Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Muktedir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muktedir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Muktedir
Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 774
Anlamı: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
Kerameti: Ya Muktedir ismi Her işte başarılı olmak için okunur.Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

Muktedir | el-Muktedir İsminin Anlamı

Muktedir | el-Muktedir İsminin Anlamı

Muktedir isminin lügat anlamı:

Kudret kökünden türemiş olan el-Muktedir ismi; hazırlamak, tanzim etmek, şeref sahibi olmak, güç yetmek, malik ve hakim olmak, vakit belirlemek, taksim etmek, ölçmek, biçmek, sıkmak ve daraltmak anlamlarına gelmektedir.

EL-MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten. Kuvvet ve ikti­dar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden; mevcudu, kuvvet ve kudreti altında zebun (esir) ve mahkûm tutan demektir. Kâdir’den daha öte bir güçlülük ifade eder. Bu güçlülük, bir ayette şöyle ifade ediliyor: “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yo­rulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yetece­ğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Ahkâf,46:33)

Muktedir isminin ıstılah anlamı:

Muktedir; her şeye karar veren ve her şeyi belirleyendir.

Muktedir; her şeyin üzerinde otorite sahibi olandır.

Muktedir; kendisine hiçbir yasak engel olmayandır.

Muktedir; hiçbir kimsenin kuvvet ve kudret yoluyla O’nun karşısına çıkamamasıdır.

Muktedir; kudretini bilfiil ortaya koyandır.

Muktedir | el-Muktedir Dualar ve Zikirler

Muktedir | el-Muktedir Dualar ve Zikirler

EL-MUKTEDİR isminin zikri (744) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır.
EL- KÂDİR esması ile anlamları aynı olduğu için oku­ma saatleri de aynıdır, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.
Muktedir | el-Muktedir esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yerleri ve gökleri altı günde Yaratan Allah’ım!
Ey gecenin ve gündüzün Sahibi Allah’ım!
Ey Kudreti her şeyi Kuşatan!
Ey Muktedir!
Ey Allah!
Senin her şeye gücün yeter!
Sana mani olamaz hiçbir şey!
Hiçbir şey Seni aciz bırakamaz!
Yegâne güç ve kudret Sahibi Sensin Allah’ım!
Tek Muktedir Sensin!
El Muktedir’sin Sen!

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, her şeye Kadirdir. (Ahkaf Suresi 33. Âyet Meali)

Her gün güneşi doğuran;
Geceyi gündüzün;
Gündüzü gecenin,
Ardı sıra dolaştıran Sensin Rabb’im!
Ölüleri diriltmeye de Sen Kâdirsin!
Tek Muktedir Sensin Mülkünde!
Rabb’im!
Muktedir Adınla yalvarıyorum Sana!
İyilikte ve hayırda muktedir kıl bizi!
Bizi ihsan etmekte muktedir kıl!
Kullarına ulaştırdığın her hayırda;
Bizi de pay sahibi kıl Muktedir Adınla Rabb’im!

“O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.” (Lokman Suresi 10. Âyet Meali)

Bedir’de, üç bin kanatlı Meleği;
Gönderen Sensin Muktedir Adınla yardıma!
Muktedir Adınla, İbrahim’e (a.s) ateşi serinlik kılan Sensin Allah’ım!
Sensin Yusuf’u (a.s) zindandan alıp hükümdar yapan Mısır’a!
Muktedir Adınla Allah’ım!
Musa’yı (a.s) firavun’un sarayında büyüten Sensin!
Allah’ım!
Muktedir Adınla,
Sensin Resulullah’a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
İlahi Kelamını okutan Hira’da!
Uçsuz bucaksız semayı direksiz tutan Sensin
Sensin! Muktedir Adınla semayı tutan ayakta!
Muktedir Adınla Allah’ım!
Ölüleri diriltecek olan da Sensin!
Ve kalpler de Senin Elindedir Allah’ım!
Kalpleri evirip çeviren de Sensin!
Muktedir Adınla yalvarıyorum Sana!
Sonsuz Kudretin ve inayetinle;
Kalplerimizi çevir Senin Yoluna!

“Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.” (Neml Sûresi 19. Âyet Meali)

Kalem tutan elime kudreti veren Sensin Rabb’im!
Bütün kudretimle Seni yazsam;
Yine de gücüm yetmez Seni anlatmaya!
Bütün sözler fanidir;
Senin Sözün bâkidir yalnız Allah’ım!
Aciz kalemimle yazdığım duamı şahit tut “O dehşetli gün’de!
Ve Seni anlatacak kudret ver kalemime!
Sensin secde edecek kudreti Veren bana!
Son nefesime kadar Allah’ım!
Sana secde edecek kudret ver!
Aklıma kudret veren Sensin Rabb’im!
Kudret verdiğin aklımla Seni bilmeyi nasip et bana!
Kudret Veren Sensin kalbime Yâ Muktedir!
Ya Muktedir!
Kalbim, Senin zikrinle kavi olsun her gün biraz daha!
Ve son nefesimde Allah’ım!
“La ilahe illallah” deme kudretini yine Sen ver Muktedir Adınla!

Âmin! Âmin! Âmin!
Velhamdülillahi Rabbil Âlemin!

Bu adın hizmet meleğinin adı Hz. Harfiyail’dır. Komutanı altında 4 melek bulunmakta ve bunların her biri de 44 er meleğe komuta etmektedir. Bu 44 melek de ayrıca her dizi de 44 er melek olmak üzere yine 44’er meleği emirleri altında bulundurmaktadırlar.

Bu adın Meleğini davet etmek isteyen bir kimse, bu adın çağrı duasını okuyarak, (El Muktadir) adını çokça anmalıdır.

Duanın okunuşu:

“Ya Muktedir! Ente-llezi cema’te beyne ahbabike fi dari-rridvani ve ente-llezi ecleyte miratü men teveccehe ileyke li zuhuri sırrül emni vel emani, es’elüke bi azimi kudretike en ter-zukanil vusule ila senabirüke vel sebat tahta kıyade rü’yetike ve ahyini leke daimen li eküne bi vefai hakkuke leke kaimen ya Rabbel Alemin…”

Muktedir | el-Muktedir Fazileti ve Sırları

Muktedir | el-Muktedir Fazileti ve Sırları

  1. Belirtilen gün ve saatte “Ya Muktedir” şeklinde bu İn zikriyle meşgul olan kimse, düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. Giriştiği hayırlı işlerde başarılı olur.
  2. Diğer bazı isimlerde olduğu gibi, bu ismin zikri de in- nlar arasında saygınlık kazanma ve sevilme konusunda dukça etkilidir.
  3. Her gün (744) kere zikreden kimseyi başkalarına sevilip saydırır. O kimsenin herkes tarafından sözü-sohbeti nlenir ve kendisine saygıda kusur edilmez.
  4. Geçmişte de büyük velilerden merhum Hacı Bayramlî’nin virdi olduğu söylenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir