Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Basit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Basit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Basit
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 72
Anlamı: Açan, Genişleten
Kerameti: İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.Sıkıntılarından kurtulur.

Basit | el-Basit İsminin Anlamı

Basit | el-Basit İsminin Anlamı

Basit isminin lügat anlamı:
Bast kökünden türeyen el-Basit ismi; yaymak, açmak, vermek, genişletmek ve döşemek anlamlarına gelir. Kur’an’da Rabbimizin özel ismi olarak değil, fiil olarak geçmektedir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde el-Gâbıd ismiyle beraber zikredilir. Bu iki isim birbirlerine zıt anlamdadır, yani müzdevicedir. Onun için iki ismin beraber ve karşılaştırılarak öğrenilmesi daha faydalı olacaktır.
EL-BÂSİT: Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını açıp genişleten. Darlık ve sıkıntıdan kurtaran, genişletip açan, yayan…

Kullarının ihtiyaçlarını veren, işlerini yoluna koyan, kalplerini hidayete açan, nefisleri temizleyip arıtan, ruhla­rına genişlik veren Allah’tır.

Basit isminin ıstılah anlamı:

Basit ; kullarına rızıkları yayan ve bol bol verendir.

Basit ; kullarına cömertlik elini açandır.

Basit ; insanlara ilmî ve bedenî güç verendir.

Basit ; bulutları dilediği yere sevk edendir.

Basit ; yeryüzünü serip döşeyendir.

Basit | el-Basit Dualar ve Zikirler

Basit | el-Basit Dualar ve Zikirler

EL-BÂSIT: İsminin zikri (72) adettir.

Zikir saati Zühre, Zikir günü Cuma’dır.

Cuma günü Zühre saatini biliyorsunuz ama gene de hatırlatalım sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası ile akşamdan sonra ve gece yarısı.
Basit | el-Basit esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey kullarına genişlik ve ferahlık Veren Rabb’im!
Ey kullarının kalplerine merhamet yayan!
Ey huzur yayan kalplere!
Ey ferahlık Membaı!
Ey sonsuz nur Membaı!
Ey sonsuz lütuf ve ihsan Sahibi!
Ey azim ve kerem Sahibi Rabb’im!
Ey benim Kurtarıcım!
Ey benim Sahibim!
Ey Bâsıt!
Ey Allah!

Ey Bâsıt!
Ey bütün güzel kapıları Açan Allah’ım!
Sen kullarına genişlik ve huzur Verensin Rabb’im!
Sevinç, bol rızık ve huzur Verensin Sen!
Sen gönülleri huzura Açan;
Sen gönülleri şefkate Açan;
Sen gönüllere merhamet Yayan
Ferahlık ve aydınlık Membaısın Rabb’im!
Sen sonsuz kerem ve ihsan Sahibisin!
Sen benim Kurtarıcım;
Sen benim Sahibim;
Sen Bereketi bol; Rahmeti bol;
Bâsıt olan Allah’sın!

Ey Basıt!
Ey bütün güzel kapıları Açan Allah’ım!
Darlık da Senden bolluk da Sendendir Rabb’im!
Rabb’im,
Hem darlıkta, hem yoklukta yüzü ak olanlardan eyle bizi!
Bizi güzel rızıklarla Rızıklandır!
Bir gün Sana döndürüleceğimizi asla unutturma bize!
Senden kalp zenginliği istiyoruz Rabb’im!
Kalbimizi zengin kıl ve bizi sebeplerden sâlim Eyle!
Sebeplerden değil,
Müsebbipten bilmemizi nasip Eyle her zenginliği Rabb’im!
Rabb’im!
Hükmünü benimseyip; önünde baş eğenlerden Eyle bizi!
Kevnî, kaderî Hükmüne boyun eğip razı olanlardan eyle bizi!
Hüküm yalnız Senindir!
Ve biz,
“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz.”

Ey Bâsıt!
Ey bütün güzel kapıları Açan Allah’ım!
Rabb’im!
Nimetleri Veren, nimetleri bol bol Yayan Sensin yeryüzünde.
Bizi Tevhid nimeti ile nimetlendir.
Ki Sen söz Verensin Tevhid nimeti verdiklerine Cennet mükâfatını.
Rabb’im, Cennetini nasip eyle bize!

Ey Bâsıt!
Ey bütün güzel Kapıları Açan Allah’ım!
Sen ki benim Rabbimsin!
Sen ki benim Mürebbimsin!
Sen ki benim Şahidimsin!
Şükrünü eda edemesem de o sonsuz nimetlerinin;
Şükreden bir kul olmamı nasip eyle Rabb’im,
O güzel Bâsıt Adınla!
Rabb’im Beni sevindir iki Cihanda!

Ey Bâsıt!
Ey bütün güzel kapıları Açan Allah’ım!
Niyetimde İhsanını nasip eyle bana!
İlimle süslenen bir nimet nasip eyle!
Takdire rıza
Ve hâlimi temizlemekle niyetimde İhsanını nasip eyle!
Niyetimde İhsanınla zenginleştir Rabb’im beni Bâsıt Adınla!

Ey Bâsıt!
Ey bütün güzel kapıları Açan Allah’ım!
Hâlimde İhsanını nasip eyle bana!
Bana riayet eden bir hâl nasip eyle!
Kullarından ummayan;
Kullarından beklemeyen; kırılmayan bir hâl nasip eyle bana Rabb’im!
Sıdk ve azim sahibi eyle beni hâlimle!
Gönlümü aydınlatan; göğsümü ferahlatan; kalbimi kuvvetlendiren
Melekî bir hâlle hâllendir beni Rabb’im!
Rabb’im!
Beni hâlimde İhsanınla zenginleştir Bâsıt Adınla!

Ey Bâsıt!
Ey bütün güzel kapıları Açan Allah’ım!
Vaktimde İhsanını nasip eyle bana!
Seni müşahededen bir an ayrılmasın kalbim!
Sana yönelip, Sana hicret etmemi nasip eyle!
Tevhidle, ihlâsla, muhabbetle, korku ve ümitle
Ve Sana olan kulluğumla hicret etmemi nasip et Sana Rabb’im!
Rabb’im!
Vaktimde İhsanını nasip eyle bana!

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir duası da şuydu;

“Bereketlendiren rızkından, lütfundan bize bol bol yayıp ihsan et Allah’ım!”
“Allah’ım, bana helalinden o kadar ver ki haramına ihtiyacım kalmasın ve beni lütfu kereminle Senden başkasının kapısına gitmekten kurtar.”
Allah’ım bu duayı benim duam olarak da kabul buyur Dergâhında!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin

Hak Tealanm El Basit adı, sıkıntı ve darlıktan kurtulmak İçin kullarına hibe edilen yüce bir addır. Bu adla Hak Teâlâ’yı anan kimselerin gönüllerine güneş doğmuş gibi feraha ererler.

Bu adın hizmet meleği (Batyail A.S.)’dır. Bu meleğin buyruğu altında 4 komutan melek vardır. Bu dört melekten her biri de 72 şer meleğe komuta etmekte olup, bu 72 meleğin de yine 72 biner yardımcısı bulunmaktadır. Bu meleklerin ödevleri bağış işleri ile uğraşmaktadır. El Basit adını süresiz anan kimseye bu adın hizmet meleği iner ve o kimsenin dileğini yerine getirir.
Duanın Okunuşu:

Allahümme ente-Uezi tabsutül ervah fil secad ila zevatiha ve ente-Uezi tecmaü fil fuadi ve kalbül füadi sir. İnneni enne-llahü la İlâhe illa ena yevme-ttenadi, Es’elüke bi sirrikel camiü ve nûrikel lamiü bi külli mesmûin ve sâmiin, en terzukanil itti-lae ala meratibi cenabike fil vücudi bil esrarü-lleti edrecteha fil Makamil Mahmudi. Vabsut kalbi fi arzil vilayetül kübra ve enşür sırri li neyli hakaike asarül EsmaUl Hüsna ve ic’alni mabsutan bil infakı mutasarrifen fi hazainil erzaki ya men bi yedihil hükmü alel itlak ve indehü el halaku ya basit…”

Basit | el-Basit Fazileti ve Sırları

Basit | el-Basit Fazileti ve Sırları

EL-KABIZ ismi ile sıkıp daralttığı rızkı, ruhu veya sınava soktuğu kişiyi veya kişileri, EL-BASİT ismi ile de rahatlatır, genişletir, bolluk ve berekete ulaştırır.. Sıkıntı çekenlerin belirtilen miktarda ve saatinde okuması sıkıntıdan kurta­rır.

  1. Belirtilen miktarda (72 defa), her gün sabah nama­zından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntısı çekmez.
  2. Her gün 72 defa okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı ve parası artar.
  3. Temiz ve ince bir kağıda Vefki yapılıp karasevdaya veya ruh hastalığına tutulan kimseye yutturulsa şifa bulur. Kağıt yerine temiz bir porselen veya cam tabağın tabanı­na Vefki yapılıp su ile silinerek 7 gün içirilse yine hasta şifa bulur. Her hafta bu Vefki yenileyip suyundan içmeyi adet edinen ve 72 defa zikretmeye devam kimse, ruhen ve kalben inkişaf eder, kalbinde hikmet pırıltıları belirmeye başlar…

Bu son iki isim, özellikle ruhsal hastalıklara ve tedavile­rine yöneliktir.

  1. Bu isim-i şerif, ruhsal hastalıklara iyi gelir çünkü, bütün sıkıntı ve üzüntülerin kaynağı ruhtur. Ruh ise kabz halinde iken sıkılıp, daralır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, El-Kabız ismi ile sıkılan kimse yine El-Bâsıt ismi ile açılır, rahatlar.
  2. Kuşluk vaktinde kılınan “Duhâ Namazı” sonrası 10 kere bu esmayı zikreden kimsenin rızkı, ilmi, şerefi ve itibarı artar. Ellerini duanın kıblesi olan semaya doğru kaldırıp 71 defa zikrederek yüzüne süren ise fakirlik çekmez, zenginliklere kavuşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir