Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / el-Vahid & el-Ehad Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Vahid & el-Ehad Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Vahid-el-Ehad
Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 3669
Anlamı: TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan
Kerameti: Ya Vahid ismini Günde 1000 defa okuyanın İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur dolar.Mahlukatın şerrinden emin olur.Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad İsminin Anlamı

Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad İsminin Anlamı

Vahid isminin lügat anlamı:

Ehad kökünden türemiş olan el-Vahid ismi; tek olan, ikincisi olmayan, başkan, reis, söz sahibi, bölünmeyen, parçalanmayan anlamlarına gelmektedir.

EL-VÂHİD: İsim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan; tek başına olan, yanında bir başkası olmayan…

Bir anlamına gelen Vahid ve Ehad kelimeleri arasındaki fark nedir?

Evet Vahid de, Ehad da (Bir) manasına gelir. Biri sıfat ismi, biri zat ismidir. Vâhid, Allahü tealanın sıfat isimlerindendir, Esma-i hüsnada bildirilen 99 isminden biridir. Vâhid, zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan anlamındadır. Bir âyet meali şöyledir:
(Elbette ilahınız vahiddir, birdir) [Saffat 4)

Ehad de Onun zat ismidir. Bir âyet meali şöyledir:
(De ki, Allah ehaddir, birdir) [İhlas 1]

Vahid isminin ıstılah anlamı:

Vahid; tek ve bir olan, ikincisi olmayandır.

Vahid; çoğalmayan, çoğalma kabul etmeyendir.

Vahid; bölünme ve parçalanma kabul etmeyendir.

Vahid; başkan, reis, söz sahibi ve karar verme makamıdır.

Vahid; herhangi bir ortağı ve örneği bulunmayandır.

Vahid; sayısının artması mümkün olmayandır.

Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad Dualar ve Zikirler

Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad Dualar ve Zikirler

EL-VÂHİD isminin zikri (19) adettir.
Zikir saati Merih; günü Salı’dır.
Salı günü Merih saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası ile gece yarısı saat 06.00 yani tam gece yarısıdır.
Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey şerefli nefislerin Kendisine itaat ettiği Rabb’im!
Ey şerefli Elçileriyle sonsuz saadeti müjdeleyen bize!
Ey kendisinden sığınılacak en kötü şey cehennemin Yaratıcısı!
Ey istenilecek en büyük şey Cennetin Yaratıcısı!
Ey Tek ve bir Olan Allah’ım!
Ey Vâhid!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

“Ki beni yaratan ve bana hayatı veren O’dur.
Bana yediren ve içiren O’dur;
Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur;
Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur,

Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur;” (Şuarâ Suresi 78- 82. Âyet Meali)

Şerefli nefislerin kendisine itaat ettiği yegâne Mabut Sensin Rabb’im!
Şerefli Elçileriyle bize sonsuz saadeti Müjdeleyen Sensin!
Kendisinden, Vâhid Olan Varlığına sığınılacak cehennemin Yaratıcısı Sensin!
İstenilecek en büyük şey; altlarından ırmaklar akan Cennetin yaratıcısı Sensin!
Sen Tek ve Birsin Allah’ım!
Sen Vâhid Olan Allah’sın!
Beni Yaratan ve bana hayat veren Sensin Rabb’im!
Beni Yedirip, İçiren Sensin!
Hastalandığım zaman bana şifa Veren Sensin!
Beni Öldürecek sonra da Diriltecek Olan Sensin!
Din Günü hatalarımı Bağışlayacağını umduğum da Sensin Rabb’im!

Resulullah (sallahu aleyhi ve sellem) – insanların ahvalini kaydetmekle görevli gezici ve faziletli Melekler Hadisinde- şöyle buyurdu:

“Allah (azze ve celle) onlara –Kendisi daha iyi bildiği halde kullarının hallerini sorar.
Onlar da der ki: “Seni tehlil eden (yani La ilahe illallah diyen) Sana Tekbir getiren, Sana hamd eden, Seni övüp ta’zim eden kullarının yanından geliyoruz”
Allah (azze ve celle) sorar “Beni görüyorlar mı?”
Melekler “Hayır ya Rabb, Seni görmezler” derler.
Allah (azze ve celle) sorar: “Beni görseler nasıl olur?”
Onlar da: “Seni görseler Seni çok daha kuvvetli övüp ta’zim ederler” derler.
Sonra da, “Ya Rabbi, Senin Cennetini istiyorlar” derler.

Allah (azze ve celle) sorar: “Onu görmüşler mi?”
Melekler: “Hayır. Şerefine yemin olsun ki hayır” derler.
Aziz ve Celil Olan Allah da “Onu görseler nasıl olur” der.
Melekler: Onu görseler çok daha şiddetli isterler” derler.
Sonra devamla “Cehennemden Sana sığınıyorlar” derler.
Allah’da (azze ve celle) “Cehennemi görmüşler mi” diye sorar.
Melekler: Hayır, Şerefine yemin olsun ki hayır” derler.
Aziz ve Celil Olan Allah sorar “Görseler ne yaparlardı?”
Melekler: “Onu görseler, ondan çok daha şiddetle kaçarlardı. “ derler.
Bunun üzerine Allah (azze ve celle): “Şahidim olun ki, ben onları bağışladım. İstediklerini verdim. Sığındıkları şeyden onları korudum:” buyurur.”

Allah’ım!
Ömrüm oldukça ve dilim döndükçe “La ilahe illallah” dememi nasip eyle!
Dilim döndükçe ve ömrüm oldukça
“Subhan Allah”
“Elhamdülillah”
“Allahuekber”
Dememi nasip eyle!
Ey bütün arzuların Sahibi!
Ey bütün dileklerin Sahibi!
Ey Tek ve Bir Olan Allah’ım!
Ey Vâhid!
Şu üç günlük dünyanın tuzaklarından sıyrılıp sağlam bir kalple Cennetini Cemalini arzulamamı nasip eyle!
Altlarından ırmaklar akan Cennetine girmemi nasip eyle!
“Yakıtı insanlar ve taşlar olan” Cehennemin nârından beni koru Rabb’im!
Meleklerini şahit tuttuğun Affına mazhar olmamı nasip eyle!
Rabb’im beni ateşin azabından koru!
Yalnızlık Sana mahsustur Ey Vâhid!
Teklik, Birlik Sana mahsustur.
Zekeriya’nın (Aleyhisselam) duasını benim duam olarak kabul et Dergâhında!
“Rabb’im! Beni yalnız başıma bırakma!” (Enbiya Suresi 89. Âyet Meali)

“Allah Selam Evine (Cennetine) çağırır.” (Yunus Suresi 25. Âyet Meali)
Ey Tek ve Bir olan Rabb’im!
Çağrını kalbiyle duyanlardan eyle bizi!
Bizi ruhuyla çağrına icabet edenlerden eyle!
Akıl almaz güzelliklerini tasvir Ettiğin;
Ferahlığına; serinliğine davet Ettiğin;
Emniyet ve güzelliğine Çağırdığın
Cennetine girenlerden eyle bizi Rabb’im!
Çağrını kalbimde duyuyor ve Cennetini arzuluyorum Rabb’im!
Cennetinde Resulü Ekrem’le (Sallalahu aleyhi ve sellem) komşu eyle bizi!
Kâmil ve mutlak “Nimet Yurdu Cennetine Senin Vâhid Adını bilerek;
“La ilahe illallah” diyerek girenlerden eyle bizi!
Senden dileyenlerden Ve
Seni dileyenlerden olmamızı nasip eyle Rabb’im Vâhid Adınla!
Amin! Amin! Amin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Ey Kendinden başka ilah olmayan Rabb’im!
Ey bütün kusurlardan münezzeh olan Rabb’im!
Ey insanların Tek ve Bir olan Rabbi!
Ey Meleklerin Rabbi!
Ey benim Rabb’im!
Ey Ehad!
Ey Allah!

Sen Tek ve Bir Olansın Allah’ım!
Senden başka ilah yoktur!
Her şeyden münezzeh olan
Ve her şeyi en iyi bilen Sensin!
Tek ve Bir olan Zâtına Allah’ım;
Hakkıyla kulluk yapmamı nasip et bana!

“La ilahe illallah!”

Senin Katında hak din olan İslâm’ı;
Ve Sana yaklaştıracak imanı yakın kıl bana Rabb’im!
“işittik ve itaat ettik” diyenlerle yazılsın adım Katında!
Tevhid ehli olmamı nasip et Ehad Adınla Rabb’im!
Ehad Adınla beni küfürden ve şirkten koru Katında!

“La ilahe illallah!”

Sen Ehad’sın Allah’ım!
Teksin;
Birsin;
Ortağın ve eşin yoktur Senin!
Her işin başı; her işin sonu tevhiddir Rabb’im;
Bizi Tevhid ehli kıl Ehad Adınla!

“La ilahe illallah!”

Tek ve bir olan yalnız Sensin Rabb’im!
Kazana ve kaderine razı olanlardan eyle bizi Ehad Adınla!
Ateşin azabından bizi koru Ehad Adınla!
Rabb’im!
Bir gün sana döneceğimizi;
Ve hesap vereceğimizi bir gün huzurunda;
Bize asla unutturma Ehad Adınla!

“La ilahe illallah!”

“Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir.
Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka ilah yoktur.” (Ali İmran Suresi 18 ve 19. Âyet Meali)

Meleklerinle birlikte ben de şahitlik ederim Sana Rabb’im!
Seni noksan sıfatlarından tenzih ederim!
Tevhidini;
Tekliğini;
Adaletini;
İzzetini;
Hikmetini;
Beyan eden bu Âyetine gönülden şahitlik ederim Rabb’im!
Bütün mübarek Âyetlerine inanıp iman ederim Rabb’im baştan sona!
Sen Ehad’sın Rabb’im!
Eşin ve ortağın yoktur Senin!
Adaleti ayakta tutan Sensin Ehad Adınla!

“La ilahe illallah!”

“Emir budur! Kim de Allah’ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu, kendisi için Rabbi katında şüphesiz hayırlıdır. Size (Kur’an’da) okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemek helal kılınmıştır. O halde o putlardan, o pislikten kaçının; ve yalan sözden de kaçının.”
(Hac Suresi 30. Âyet Meali)

Ehad Adınla Rabb’im;
Seni Birleyenlerden eyle bizi!
Yalan sözden sakınanlardan eyle!
Sen Ehad’sın Rabb’im!
Tek ve Birsin!
Ortağın yoktur Senin!
Bizi ateşin azabından koru Ehad Adınla!

“La ilahe illallah!”

Sen Ehad’sın Allah’ım!
Benzerin ve eşin yoktur Senin!
Sözümüz ve fiilimizi eş tut birbirine Ehad Adınla!
Ehad Adınla Rabb’im;
Tevhid ehli olmamızı nasip et!
Bizi ateşin azabından koru Ehad Adınla!

“La ilahe illallah!”

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Ha, Mim.
Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Allah’tandır.
Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve adı konulmuş bir ecel (belli bir süre) olarak yarattık. İnkâr edenler, uyarıldıkları şeyden yüz çeviren(kimseler) dir.” (Ahkaf Suresi 1-3. Âyet Meali)

Sen Ehad’sın Allah’ım!
Eşin ve ortağın yoktur!
Kitabı indiren Sensin bize!
Hüküm ve Hikmet Sahibi yalnız Sensin!
Yeri göğü hak ile Yaratan Sensin Rabb’im Ehad Adınla!
Kitabının uğruna canını feda edenlerle bir tut bizi!
Kitabın her bir harfinin hâdimi yap bizi Ehad Adınla!
İbadete lâyık olan yalnız Sensin Rabb’im!
Yalnız Sensin ibadet edilecek Mabud!
Bizi bir damla sudan Yaratan Sensin!
Bir damla sudan geldiğimizi dünyaya;
Ne olur bize unutturma Rabb’im Ehad Adınla!
Ehad Adınla Rabb’im bizi ateşin azabından koru!

ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
Ve’lhamdülillahi Rabbil Âlemin!
“La ilahe illallah Muhammeden Resulullah”

Bu adda da Allah’ın en azametli adından bir harf vardır. Adın hizmet meleği Hz. (Letyâil) dir. Komutası ve emri altında 4 melek bulunmaktadır. Bu meleklerin her birinin emrinde de (15 şer) melek den meydana gelen (15) dizi meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı anarak, hizmet meleğini halvetine davet etmek isteyen bir kimse, buna ait duayı okuyup, (El vahid) adını da devamlı anmalıdır. Bu suretle hizmet meleği iner ve o kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Vahid! Entel vahidü fi ebediyyetike ve ente-llezi vahdette nefsüke bi nefsike fi mevatınil esmail ve entel alimü bi-rna tahte -ssera ve bima feke-ssemavatil ülâ, el müstevi bi ku-dretike alâ arşike-llezi kane alel mai, es’elüke binuri vahda-niyyetike ve ziyaü ahadiyyetike fi dav-i senabirkuke en tec’aleni makbulen müveffekan beyne ibâdike ya Rabbel âlemin.”

Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad Fazileti ve Sırları

Vahid | el-Vâhid- Ehad | el-Ehad Fazileti ve Sırları

  • Her gün (1000) defa okuyan kimsenin kalbinden Allah’tan başka bütün düşünceler, dünyevi zevkler ve lez­zetler silinir. Kalbi nurlarla ve sürurlarla dolup taşar.
  • Bu tertibi yerine getiren kimsenin gönlüne İlahî nur­lar dolar.
  • Usulüne uygun okuyan âşık, maşukuna kavuşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir