Anasayfa / Külliyatlar / Hadis Ansiklopedisi / Evvabin Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler
Evvabin Namazı İle İlgili Hadisler

Evvabin Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler

Evvabin Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler, Evvabin Namazı ile ilgili Sünnetler, Evvabin Namazı Hadis-i Şerifleri, Evvabin Namazı Hakkında Hadisler

Ebu Hureyre (ra)den nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.”

| Evvabin Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Tirmizi-Salat, 431

Hadis-i şerifte Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

“Kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa, evvabinler(tövbe edenler)den sayılır.”

| Tahtavî,  Merakı’l-felah, s.317

“Kim akşam namazından sonra yirmi rekât (nafile) namaz kılarsa Allah ona Cennette bir köşk bina eder.”

| Tirmizî, Mevakît, 204; Ebû Ya’la, Müsned, X, 205.

Hz. Huzeyfe anlatıyor:

“Allah Resulü’ne gelip onunla beraber akşam namazını kıldım. Kendisi yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti.”

| İbn Hanbel, Müsned, V, 392.

Hz. Selman-ı Farisî, Efendimiz (sas)’den naklen şunları aktarıyor:

“Akşamla yatsı arasındaki namaza dikkat edin, zîrâ bu namaz gün içinde eğlenme ve yanlış işlere bulaşmadan ötürü oluşan mânevî kirleri giderir ve günün sonunu güzelleştirir.”

| Abdurrezzak, Musannaf, III, 44; Kenzu’l-Ummal, VII, 387.

Efendimiz’in (sas) azatlılarından Hz. Ubeyd’e, Efendimiz’in farz namazlar dışında bir namaz kılmayı emredip etmediği sorulduğunda, “Evet, akşamla yatsı arasında namaz kılmamızı emrederdi.” cevabını verdi.

| İbn Hanbel, Müsned, V, 431.

Hz. Ammar b. Yâsir akşam namazından sonra altı rekât namaz kılınca yanındakiler bu namazı sordular, o şu cevabı verdi:

“Ben sevgili dostum Allah Resulü’nü gördüm akşam namazından sonra altı rekât kıldı.” ve şunu ekledi “Kim akşam namazından sonra altı rekât kılarsa, denizköpüğü kadar günahı olsa bile affolur.”

| Ebû Nuaym el-İsfahanî, Ma’rifetu’s-Sahabe, XIV, 486.

Hz. Abdullah b. Ömer şöyle derdi:

“Kim akşam namazından sonra dört rekât namaz kılarsa gazve üstüne gazveye çıkmış gibi olur.”

| İbn Ebî Şeybe, Musannaf, II, 103.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir