Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Hafız Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hafız Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Hafiz
Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 998
Anlamı: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
Kerameti: Hergün 10 ya da 16 kere okuyana hiçkimse zarar veremez.Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

Hafiz | el-Hafiz İsminin Anlamı

Hafiz | el-Hafiz İsminin Anlamı

Hafız isminin lügat anlamı:

Hıfz kökünden türemiş olan el- Hafiz ismi; muhafaza etmek, unutmamak, yanılmamak, kaybetmemek, zayi etmemek anlamlarına gelir.

EL-HAFIZ: İyi-kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, doğru- yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri ile birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Her şeyi en ince teferruatına kadar bilip koruyan ve kayıt altına alan yüce Allah, bu kayıt işlemini pek çok yol ve yöntemle yaptığını bize bildirmektedir:

Hafız isminin ıstılah anlamı:

Hafiz; kullarını koruyup gözetendir.

Hafiz; kullarının bütün amellerini eksiksiz ve yanlışsız bir şekilde kaydedip karşılığını vermek üzere saklayan, muhafaza edendir.

Hafiz; kudretiyle her şeyi dengede tutandır.

Hafiz; bu alemle ilgili yasalar koyan ve onları koruyandır.

Hafiz; kitabını ve kitabının hükümlerini koruyandır.

Hafiz; hesaplamada yanılmayan, unutmayan ve şaşırmayan’dır. Küçük büyük her şey Onun yanında tespit edilmiştir.

Hafiz | el-Hafiz Dualar ve Zikirler

Hafiz | el-Hafiz Dualar ve Zikirler

EL-HAFİZ isminin zikri (998) adettir.

Zikir saati Zühal; günü Cumartesidir.

Cumartesi günü Zühal saati, sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise saat 06.00 yani tam gece yarısıdır.

Hafiz | el-Hafiz esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yıldızların ışıklarının silineceği, yıldızların kararıp döküleceği zamanın Sahibi olan Allah’ım!
Yıldızların ışıklarının silineceği ve yıldızların bir bir kararıp döküleceği O Gün bizi Rahmetinle kuşat!
Ey, muhafaza eden, koruyup kollayan Allah’ım!
Bizi her türlü şerden muhafaza et!
Yegâne muhafaza eden, koruyup kollayan Sensin Allah’ım!
Dilimizi gıybetten muhafaza et!
İmanımızı, şirkten muhafaza et!
Kalbimizi, kötülüklerden muhafaza et!
Kalbimizi ve aklımızı isyandan muhafaza et!
Şaşırmayan ve unutmayan yalnız sensin Allah’ım!
Şaşırırsak ve unutursak ahdimizi,
Ahdimizi yine Sen Muhafaza et Allah’ım!

Ey göklerin ve yerin Sahibi olan Allah’ım!
Ey muhteşem kâinatın Sahibi olan Allah’ım!
Gündüz ve gece bizi tek koruyan Sensin!
Gece ve gündüz
Ve her vakit,
Ve her yerde,
Bize koruyucu Meleklerini gönder!
Gece ve gündüz
Ve her vakit
Ve her yerde
Senin hukukunu muhafaza edenlerden kıl bizi!
Ve böylece Seni her daim yanında bulanlardan kıl!

Ey Rabbim!
Hafız İsminle dua ediyorum Sana;
Sen ki, her şeyi koruyup saklayan ve muhafaza edensin!
Umutlarımızı muhafaza et Allah’ım!
Rüyalarımızı muhafaza et!
Dualarımızı muhafaza et Dergâhında!
Dualarımızı kabul et!

Ya Hafız! Ya Hafız! Ya Hafız!
Vaadini unutmayan yegâne varlık Sensin Allah’ım!
Bizi Lütfunla ve Kereminle vaadini unutmayanlardan kıl!
Sen ki her şeyin üzerinde Gözetici ve Koruyucusun Rabbim!
Sana gelen yollarda ayaklarımızın kaymasından bizi muhafaza buyur!
Bizi bütün azalarını haramdan muhafaza edenlerden kıl Allah’ım!
Kalbimizi muhafaza et!
Bizi, şeytandan ve şeytanların şerlerinden muhafaza et Allah’ım!
Şeytanın tuzaklarından ve günah işlemekten muhafaza et!
Sıkılırsak Rabbim ve bunalıp üzüntüye düşersek eğer,
Bizi Sana isyan etmekten muhafaza et!

Ya Hafız! Ya Hafız! Ya Hafız!
Önümüzden ve arkamızdan, Senin emrinle koruyan Meleklerinden ayırma bizi!
Ve bizi Fazl-ı Kereminle nimetlendir!
Nimetlerini Senin yolunda sarf edenlerden kıl bizi Rabbim!
Nimetlerinin bolluğunda şımartma bizi!
Bizi, seni unutmaktan muhafaza et!

Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün Sahibi olan Allah’ım!
Ey mazlumlarla arasına perde çekmeyen Rabbim!
Dünyanın herhangi bir yerinde ağladığında bir mazlum,
Bir mazlum kederle nale çektiğinde,
Bizi mazlumların gözyaşlarına dokunanlardan eyle!
Zalimin zulmüne dur diyebilenlerden eyle bizi Allah’ım!
Zulme karşı duracak sapasağlam korkusuz bir yürek ver bize!
Korkuyu yalnız Sana duyanlardan eyle bizi Allah’ım!
Yüreğimizi Kuran’la yıka!

Ey bütün ölüleri diriltecek olan Allah’ım!
İşte O Gün, o Hesap Günü;
“Eyvah bize!” diyenlerden eyleme bizi Rabbim!
Sen ki; ölen kimselerin önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazan ve onları muhafaza edensin.
O dirilme gününde Rabbim,
Bizim hayırlarımızı muhafaza et!
Günahlarımızı ört!

Kapkara ve sıkıcı hatıraların gölgesi düşecek gönlümüze O gün elbet.
Ve elbet bir gölgeliğe muhtaç olacağız hepimiz O Gün!
“Gizli saklı işlediğimiz bütün günahlarımız sayılıp dökülecek” O gün
“O Gün, kalplerde gizlenenler açığa çıkacak!”
“Yer şiddetli bir zelzeleyle sarsılacak O Gün!”
O Gün,” insanlar dağılmış pervane gibi olacaklar!”
Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağaracağı O Gün,
Bizi Arşının gölgesine al Allah’ım!
Ey bütün zamanların Sahibi olan Allah’ım!
Al bizi Arşının gölgesine!
Kalbimiz senin ellerinde,
Ellerini kalbimizden çekme Allah’ım!

Hafız İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım!
Sana açılan ellerimi haramdan koru!
Sana yönelen kalbimi şirkten koru Allah’ım!
Karanlıktan korkan kalbim Işığına muhtaç şimdi!
Kalbim, sönmekte olan titrek bir mum alevi gibi!
Senin nurundan nasibi olsun, yeşeren otlarla örtülü mezarımın!
Vaat ettiğin Kıyamet saatine dek,
Mezarımı nurunla muhafaza et Allah’ım!

Bu ad, Hak Teâlâ’nın azametli adlarından biridir. Çok büyük sırlar taşımakta olan ya Hafız adı, özellikle yolculuklarda çok etkilidir.

Yolculuk yapacak kimselerin, yollarda görünür görünmez tehlikelerden korunması için, yolculuğa çıkmadan önce bu adın anılması büyük yarar sağlar ve o kimseyi korur.

Şaşa çıkanlar için de (ya Hafız) adı koruyucu bir kalkan gibidir. Bu adı anan kimseler her türlü tehlikeden uzak kalırlar.

Bu adın hizmet meleği (ya Hafız) adının sayılarından yaratılmıştır. Adı (Heryail) dir. Emrinde 4 büyük meleği vardır. Ayrıca bu 4 meleğin her birinin emrinde (998)’er ve bu 998 meleğin komutasında da yine her biri için hizmet veren 998 melek vardır.

Bu adı çok çok anan bir kimseye, bu adın meleği inerek, beraberinde iki hilat getirir. Ve bunları o kimseye giydirir. Bu elbiseler bu kimse için bir çeşit zırh gibidir. Çünkü bunları giyince karada ve denizde yapacağı yolculuklarda bütün kaza ve tehlikelerden, afetlerden, bela ve musibetlerden korunmuş olur.

Duanın okunuşu:

“Ya Hafız! Ente-llezi hafazta bi kudretikel baliğati küllü mev-cudin, ve ente-llezi ecebte zevatül enbiyai ve evliyai fi halti-rrükul ve-ssücudi, ve Ente-llezi cema’te si-rrül esrari vel ahyari bi sübuhati vechüke fil makamil mahmudi ve hafazte-ssemavati vel arzi ve ma fihima bi kuvvetikel ilahiyyetü ve hakkakte serairü esrarül melekutiyyati bi ilmikel ezeli, es elüke bike fi mamil indiyyeti en terzukanil itidale beynel mütedaddi ve sebbitni ala ahseni takvimin beynel mütadilati, vahfaz cevahiri ve dini min satveti gazabıke inde nüzulil müsellati ve a’sımni min tadyii kelimetüke ve inhirafi an müvacehetüke ve kıbletüke yevme neşril hasanati, vahab liye cüden camian li esraril esmai ve-ssıfati, inneke ente-llahül alimü bil hafiyyati ve müfizıl hayrâti alâ ehlil keramati…”

Hafiz | el-Hafiz Fazileti ve Sırları

Hafiz | el-Hafiz Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismi şerifi şartlarına uygun olarak zikreden kimse, hasta ise şifa bulur. Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır, yardımı ve himayesi istenir. Cenab-ı Hak da bu ismi hürmetine, salgın felaketini ülkenin üzerinden kaldı­rır. Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.
  2. Sabahleyin evinden çıkan bir kimse önce Ayet’el- Kürsi’yi, sonra da “YÂ HAFÎZ, ihfaznî min külli belâin ve sûin” diye sığınsa, evine dönünceye kadar koruma altında olur.
  3. Çok yerlerde gördüğümüz gibi, “YÂ HAFİZ” ismi, bir kağıt üzerine yazılıp bir mülk veya eşyanın üzerine asılsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında kalır, zarar gel­mez.
  4. Tehlike durumunda “Ya Hafîz”diye zikreden kimse güvende olur, vahşi hayvanlardan da zarar görmez.
  5. Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş, su, cin ve insan şerrinden korunur, karın ağrısından ve sancısından, muzır hayvanların zararından korunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir