güzel hasletleriyle övendir.

Veliyy | el-Veliyy Dualar ve Zikirler

Veliyy | el-Veliyy Dualar ve Zikirler

EL-VELİYY isminin zikri (46) adettir. Zikir saati Merih, günü Salı’dır.

Salı günü Merih saati sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece okumak isteyenler içinde tam gece yarısı.

Yardımcı, hami, dost, sevdiklerine arka çıkıp onları kemale ulaştırandır. Velayet eden, herkesin, her nesnenin velayeti üzerinde olan, bütün varlıkları koruyup gözeten Allah,( azze ve celle) sevdiği kullarının dostudur.

Onlara yardım eder. Sıkıntılarını, darlıklarını kaldırır, ferahlık verir. İyi işlere muvaffak kılar.

Her çeşit karanlıklardan kurtarır, nurlara çıkarır. Artık onlara korku ve hüzün yoktur. Herkesin korktuğu zaman, onlar korkmazlar.
Veliyy | el-Veliyy esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Adı kalbe inşirah Veren!
Ey dostların Dostu!
Ey Veliyy!
Ey Allah!
Sen iman edenlerin Veli’si ve Destekçisisin!
Bizi karanlıklardan nura çıkaracak olan Sensin Rabb’im!
Veliyy Adın asırlık çınarlar gibi kök salsın kalbimde!
Kalbimin tam ortasında bitirdiğin muhabbet ağacının dalları;
Uzansın Sidret-ül Müntehaya kadar!
Senin dostluğun bütün dostlukların üzerindedir Ya Rab!
Zâtını en güzel Dost kıl; Veliyy kıl bana!

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği mü’minlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.” Maide Suresi 54. Âyet Meali)

Ey sonsuz merhamet Sahibi!
Ey sonsuz Rahmet Sahibi!
Ey en doğru Dost!
Ey Veliyy!
Ey Allah!
Müminlere karşı alçakgönüllü;
Kâfirlere karşı onurlu ve zorlu kıl bizi!
Senin Yolunda cihad edenlerden;
Hiçbir kınayanın kınamasından korkmayanlardan eyle bizi!

“Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır. Bütün yapacakları işlerde kendilerinin Velisi de O’dur”. (Enâm Suresi 127. Âyet Meali)

Veliyy Adınla muvafakat et bana Rabb’im!
Bildiğim bütün her şeyin üzerini Senin Veliyy Adın kaplasın!
Veliyy Adınla Rabb’im!
Bütün irademle teslim olmamı nasip et Sana!
İrademe yalnız Senin yoluna sunmamı nasip et!
Rabb’im!
O Güzel Veliyy Adınla;
Bütün azmimi yoluna sarf etmemi nasip et bana!
Veliyy Adınla Rabb’im!
Bütün vaktimi Sana adamamı nasip et!
Ömrümü Sana adamamı nasip et Veliyy adınla!
Bütün işlerimde Rabb’im!
Veliyy Adının hürmetine;
Kendimi Sana adamamı nasip et!
Kalbim de Senden başka hiçbir şey kalmasın öyle ki!
Saf bir bağlılık bahşet Veliyy Adınla!
Saf bir bağlılık nasip et bana!
Bulutsuz bir günde güneşin parlaması gibi bütün ihtişamıyla;
Kalbim de öyle parlasın Senin Adınla Rabb’im!
Bütün iradem, vaktim ve kalbimle;
Senin dostluğuna adamamı nasip et benliğimi!
Benliğimi Senin Veliyy Adında yok et!
Veliyy Adınla Rabb’im, bana ‘Esenlik Yurdunu’ bahşet!

“O zaman sizden iki grup, neredeyse ‘çözülüp geri çekilmek’ istemişti. Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık mü’minler, yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler..” Âl-i İmran suresi 122. Âyet Meali)

Sana ihtiyacım var Allah’ım!
Her şeyden çok muhtacım Sana!
Bütün ihtiyaçlarımdan uzaklaştır beni!
Yalnızca Sen!
Ve Senin Esma ül Hüsnan kalsın dünyayla aramda!
Veliyy Adınla Allah’ım!
Dünyaya olan muhabbetimi yak!
Yak bütün öfkemi Veliyy Adınla!
Kalbimdeki ihtirasları;
Yak Rabb’im Veliyy Adınla!
Öyle yak ki kalbimdeki tutkuları;
Senin dostluğundan başka tutku kalmasın kalbimde!
Kalbimdeki arzuları öyle yak ki Allah’ım;
Yalnızca Senin Veliyy Adını arzulayayım!
Cefayla azalmayan bir dostluk bahşet kalbime!
Veliyy Adınla Rabb’im!
En vefakâr dostun olmamı nasip et bana!

Ey en Güzel Dost!
Ey Veliyy!
Ey Allah!
Adınla kendinden geçen;
Senin zikrine daim;
Senin hakkını eda eden;
Kalbi ile Sana bakan;
Heybetinin nuru kalbini yakan;
Gayb perdelerinden; kendisine Veliyy Adı parlayan;
Kulun olayım!
Konuşursam eğer Rabb’im;
Yardımınla konuşursam;
Yalnız Senin Adınla konuşayım!
Seni Hidayetin ve Emrinle doğru yola ulaşayım Allah’ım!
Ey Veliyy!
Ey en güzel dost olan Rabb’im!
Senin emrinle kıpırdayıp;
Hareketsiz kaldığımda da yalnız Seninle baş başa olayım!
Senin için;
Ve Senin yardımınla Ey Veliyy!
Bütün ömrüm boyunca Seninle olayım!
Dostum ol Allah’ım!
En güzel Veliyy Sen ol bana!
Bu dünyada Rabb’im!
Ve bir gün bu dünyadan ayrıldığımda;
Dostlarınla kabul et beni Yanına!
“Esenlik Yurdunda”
Dostluğunu Rabb’im;
En gizli hazinen gibi nasip et bana!

ÂMİN! ÂMİN! ÂMİN!
Ve’lhamdülillahi Rabbil Âlemin!

Bu azametli adın hizmet meleği Hz. (Kiryail) dir. Emrinde 4 büyük melek vardır. Bu meleklerin her biri 46 melaikenin ayrı ayrı komuta ettikleri 46 şar meleğe de emir vermektedir.

Bu adı devamlı olarak anan kimselere adın meleği olan (Kiryail) hazretleri inerek, o kimselerin ihtiyaçlarını görür.

Veliyy | el-Veliyy esmasıyla yapılacak Dualar:

“Yâ Veliy! Ente-llezi ahbebte zevil ükuli vel basâiri, ve azharte meknünatil damâiri, ve ente-llezi refa’te livâel izzi fi evdiyeti kulubi ehlü-sserâiri, ve entel mühib, vel mevlâ, vel za-hirü, vel Hâkimü, vel Kâdirü. Es’elüke sirra men ictebeytehü minel evliyâi ve sirre men ahbebtehü minel enbiyâi ve bi nuri kudsikel müsbeti li cevamiül kelimi, en tansureni alâ a’dâi ve en tekünü liye fi-şşiddeti ve rehai..”

Veliyy | el-Veliyy Fazileti ve Sırları

Veliyy | el-Veliyy Fazileti ve Sırları

  1. Bu İsmin tertibini yerine getiren kimse hayırlı ve gü­zel rüyalar görür.
  2. Kalp daralması ve sıkıntı çeken kimseler her gün (46) defa kumaya devam edip virt edinseler, kabz (sıkıntı) hali bast edip genişlemeye ve huzura dönüşür.
  3. Bir kimse Cuma günü (1000) kere “EL-VELİYY” ismi­ni, “YÂ VELİYYÜ YA ALLAH” şeklinde zikretse, isteği ye­rine gelir. İtaat etmeyen eşi için okusa ve yanına girip çıktıkça “YÂ VELİYY” dese, eşi ıslah ve itaatkar olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir