Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Kuran-ı Kerim İndir / Zilzal Suresi – Suud el-Şureym Dinle / İndir – Kur’an-ı Kerim
Abdurrahman Şureym Kur’an-ı Kerim Hatim Dinle / İndir

Zilzal Suresi – Suud el-Şureym Dinle / İndir – Kur’an-ı Kerim

Okuyan:
Suud el-Şureym
Sure:
Zilzal Suresi

Diğer Sureleri Dinle / İndir

Diğer Sureleri Dinle / İndir

1 – Fatiha Suresi 39 – Zümer Suresi 77 – Mürselat Suresi
2 – Bakara Suresi 40 – Mümin Suresi 78 – Nebe Suresi
3 – Al-i İmran Suresi 41 – Fussilet Suresi 79 – Naziat Suresi
4 – Nisa Suresi 42 – Şura Suresi 80 – Abese Suresi
5 – Maide Suresi 43 – Zuhruf Suresi 81 – Tekvir Suresi
6 – Enam Suresi 44 – Duhan Suresi 82 – İnfitar Suresi
7 – Araf Suresi 45 – Casiye Suresi 83 – Mutaffifin Suresi
8 – Enfal Suresi 46 – Ahkaf Suresi 84 – İnşikak Suresi
9 – Tevbe Suresi 47 – Muhammed Suresi 85 – Bürüc Suresi
10 – Yunus Suresi 48 – Fetih Suresi 86 – Tarık Suresi
11 – Hud Suresi 49 – Hucurat Suresi 87 – Ala Suresi
12 – Yusuf Suresi 50 – Kaf Suresi 88 – Gaşiye Suresi
13 – Rad Suresi 51 – Zariyat Suresi 89 – Fecr Suresi
14 – İbrahim Suresi 52 – Tur Suresi 90 – Beled Suresi
15 – Hicr Suresi 53 – Necm Suresi 91 – Şems Suresi
16 – Nahl Suresi 54 – Kamer Suresi 92 – Leyl Suresi
17 – İsra Suresi 55 – Rahman Suresi 93 – Duha Suresi
18 – Kehf Suresi 56 – Vakıa Suresi 94 – İnşirah Suresi
19 – Meryem Suresi 57 – Hadid Suresi 95 – Tin Suresi
20 – Taha Suresi 58 – Mücadele Suresi 96 – Alak Suresi
21 – Enbiya Suresi 59 – Haşr Suresi 97 – Kadir Suresi
22 – Hac Suresi 60 – Mümtehine Suresi 98 – Beyyine Suresi
23 – Müminun Suresi 61 – Saff Suresi 99 – Zilzal Suresi
24 – Nur Suresi 62 – Cuma Suresi 100 – Adiyat Suresi
25 – Furkan Suresi 63 – Münafikun Suresi 101 – Karia Suresi
26 – Şuara Suresi 64 – Tegabun Suresi 102 – Tekasür Suresi
27 – Neml Suresi 65 – Talak Suresi 103 – Asr Suresi
28 – Kasas Suresi 66 – Tahrim Suresi 104 – Hümeze Suresi
29 – Ankebut Suresi 67 – Mülk Suresi 105 – Fil Suresi
30 – Rum Suresi 68 – Kalem Suresi 106 – Kureyş Suresi
31 – Lokman Suresi 69 – Hakka Suresi 107 – Maun Suresi
32 – Secde Suresi 70 – Mearic Suresi 108 – Kevser Suresi
33 – Ahzab Suresi 71 – Nuh Suresi 109 – Kafirun Suresi
34 – Sebe Suresi 72 – Cin Suresi 110 – Nasr Suresi
35 – Fatır Suresi 73 – Müzzemmil Suresi 111 – Tebbet Suresi
36 – Yasin Suresi 74 – Müddessir Suresi 112 – İhlas Suresi
37 – Saffat Suresi 75 – Kıyamet Suresi 113 – Felak Suresi
38 – Sad Suresi 76 – İnsan Suresi 114 – Nas Suresi
Suud el-Şureym, Abdurrahman Şureym, Suud el-Şureym Dinle, Suud el-Şureym İndir, Suud el-Şureym Kuran Hatmi İndir, Suud el-Şureym Biyografi, Suud el-Şureym Kimdir, Suud el-Şureym Tek Link, Saud Shuraim mp3, Kuran Dinle, Kuran İndir, quran, quran mp3, quran download


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir