Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Macid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Macid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Macid
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 2304
Anlamı: Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
Kerameti: Kazancın bolluğu için okunur.5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Hergün zöhre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur.

Macid | el-Macid İsminin Anlamı

Macid | el-Macid İsminin Anlamı

Mâcid isminin lügat anlamı:

Mecd kelimesinden türemiş olan el-Macid ismi el-Mecîd ismiyle aynı anlamdadır. Sadece aralarında kalıp ve sığa farkı vardır. el-Macid; genişlik, kerem, ikram, ikramın ve yüceliğin bol olması anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da bu şekliyle zikredilmemiştir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmektedir.

EL-MÂCİD: Sonsuz şan-şeref ve yücelik sahibi, kerem ve ihsanı, cömertliği bol olan.

Bu iki esmanın daha iyi anlaşılması için sürekli namazla­rımızın ikinci ve son rekatlarında okuduğumuz “Allahüm- me salli ve bârik”dualarının sonundaki “İnneke Hamîdün Mecid” esmalarını düşünmek ve onlara bakmak lazım. Bu iki esma da Allah’ın övülmüş ve övülmeye layık, şan şeref sahibi olduğunu ifade etmektedir.

Mâcid isminin ıstılah anlamı:

Macid; soylu, şerefli ve üstün olandır.

Macid; izzet ve onurda kendisiyle yarışılamayandır.

Macid; iyi ahlaklı ve üstün erdemlerle donanmış olandır.

Macid; fayda, hayır ve menfaatlerin hepsini elinde bulundurandır.

Macid; ikramı sonsuz bollukta ve kesintisiz olandır.

Mâcid; ulaşılamayacak bir otoriteye sahip olandır.

Macid | el-Macid Dualar ve Zikirler

Macid | el-Macid Dualar ve Zikirler

EL-MACİD isminin zikri (48) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.
Bu iki esmanın da ifade ettikleri anlam gibi okuma sa­atleri aynıdır. Cuma sabah erken, gün doğarken ve ikindi sonrası ve akşamdan sonraki ikinci saat ile gece yarsı oku­nabilir.

Macid | el-Macid esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Keremi bol Rabb’im!Ey sınırsız müsamaha Sahibi!Ey en Büyük Hamiyet Sahibi!Ey bütün sıkıntıları Gideren!Ey Mâcid! Ey Allah!Kereminle muamele et bize Rabb’im! Lütfun ve ihsanınla;Sıkıntıları gideren Mâcid Adınla gider sıkıntılarımızı!Gönlümüze inşirah ver Mâcid Adınla! Sevdiğin kullarının kalbine emanet ettiğin ihlas sırrını;Emanet et bizim kalbimize de! İbrahim’i (Aleyhisselam) dost edindiğin gibi kendine;Bizi de Kendine dost kıl Rabb’im!

“Musa’nın annesine: “Onu emzir; ona zarar gelmesinden bir korku hissettiğinde, kendisini denize bırakıver ve artık korkup üzülme! Biz, muhakkak onu sana iade edeceğiz ve kendisini peygamberlerden biri yapacağız.” diye vahyettik.” (Kasas Suresi 7. Âyet Meali)

Musa’nın (Aleyhisselam) annesine verdiğin söz kalbimizde hâlâ! Ey sözlerin en doğrusunu Söyleyen Rabb’im! Ey sıkıntıları gideren! Ey Mâcid!Musa’nın annesinin kalbinden sildiğin gibi kederi;Bizim de kalbimizden sil Mâcid Adınla! İman emniyeti ver bize!Mâcid Adınla Rabb’im!Himaye ettiğin gibi Musa’yı (Aleyhisselam) Bizi de himaye et! Senden emin bir dost yoktur bu dünyada! Hamilerin en güzeli Sensin! Sen ki el -Muktedir’sin! Kudretinle Rabb’im,Ve himaye eden Mâcid Adınla;Koru kalbimizdeki imanı!Bizi koru!

Ey iki doğunun ve iki batının Rabbi! Ey güneşin her gün kendisine secde ettiği Allah! Ey Mâcid! “Gök yarılıp da erimiş yağ gibi olduğu zaman” bizi koru! Bizi koru Mâcid Adınla Rabb’im! Bizi güvende kıl! “Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi. De ki: “Allah’ın lütfuyla, rahmetiyle; yalnızca O’nunla sevinç duyun! O, onları toplayıp durduklarından hayırlıdır!” (Yunus Suresi 57- 58. Âyet Meali)

Fazlınla indirdiğin Rahmetin;Rahmetinle indirdiğin Kur’an’ın hürmetine Yâ Rab!Öğüdünü kalbiyle dinleyenlerden eyle bizi! Yalnızca Senin Lütfunla; Rahmetinle, Seninle sevinç duyanlardan eyle bizi! Kalbimize sürur ver!Bu dünyada ve ahirette sürur nasip et Rabb’im gönüllerimize!

“Artık Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.” (İnsan Suresi 11. Âyet Meali)

Sınırsız Kereminle Rabb’im!Ve Müsamahanla bizi affet!Bizi “O Gün”ün fenalığından koru!Yüreğimize sevinç bahşet bizim Mâcid Adınla! Bize saffet;Bize edep; Bize zarafet ver!Mâcid Adının hakkı için Rabb’im! Bize güzellik;Bize seçkinlik; Bize ilim ihsan et! Sabahtan akşama dek Rabb’im! Bin defa günaha batsak da; Nasuh bir tevbeyle Sana dönenlerden et bizi!Yanlış yapsak; Hata etsek;Günde bin kere ahdimizi unutsak da; Mâcid Adının hakkı için;Sen bizi yine de affet!Kalbimize dönerek;Ve ahdimizi bularak orda,Senin Yüce Adının zikrini hiç unutturmayarak bize;Bize lütfet Allah’ım!Mâcid Adınla, bize lütfet!

“İslam garib başladı. Başladığı gibi yine garib olacaktır. O gariblere ne mutlu!” dediler ki: Garibler kimlerdir Ya Resulullah? Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlar bozulduğunda iyi olandır. “Buyurdu.

Ey lütfu, ihsanı bol olan Allah’ım!Ey Din Gün’ünün Sahibi!Ey müsamaha Sahibi!Ey Gariblerin Sahibi!Ey en Cömert!Ey Sahib-i Zaman!Ey Mâcid!İnsanlar bozulduğunda, iyi olanlardan; İyi kalanlardan olmamızı nasip et bize!Sen ki Mâcid’sin!İnsanlara iyilikle muamele Edensin Sen Rabb’im!Bir gün garib olacak dininin hâdimleri yap bizi Mâcid Adınla!Resulullah’ın (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) müjdelediği gariblerden olmamızı nasip et!

“İyiliğin karşılığı yalnızca iyiliktir.” (Rahman Suresi 60. Âyet Meali)

Sönen bir yıldızın son pırıltısı gibi, hazin bir ayrılık kokusu var şimdi havada. Rabb’im! herkesin kalbi yalnız çarpar,Ve biz yalnız geliriz Sana!O firak günü Rabb’im!O ayrılık günü; Sınırsız Keremin;Sonsuz Merhametin; Ve Müsamahanla, Kaybolan yıldızları aldığın gibi tıpkı,Sessizce al beni de Yanına!Az amelimle değil;Aciz ibadetimle değil;Beni Kereminle; İhsanınla,Kalbe serinlik veren Mâcid Adınla Ve selamet veren Selam Adınla al Yanına! Rabb’im!Adımı Salihlerle an!Âmin! Âmin! Âmin!V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Bu adın içinde de Allah’ın adının harflerinden bir harf vardır. Bu adın hizmet meleğinin adı (Rukyail)dir. Bu meleğin buyruğunda 4 melek bulunmakta ve bu meleklerin her biri ayrı ayrı 48lik diziler halinde (48) melek dizisine komuta etmektedirler.

Bu adı devamlı anan kimsenin bu hizmet meleği hücresine iner ve onun dileğini yerine getirir. Ancak duasını da okuması lazımdır.

Duanın okunuşu:

“Yâ Mâcid! Ente-llezi evcedte-nnase minel ademi ile vücud! Ve evcedte küllü şey’in bi kudretike, ve entel Rabbül Mâcidül ma’budi ve entel kadirülkahiri, ve entel batinü-zzahiri ve entel vacibül vücudi ilâ müntehel gâyâti ve entel alimü bima fil arzı ve-ssemavati, alimün kadirün, ve hakimün basirün. Es’elüke bi azimi sultanike ve ecelli aksamekel huruci min hazihi-ddarü alâ hayrin, ve eyyidni bi te’yidin minke yâ Rabbel Alemin.”

Macid | el-Macid Fazileti ve Sırları

Macid | el-Macid Fazileti ve Sırları

  1. EI-MACİD: isminin tertibi ile yani gününe ve saatine uygun olarak zikri ile meşgul olan kimse, ebedi mutluluğa erer.
  2. Çocuk yapmak için hazır suya okunup o su taraflarca sağlam bir niyetle içilirse yüce Allah evlat İhsan eder.
  3. Boş ve tenha bir yerde hissi kayboluncaya kadar zikir etse, uykusunda istediğini görür.
  4. Her gün beş vakit namazın ardından belirtilen miktar da zikreden kimsenin, malı ve kazancı bol, sözü geçerli olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir