Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Kadir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kadir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Kadir
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 305
Anlamı: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
Kerameti: Abdest alırken her uzvunda zikredilirse Düşman şerrinden emin olur.Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

Kadir | el-Kadir İsminin Anlamı

Kadir | el-Kadir İsminin Anlamı

Kadir isminin lügat anlamı:

Kadera kökünden türemiş olan el-Kadir ismi; kıyaslamak, ölçülü yapmak, tedbir almak, planlamak, miktarını beyan etmek, hükmetmek, taksim etmek, güçlü ve kadir olmak, yüceltmek, hazırlamak, tanzim etmek, malik ve hakim olmak, rızkı daraltmak, zengin ve kuvvetli olmak, sıkmak ve daraltmak anlamlarına gelmektedir.

EL-KÂDİR: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan. Her iste­diğini, istediği gibi, sonsuz güç ve kudretiyle yapan…

Kadir isminin ıstılah anlamı:

Kâdir; her şeye güç yetiren, sahip ve malik olandır.

Kadir; her şeyi belli bir plan ve ölçüye göre takdir edendir.

Kadir; dilediği şekilde kullarının rızıklarını daraltan ve sıkandır.

Kadir; dilediği şekilde rızıkları kullarının arasında taksim edendir.

Kadir; insanları ölçüp biçip yaratan ve yaratılışlarını güzel yapandır.

Kadir; Şeref ve azamet sahibi olandır.

Kadir; peygamber göndermeye ve kitap indirmeye gücü yetendir.

Kadir; insanların bir benzerlerini yaratmaya ve ölüleri diriltmeye gücü yetendir.

Kadir; azap göndermeye ve helak etmeye gücü yetendir.

Kadir | el-Kadir Dualar ve Zikirler

Kadir | el-Kadir Dualar ve Zikirler

EL-KÂDİR isminin zikri (305) adettir. Zikrin saati Gü­neş; günü Pazar’dır.’
Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

Bu adın içinde de Hak Teâlâ’nın azametli adından bir harf bulunmakladır. Bu adın hizmet meleğinin adı Hz. (Hehtiyail) dir. Buyruğu altında 4 yardımcı melek vardır. Bu meleklerin her biri de (305) meleklik toplulukdan oluşan (305) meleğe komuta etmektedirler.

Kadir | el-Kadir esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Kadiri Ente-llezi enfezte kudretüke fi kemüni-zzevati ve ente-llezi aznarte müradeke bi tebdilı-sseyyiati bil hasanati ve entel camiii lil müteferrikati, es’ elüke Allahtimme bi azimil âyâti en tec’aleni kâdiran alâ def-il zillati inneke el münezzehü anittahyizi vel cihabi…”

Kadir | el-Kadir Fazileti ve Sırları

Kadir | el-Kadir Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrini istenilen ölçü ve saatte yerine geti­ren kimse, her türlü işte ve giriştiği mücadelede, alım-satımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa ba­şarıya ulaşır.
2. Seferde ve hazarda, Hac ve diğer yolculuklarda, kara­da ve denizde başarılı olur.
3. Bu ismi “EL-KADİRU, EL-MUKTEDİR” ismiyle birlikte bir tabağa yazıp bal şerbeti ile sildikten sonra hastaya İçilirse iyileşeceği gibi, belirtilen miktarda, gün ve saatine uygun olarak okuyan hastalar da şifaya kavuşur.
4. Belirtilen miktarda, gün ve saatte okuyan kimse, hasretini çektiği kimseye kavuşur; aşık okusa maşukuna kavuşur.
5. Abdest esnasında okumaya devam eden kimse, düş­man şerrinden korunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir