Anasayfa / Kuran-ı Kerim / Kuran-ı Kerim İndir / Abdurrahman Şureym – Kuran-ı Kerim Hatmi Şerif Dinle / İndir
Abdurrahman Şureym Kur’an-ı Kerim Hatim Dinle / İndir

Abdurrahman Şureym – Kuran-ı Kerim Hatmi Şerif Dinle / İndir

Suud el-Şureym (Abdurrahman Şureym) – Kuran-ı Kerim Hatmi Şerif Dinle / İndir

1 – Fatiha Suresi39 – Zümer Suresi77 – Mürselat Suresi
2 – Bakara Suresi40 – Mümin Suresi78 – Nebe Suresi
3 – Al-i İmran Suresi41 – Fussilet Suresi79 – Naziat Suresi
4 – Nisa Suresi42 – Şura Suresi80 – Abese Suresi
5 – Maide Suresi43 – Zuhruf Suresi81 – Tekvir Suresi
6 – Enam Suresi44 – Duhan Suresi82 – İnfitar Suresi
7 – Araf Suresi45 – Casiye Suresi83 – Mutaffifin Suresi
8 – Enfal Suresi46 – Ahkaf Suresi84 – İnşikak Suresi
9 – Tevbe Suresi47 – Muhammed Suresi85 – Bürüc Suresi
10 – Yunus Suresi48 – Fetih Suresi86 – Tarık Suresi
11 – Hud Suresi49 – Hucurat Suresi87 – Ala Suresi
12 – Yusuf Suresi50 – Kaf Suresi88 – Gaşiye Suresi
13 – Rad Suresi51 – Zariyat Suresi89 – Fecr Suresi
14 – İbrahim Suresi52 – Tur Suresi90 – Beled Suresi
15 – Hicr Suresi53 – Necm Suresi91 – Şems Suresi
16 – Nahl Suresi54 – Kamer Suresi92 – Leyl Suresi
17 – İsra Suresi55 – Rahman Suresi93 – Duha Suresi
18 – Kehf Suresi56 – Vakıa Suresi94 – İnşirah Suresi
19 – Meryem Suresi57 – Hadid Suresi95 – Tin Suresi
20 – Taha Suresi58 – Mücadele Suresi96 – Alak Suresi
21 – Enbiya Suresi59 – Haşr Suresi97 – Kadir Suresi
22 – Hac Suresi60 – Mümtehine Suresi98 – Beyyine Suresi
23 – Müminun Suresi61 – Saff Suresi99 – Zilzal Suresi
24 – Nur Suresi62 – Cuma Suresi100 – Adiyat Suresi
25 – Furkan Suresi63 – Münafikun Suresi101 – Karia Suresi
26 – Şuara Suresi64 – Tegabun Suresi102 – Tekasür Suresi
27 – Neml Suresi65 – Talak Suresi103 – Asr Suresi
28 – Kasas Suresi66 – Tahrim Suresi104 – Hümeze Suresi
29 – Ankebut Suresi67 – Mülk Suresi105 – Fil Suresi
30 – Rum Suresi68 – Kalem Suresi106 – Kureyş Suresi
31 – Lokman Suresi69 – Hakka Suresi107 – Maun Suresi
32 – Secde Suresi70 – Mearic Suresi108 – Kevser Suresi
33 – Ahzab Suresi71 – Nuh Suresi109 – Kafirun Suresi
34 – Sebe Suresi72 – Cin Suresi110 – Nasr Suresi
35 – Fatır Suresi73 – Müzzemmil Suresi111 – Tebbet Suresi
36 – Yasin Suresi74 – Müddessir Suresi112 – İhlas Suresi
37 – Saffat Suresi75 – Kıyamet Suresi113 – Felak Suresi
38 – Sad Suresi76 – İnsan Suresi114 – Nas Suresi

Suud el-Şureym, Abdurrahman Şureym, Suud el-Şureym Dinle, Suud el-Şureym İndir, Suud el-Şureym Kuran Hatmi İndir, Suud el-Şureym Biyografi, Suud el-Şureym Kimdir, Suud el-Şureym Tek Link, Saud Shuraim mp3, Kuran Dinle, Kuran İndir, quran, quran mp3, quran download

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir