Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Hafid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hafid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Hafid
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1481
Anlamı: Yukardan aşağıya indiren alçaltan
Kerameti: Herhangi bir Murad için 500 kere ya da 3 gün oruç tutup 70 defa Oku.Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

Hafid | el-Hafid İsminin Anlamı

Hafid | el-Hafid İsminin Anlamı

Hafid isminin lügat anlamı:

Hafeda kökünden türemiş olan el-Hafıd ismi; kanat germek, şefkat göstermek, alçaltmak, derecesini düşürmek anlamlarına gelir. Kur’an’da Rabbimizin ismi olarak değil, fiil olarak zikredilmiştir. El-Hâfıd ve er-Râfi isimleri müzdevicedir, yani zıt anlamlıdır.

EL-HAFİD: Zalimleri, zorbaları ve firavunları alçaltan, onları hor-hakir ve zelil eden, saltanatlarını devirip değer­siz kılan; indirip bindiren…

Hafid isminin ıstılah anlamı:

Hafid; dilediğini hem dünyada hem de ahirette alçaltandır.

Hafid; peygambere ve O’na uyanlara; annebabaya ve mü’minlere şefkat etmelerini, alçak gönüllülük kanatlarını germelerini emredendir.

Hafid | el-Hafid Dualar ve Zikirler

Hafid | el-Hafid Dualar ve Zikirler

EL-HÂFID: Bu mübarek ismin zikri (1481) adettir.

Zikir saati Güneş, Zikir günü Pazar’dır.

Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenler de vardır. O zaman günü Cumartesi olur.

Bu adın manası, küçültücü, yok edici ve alçaltıcıdır. Bu adda çok büyük sınırlar saklıdır. Kendini çok büyük gören, yalnız kendini düşünen ve Allah’ın varlığını inkâr eden zalim bir kimseye bu adı anarak beddua edilirse, bu kimse layık olduğu cezayı hemen görmüş olur.

Bu adın özel hizmet meleğinin adı (Akyail) dir ve emrinde 4 komutan meleği vardır. Bu 4 meleğin her birinin komutası altında 1481 melek vardır. Bu 1481 melek de ayrı ayrı yine 1481 er meleğe emir vermektedirler.

Bu Hafid adını çokça anan kimselere, bu adın hizmet meleği olan (Akyail) gökten inerek, kendisini çağıran kimsenin isteği ne ise yerine getirir.

Çağrı, aşağıdaki dua ile yapılır:
Hafid | el-Hafid esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Hafid ente-IIezi hafadta rütebi ehlil cühud fi-dderekat, ve ente Hezi tekma-ühüm bi kahrike ve sıfateke el müsellati ve entellezi tüaziz aleyhim lemma evcedtehüm bihi inde inkısmail hassanati ve sseyiati, Es’elüke bi sırril fi kulubil ebrari vel ah-yari ve bi nuril envari el münbasiti fil aktari. En tec’aleni hafızan li nefsi ve sırri fi makamil übudiyyeti mütehaşşian leke inde zuhuri-ttenezzülati bi sırri el rübubiyyeti vel hitabiyyeti vel insiyyeti ve erzükni hazfan vafiran minel Maarifil Ilahiyyeti, in-neke semlü-ddüai, kadirün ala ma teşaü ya rebbel alemin…”

Hafid | el-Hafid Fazileti ve Sırları

Hafid | el-Hafid Fazileti ve Sırları

  1. Düşman üzerine 1481 kere okunduğunda onu kah­retmez, fakat düşman, çeşitli hastalık ve sıkıntılardan başı­nı kaldıramaz. Namusu, ırzı ve malı heba olur.
  2. Bu ismin belirtilen miktarda zikri sırasında duygu­lanma ve kalpte sıcaklık meydana gelir gelmez ne dilense yerine gelir.

Üç gün bu ismi belirtilen miktarda zikredip dördüncü gün bir toplulukta 70 bin kere zikreden kimse hasmına galip gelir, savaşta ise zafer kazanır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir