Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Berr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Berr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Berr
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 202
Anlamı: Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden
Kerameti: Ya Berr ismi şerifi Nazar değmesinden korkulan çocuğa 70 defa okunmalıdır.Tüm mahlukatın şerrinden emin olur.

Berr | el-Berr İsminin Anlamı

Berr | el-Berr İsminin Anlamı

EL-BERR: Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan. Mahlukata hayırlar ulaş­tıran; kullarına karşı müsamahakar, şefkatli, merhametli, cömert ve ikramı, ihsanı bol olan anlamlarına da gelir…

Berr isminin ıstılah anlamı:

Berr; yarattıklarına karşı rahmet, mağfiret ve ihsanı bol olandır.

Berr; söz ve hareketlerinde mutlak sadık olandır.

Berr; bütün yaratıklarına rızık taksim eden, rahmetiyle muamele edendir.

Berr; takva sahibi kullarına kat kat sevap verendir.

Berr; güzel düşünce ve duygularından dolayı kullarını mükafâtlandırandır.

Berr; kötülükten vazgeçtikleri için kullarını mükâfatlandırandır.

Berr; isyan eden kullarını işledikleri günahlar oranında cezalandırandır.

Berr; ibadet ederek kendisine yönelen kullarına tevfik ve hidayetiyle muamele edendir.

Berr | el-Berr Dualar ve Zikirler

Berr | el-Berr Dualar ve Zikirler

EL-BERR isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.
Sabah erken ve ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı.

Berr | el-Berr esmasıyla yapılacak Dualar:

Bu adın içinde de Allahın azametli adının harflerinden bir harf yer almıştır. Hizmet meleğinin adı Hazreti Fetyail’dir. Emrinde 4 yardımcı melek bulunmaktadır. Bu dört melek de teker teker saflarında 202 şer melek bulunan 202’şer meleğe komuta ederler.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek için, gerekli şartları yerine getirecek, bu adı çokça anmak ve aşağıdaki duayı okumak yeterlidir.

Duanın okunuşu:

“Ya Birrül ente-llezi ahsente li külli mahlukm bi kudretike ve ente-llezi ahfeyte küllü nâkısm ve ahfeyte merehü fi emrike ve entel mühsinül mütafaddilü ala men akbele aleyke bi hulusil imâni, râcian ileyke bil kalbi ve-illisani, ve ente-llezi taksumul bûgate ve tüşeddidil ikâbe ale-ttuğâti ve ta’fu anil müznibine ve tübeddilü seyyiatehüm hasanatin, zül re’feti fil hakkıl radine vel Rahmetü fi hakkıl talibine, vel izzetü vel kabriyaü fi hakkıl ayibine ileyke vel raciine ila yevmi-ddini…”

Berr | el-Berr Fazileti ve Sırları

Berr | el-Berr Fazileti ve Sırları

1. EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir, onun önünde boyun eğer.

2. Her kim, bu ismin zikrini her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse, Cenab-ı Hak, ona lütuf ve ih­sanlarını birbiri ardınca yağdırır.

3. İçki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen vs. günahları işleyen kimse bu ismin zikrine devam etse, gü­nahlarından kurtulur, tövbekar olur ve bu kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.

4. Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

5. Deniz yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanılsa, bu is­min zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.

6. Bu ismi felçli birine şartlarına uygun olarak okumak, yada Büyük Ebcede göre hesap ederek okumak, kurtulu­şuna vesile olur diyen, Havas Alimleri vardır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir