Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Ğaniyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğaniyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Ğaniyy

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1060
Anlamı: Çok zengin ve herşeyden müstağni
Kerameti: Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.Büyük servet ve geniş rızık okunur.Hiç bir şeye muhtaç olmaz.Hasta olan eline okur üfler elini ağrıyan yerine koyarsa şifa bulur.

Ğaniyy | el-Ğaniyy İsminin Anlamı

Ğaniyy | el-Ğaniyy İsminin Anlamı

EL-GANİYY: Zâtı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu; gerçek zenginlik sahibi olan ve hiçbir şeye muh­taç olmayan…

Ğaniy isminin ıstılah anlamı:

Ğaniy; zat, sıfat, fiil, yaratma, yönetme ve helak etme konusunda hiçbir kimseye ihtiyaç duymayandır.

Ğaniy; eş, çocuk ve aileye ihtiyaç duymayandır.

Ğaniy; yeme, içme ve uyumaya ihtiyaç duymayandır.

Ğaniy; kullarının mallarına ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının kendisine ibadet etmesine ve övmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının kendi evini haccetmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının şükretmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının cihad etmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniyy | el-Ğaniyy Dualar ve Zikirler

Ğaniyy | el-Ğaniyy Dualar ve Zikirler

EL-ĞANİYY isminin zikri (1060) adettir.

Zikir saati Gü­neş; günü Pazar’dır.

Ğaniyy | el-Ğaniyy esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey bütün zenginliklerin Sahibi!
Ey bütün iyiliklerin Sahibi!
Ey zenginlik Veren!
Ey El Uzatan muhtaçlara!
Ey övülmeye lâyık!
Ey Hamid!
Ey Ganî!
Ey yoluna râm olduğum Allah!

Bütün iyiliklerin Sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Bütün zenginliklerin Sahibi yalnız Sensin!
Bütün hamdler Sanadır!
Sanadır bütün övgüler!
Ebedi Vasfındır Ganîlik Allah’ım!
Muhtaçlık ebedi vasfımızdır!
Muhtaç olan zengin olamaz Allah’ım!
Ganî olamaz muhtaç olan!
Yegâne Ganî Sensin!
Bütün zenginlikler Senindir!
Sendendir bütün zenginlikler!

Senin Fazlın Rahmetin olmadan iyilik sahibi olamaz hiçbir kul!
Adaletin ve Hikmetinle, iznin olmadan hiçbir kul kötülük yapamaz!
Muhtacız biz Senin Kapına Rabb’im;
İhsanına muhtacız;
İkramına muhtacız;
Affına muhtacız;
Korumana muhtacız;
Dostluğuna muhtacız;
Rızkına muhtacız!
Ganî Adınla Rabb’im;
Bize ihsan et!
Bize ikram et Ganî Adınla!
Bizi affet!
Bizi koru!
Hayırlı rızık ver bize!
Bize dost ol!
Dost kıl bizi Kendine Rabb’im!

Busr b. Cuhaş el Kureyşi’den naklen:

“Bir gün Hazreti Peygamber(SallALLAH u Aleyhi ve Selem) avucuna tükürdü;
üzerine parmağını koyduktan sonra şöyle dedi.’Allah Teâlâ buyurdu ki: “Ey insanoğlu! Sen beni nasıl aciz bırakabilirsin ki? Seni buna benzer bir şeyden Yarattım:sonra sana bir düzen ve biçim verip kıvama getirdim. Yeryüzünde yürümeye ve sınırlar koymaya başladın. Mal topladın, kimseye dağıtmadın. Can boğaza gelip dayanınca ‘sadaka vereyim’ dedin. Artık şimdi mi sadaka vereceksin?”

Ey bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gideren!
Ey verdikçe hazinesi eksilmeyen!
Ey Ganî!
Ey Allah!
Bir damla sudan Yarattığını bizi,
Unutturma bize Allah’ım hiçbir zaman!
Bir damla su kadar aciziz şimdi;
Bir damla su kadar çaresiz!
Bu bir damla su kadar aciz kullarına Rabb’im;
Zenginlik Veren Sensin Ganî Adınla!
Bizi ihsan sahibi,
Bizi ikram sahibi yapan Sensin!
İkramınla;
İhsanınla;
Lütfunla;
Ve Ganî Adınla;
Verdiklerinden dağıtmamızı nasip et Rabb’im Rızan için!
Sadaka verenlerden,
İhsan ve ikram edenlerden eyle bizi Ganî Adınla!

“…Allahü Teâlâ âlemlerden ganîdir.” (l-i İmrân Sûresi 97. Ayet Meali)

Ne ibadetlerimize muhtaçsın Sen Allah’ım!
Ne de inanmayanların bir zararı dokunabilir Sana!
Sen Ganîsin Allah’ım!
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yegâne Varlık Sensin!
Sana,
Yalnız Sana muhtaç olduğumuzu,
Unutturma Rabb’im, Ganî Adınla!
Senin bize tanıttığın gibi tanımamızı nasip et Seni!
Seni tanımamızı nasip et ki bize;
Tek Kadir-i Mutlak;
Tek Diri;
Tek Koruyan;
Tek Bağışlayan;
Tek rızık Veren;
Tek irşad Eden;
Tek kalpleri Çeviren;
Tek Zengin,
Sen olduğun hakikati bir an bile silinmesin kalplerimizden!
Seni tanıdıkça;
Tanıttıkça bize Kendini;
Rızana yaklaştır bizi Allah’ım!
Bizi Sana dost kıl!

“Kim Allah’a kavuşmayı umarsa şüphe yok ki Allah’ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir.” (Ankebut Suresi 5. Ayet Meali)

Lütfunu;
Ganîliğini;
İhsanını,
Müşahede edecek göz ver bize Allah’ım!
Kerem gözüyle müşahede etmemizi nasip eyle Allah’ım nimetlerini!
Öyle ki Sana ne kadar muhtaç olduğumuzun şuurunda olalım!
Şükür kapılarını aç böylece bize Rabb’im!
Böylece bize nimet kapılarını aç!
Peş peşe verdiğin nimetlerle kalbimizde sürur bulutları dolaşsın!
Kalbimizin semasında yayılıp ufkunu sürurla doldursun Açtığın kapılar!
Ve Sana yaklaşmanın sevinciyle;
İhsan ve Rahmetinin ferahlığıyla
Yağsın yağmurlar kalbimize!

“Rabb’im! Beni Müslüman olarak öldür.” (Yusuf Suresi 101. Ayet Meali)

Ey âlemlerden ganî olan Allah’ım!
Sen bütün zenginliklerin Sahibisin!
Zenginliğin en zenginliği Zikrin;
Düşmesin dilimden son nefesime kadar!
Son nefesime kadar Senin Güzel Adların dilimden düşmesin!
Sen Ganisin Rabb’im;
Hiçbir şeye muhtaç olmayan yegâne Varlık Sensin!
Rahmetine;
Merhametine;
Rızana;
Affına muhtaç bu kalbi;
Hiçbir şeye
muhtaç olmayan Gani Adınla Rabb’im;
Utandırma Dergâhında!
Yusuf’un (Aleyhisselam) diliyle dua ederim Sana Rabb’im;
Duamı kabul et Dergâhında!
“Rabb’im, beni Müslüman olarak öldür!”

Amin! Amin! Amin!
V’el Hamdülillahi Rabbi’l Alemin

Ğaniyy | el-Ğaniyy Fazileti ve Sırları

Ğaniyy | el-Ğaniyy Fazileti ve Sırları

1. EL-ĞANİYY isminin zikri, özellikle dünyalık elde et­mek ve zengin olan yüce Allah’tan zenginlik için yapılır. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin dünyalık olarak bütün istekleri yerine gelir; usulüne uygun olarak zikreden kişi, iki cihanda da zengin olur.

2. Hastalık veya musibet anında (1060) kere okunsa, hastalık ve musibet ortadan kalkar, yerini sağlık ve afiyet alır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir