Anasayfa / Külliyatlar / Hadis Ansiklopedisi / Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler
Bayram Namazı İle İlgili Hadisler

Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler

Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler, Bayram Namazı ile ilgili Sünnetler, Bayram Namazı Hadis-i Şerifleri, Bayram Namazı Hakkında Hadisler

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Kurban bayramında kılınan namaz iki rek’attir, Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek’attir, sefer namazı iki rek’attir, cum’a namazı da iki rek’attir. Bunlar Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur.”

| Nesâî, Cum’a 37, (3,111), Taksir 1, (3,118), İdeyn 11, (3,183).

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalatu vesselâm), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) aleyhissalâtu vesselâm ‘ın önüne konur, O da halk arkasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibâen ümerâ  da harbe kullanır oldu.”

| Buharî, Sa1ât 92, 90; Müslim, Salât 245 (501); Ebu Dâvud, Salât 102, (687) ; Nesâî, Kıble 4, (2, 62); İbnu Mâce, İkametu’s-Salât 164, (1304, 1305).

İbnu Abbâs (radıyallahu anhüma) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayram günü – çıkıp iki rek’at namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırdı.”

| Buhari, Iydeyn 8, 16, 18, 26, 32, Ezân 161, Zekât 21, 33, Tefsir, Mümtahine 1, Nikâh 124, Libâs 56, 57, 59, İ’tisam 16; Müslim, Iydeyn 13, (884); Ebu Dâvud, Salât 256, (1159); Tirmizi, Salat 387, (537); Nesai, Iydeyn 29, (3, 193).

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), fıtr (ramazan) ve kurban bayramlarının namazlarında, birinci rek’atte yedi (ziyade) tekbir getirirdi, ikinci rek’atte ise, iki rüku tekbirinden başka beş (ziyade) tekbir getirirdi.”

| Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Ebu Dâvud, Salât 252, (1149, 1150.

Kesir İbnu Abdillah an ebihi an ceddihi anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayramlarda birinci rek’atte kıraatten önce yedi kere tekbir getiriyordu. İkinci rek’atte de kıraatten önce beş kere tekbir getiriyordu.”

|Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Tirmizi, Salât 386, (536).

Câbir İbnu Semüre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte, birçok kereler bayram namazını ezansız ve ikâmetsiz kıldım.”

| Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Müslim, Iydeyn 7, (887); Ebu Dâvud, Salât 250, (1148); Tirmizi, Salât 384, (532).

Nâfi rahimehullah anlatıyor:

“İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anhümâ), bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı.”

| Buhari, Iydeyn 7, 8; Müslim, Iydeyn 8, (888); Tirmizi, Salât 383; (531) Nesâi, Iydeyn 9, (3, 183).

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte bayrama katıldım. Efendimiz hutbeden önce, ezansız ve ikametsiz namaz kıldırdı. Sonra Bilâl (radıyallahu anh)’e dayanarak kalktı. AIlah’tan korkmayı emretti ve O’na itaate teşvik etti. İnsanlara vaaz edip (ölümü, ahireti, cenneti, cehennemi) hatırlattı.

Sonra  kadınlar bölümüne geçti. Onlara da aynı şekilde vaaz etti, hatırlatmalarda bulundu. Ve:

“Allah için tasadduk edin, zira sizin ekseriyetiniz cehennem odunu sunuz!” buyurdu. Yanakları kararmış itibarlı kadınlardan biri kalkarak:

“Niçin ey Allah’ın Resülü? dedi (niye cehennem odunlarıyız?)” Resulullah açıkladı:

“Zira siz kadınlar çok şikâyette bulunuyor, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz.”

“Bunun üzerine kadınlar takılarından tasadduk etmeye başladılar. Hz. Bilâl’in eteğine atıyorlardı.”

| Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Buhari, Iydeyn 7; Müslim, Iydeyn 4, (885); Ebu Dâvud, Salât 248, (1141); Nesai, Iydeyn 19, (3, 186, 187).

Ubeydullah İbnu Abdillah lbni Utbe İbni Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Hz. Ömer (radıyallahu anh), Ebu Vâkid el-Leysi (radıyallahu anhümâ)’ye sordu:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) kurban ve ramazan bayramlarında ne kıraat buyururdu?”

“Resulullah bu namazlarda Kâf ve’l-Kur’ani’I-Mecid, İkterebeti’s-sâatu ve’n-Şakka’l-Kameru surelerini okurdu” diye cevap verdi.”

| Müslim, Iydeyn 14, (891); Muvatta, Iydeyn 8, (1, 180); Ebu Dâvud, Salât 252, (1154), Tirmizi, Salât 385, (534); Nesâi, Iydeyn 12, (3, 183, 184).

Nu’mân İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm); bayramlarda ve cum’ada Sebbihi’sme. Rabbike’l- A’!â, Hel etake hadisu’l ğâşiye okurdu. Bazan cuma ve bayram bir günde birleşirlerdi. Resulullah bu surelerin her ikisini de (cuma ve bayram) namazlarında birlikte okurdu.”

| Müslim, Cum’a 62, (878); Muvatta, Cum’a 19, (1, 111); Ebu Dâvud, Salât 242, (1122, 1123); Tirmizi, Salât 385, (533); Nesai, Iydeyn 13, (3, 184).

CUMA VE BAYRAMIN AYNI GÜNE RASTLAMASI

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Dileyene (bayram ) cuma için de yeterlidir. Biz her ikisini birleştiriyoruz.”

| Ebu Dâvud, Salât 217, (1074); İbnu Mâce, İkâmet 166, (1311).

Ebu Ubeyd Sa’id İbnu Ubeyd’in anlattığına göre, Hz. Ömer (radıyallahu anh) ile bir bayramda beraber olmuştur. Hz. Ömer önce namaz kıldırmış, sonra hutbe okuyup halka şöyle hitab etmiştir:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) sizleri bu iki bayram gününde oruç tutmaktan men etti. Bu iki bayramdan biri oruç tuttuğunuz aydaki ramazan bayramınızdır. Diğeri de kurbanlarınızdan yediğiniz günün bayramıdır!”

Ebu Ubeyd der ki: “Ben Hz. Osman (radıyallahu anh) ile de bayram geçirdim. O da hutbeden önce namaz kıldırdı. Hatta bu bir cuma günüydü. Avali halkına şöyle dediler:

“Kim cumayı beklemek isterse beklesin, kim de ailesine dönmek isterse dönsün, kendisine izin verdik.”

| Buhari, Edahi 16, Savm 66, 67; Müslim; Siyam 138, (1137).

Atâ İbnu Ebi Rebâh merhum anlatıyor:

“İbnu’z-Zübeyr (radıyallahu anhümâ), bize bir cum’a günü gündüzün başında (bayram) namazı kıldırdı. Sonra biz (öğle vakti) cum’a namazı kılmak üzere (mescide) gittik. İbnu’z-Zübeyr, bize (namaz kıldırmak üzere mescide) gelmedi. Biz de tek başımıza (öğle namazlarımızı) kıldık. O sırada İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) Tâif’te idi. Medine’ye döner dönmez durumu ona açtık.

“Sünnet’e uygun hareket etmiş!” dedi.

Bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: “İbnu’z-Zübeyr zamanında ramazan bayramı cum’a gününe rastlamıştı.”

“İki bayram, aynı günde bir araya geldiler”! dedi. Sonra ikisini birleştirip iki rek’at hâlinde sabah erkenden kıldırdı. Artık, ikindiyi kılıncaya kadar başka bir şey kılmadı.”

| Ebu Dâvud, Salât 217, (1071, 1072); Nesâi, lydeyn 32, (3, 194).

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Ramazan bayramında, sayıca tek olan birkaç hurma yemedikçe namaza gitmezdi.”

| Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Buhari, Iydeyn 4, Tirmizi, Salât 390, (543).

Hz. Ali (radıyallahu anh) demiştir ki:

“Bayram namazına yaya gitmen, çıkmazdan önce birşeyler yemen sünnettendir.”

| Tirmizi, Salat 382; (530); İbnu Mâce, İkamet 161, (1296).

Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), ramazan bayramı namazında bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban bayramında ise, namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi.”

|Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Tirmizi, Salât 390, (542).

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayram namazına giderken bir yoldan gider, dönerken başka bir yoldan dönerdi.”

| Bayram Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Ebu Dâvud, Salât 254, (1156)

Ümmü Atiyye (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

“Resulullah bize, bayram namazlarına genç kızları, çadırda kalan genç bâkireleri, ve hayızlı kadınları da çıkarmamızı emretti. Hayızlıların da katılmaları müslümanların cemaatlerini görmeleri, dualarında hazır bulunmaları içindi, bunlar namazgahların dışında kalacaklardı.”

| Buhari, lydeyn 15, 20, Hayz 23, Salât 2, Hacc 81; Müslim, Iydeyn 10, (890); Ebu Dâvud, Salat 247, (1136-1139); Tirmizi, Salât 388, (539, 540); Nesâi, Iydeyn 3, 4, (3, 180, 181).

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ramazan ve Kurban bayramlarında yanında bir mızrak olduğu halde musallaya çıkıyor, (namaz sırasında kıble cihetine) sütre olarak dikiyor, ona doğru namazını kılıyordu.”

|  Nesai, Iydeyn 10, (3, 183).

Sa’lebe İbnu Zehdem anlatıyor:

“Hz. Ali (radıyallahu anh) Ebu Mes’ud (radıyallahu anh)’u paymıh başına koyup kendisi bayram günü namaza gitti ve: “Ey insanlar! dedi, imamdan önce namaz kılmak sünnette yoktur!”

| Nesâi; lydeyn 6, (3, 181, 182).


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir