Anasayfa / Soru/Cevap / Tevbe Namazı İle İlgili Soru ve Cevaplar
Tevbe Namazı İle İlgili Soru Ve Cevaplar

Tevbe Namazı İle İlgili Soru ve Cevaplar

Tevbe Namazı Nedir?

Tevbe Namazı Nedir?

Bir Müslüman, insan olarak bir günah işlerse, bundan pişmanlık duyması yani tövbe etmesi gerekir. İşlenen her çeşit günahtan dolayı Allah Teâlâ’ya tövbe etmek ve bir daha işlememek üzere “kalbi azim”de bulunmak esastır.

İşlediği günahlarına pişman olan kişinin Allah’ın fazl ve keremine, tövbeleri kabul ediciliğine sığınmaya ihtiyacı vardır. Bunun için iki rekat namaz kılarak işlediği günahtan dolayı mağrifet olunmayı dilemesi menduptur.

Tevbe Etmek İçin Namaz Kılmanın Önemi Nedir?

Tevbe Etmek İçin Namaz Kılmanın Önemi Nedir?

Tövbe ve istiğfardan önce kılınan iki rekat namaz kişiyi dünyadan ve dünya zevklerinden uzaklaştırıp Allah’a yaklaştırır. Yaptığı rükû ve secdeler Allah’ın huzurunda ihtiyaç ve zaafına, onun gücü karşısında aczine işaret eder. Bu ruh hali içerisinde Rabbine el açıp dua eden, af dileyen kişinin dua ve tövbesi kabul edilmeye daha lâyıktır. Ayrıca yapılan kötülükten sonra namaz kılmakta,

…İyilikler kötülükleri giderir.” (Hud,11/114) meâlindeki ayet-i kerimenin ifade ettiği manânın tahakkuku görülmektedir

(Ebu Davud, Sünen, terc. heyet, 6/23, Ayrıca bkz: Tefsiru Sindî, Âl-i İmran, 14; Tirmizî, Salât, 181; Ahmed b. Hanbel, I, 2-9-10).

Rivâyette geçen ayetin tam meâli şöyledir:

“Onlar fena bir şey yaptıklarında vera kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah’tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar yaptıklarında bile bile direnmezler” (Âl-i İmran, 3/135).

Ayet-i Kerime’deki “fena birşey”den murat, “zina misali çok çirkin, görülen fiiller, bunun yanında büyük günahlar ve başkasını da ilgilendiren günahlardır” (M. Hamdi Yazır, Kur’an Dili, II, 1177).

“Kendine yani nefse zulüm “de tefsirlerde geçtiği şekliyle, zina kaydı olmadan herhangi bir günah veya başkasını ilgilendirmeyen, başkasına dokunulmayan günahlar ve küçük günahlardır

(Seyyid Kutub, Fizilâl-il-Kur’an, terc. heyet, II, 454; İbn Kesir, Tefsir, terc. B. Çetiner, B. Karlığa, IV, 1370; M. Hamdi Yazır, Kur’an Dili, II, 1177).

Bütün bunlardan anlaşılan odur ki, Allah’ın muttaki kullarının hasbelbeşer işledikleri herhangi bir günahta derhal Allah’ı hatırlayarak haya ve korkularından dolayı günahlarına tövbe etmeleridir.

Bunun da çıkar yolu Allah Resulunun öngördüğü şekilde iki rekat namaz kılıp daha sonra istiğfar etmeleridir.

Tevbe Namazı Gibi Bir Nafile Namaz Kılarken Dördüncü Rekatta Namaz Bozulursa İlk İki Rekat Geçerli Midir?

Tevbe Namazı Gibi Bir Nafile Namaz Kılarken Dördüncü Rekatta Namaz Bozulursa İlk İki Rekat Geçerli Midir?

Hanefilere göre, bir nafile namazın iftitah tekbirine başlamakla yahut ilk iki rekâtı sağlam bir şekilde eda edilmiş bir namazın üçüncü rekâtına kalkmakla o namazı tamamlamak mecburî olur. Şayet ikinci yarıda nafile namaz bozulursa sadece son iki rekâtı kaza etmek gerekir, namazın fesadı ilk iki rekata sirayet etmez. Çünkü nafilelerde her iki rekât tek başına bir namazdır. Buna göre, bir kimse nafile bir namaza başlasa, sonra bu namazı bozsa onu kaza etmesi gerekir. Eğer böyle bir kimse dört rekât kılıp ilk iki rekâtında oturmuşsa, sonra da son iki rekâtı bozmuşsa iki rekâtı kaza edecektir.

(ez-Zuhayli, İslam Fıkhı, II, 183)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir