Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Vekil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları
El Vekil Anlamı ve Zikir Sayısı

El-Vekil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Vekil
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 66
Anlamı: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
Kerameti: Rızık kapıları açılır. Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

Vekil | el-Vekil İsminin Anlamı

Vekil | el-Vekil İsminin Anlamı

Vekîl isminin lügat anlamı:

Vekele kökünden türemiş olan el-Vekîl ismi, bir kimseyi vekîl tayin etmek, bir işe nezaret etmek, yeterli olmak, kâfi gelmek, acziliğini ve zayıflığını kabul ederek birine itimat etmek, güvenmek, murakıp, bekçi ve şahit olmak anlamlarına gelmektedir.

EL-VEKÎL: Kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde gören, yoluna koyan; kulların rızklarına kefil olan­dır.

Vekîl isminin ıstılah anlamı:

Vekîl; her şeyi düzenleyen ve idare edendir.

Vekîl; kullarının işlerini düzenleyen ve onlara nezaret edendir.

Vekîl; kullarının ihtiyaçlarını gören ve isteklerini karşılayandır.

Vekîl; kullarına her konuda yeterli ve kafi gelendir.

Vekîl; kendisine sonsuz bir şekilde itimat edilen ve güvenilendir.

Vekîl; yarattıklarının rızıklarını ve idarelerini üstlenen, üzerine alandır.

Vekîl; kullarının her durumunu mürakabe eden ve onlara Ģahitlik edendir

Vekil | el-Vekil Dualar ve Zikirler

Vekil | el-Vekil Dualar ve Zikirler

EL-VEKÎL isminin zikri (66) adettir.

Zikrin saati Zühre, günü Cumadır.

Lafza-i Celal (ALLAH) ile aynı değerdedir. Cuma günü Zühre saatini artık biliyorsunuz: Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası.

Vekil | el-Vekil esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ım!
Ey Kıyamet Gününün Sahibi olan Allah’ım!
Ey yegâne Âdil olan Allah’ım!
Ey yegâne Rezzak olan Allah’ım!
Ey Vekîl olan Allah’ım!
Sen Vekîlsin!
Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen Sensin Allah’ım!
Sana tevekkül etmemizi nasip et bize!
Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah’ım!

“Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter.” (Furkan Suresi 58. Âyet Meali)

Asla ölmeyen ve daima diri olan Sana tevekkül ettim Allah’ım.
Seni hamd ile tesbih ederim.

Resulullah’ın (SallALLAH u aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana Allah’ım:
“Ey Allah’ım! Sana teslim oldum ve Sana inandım. Yalnız Sana tevekkül ettim ve Sana yöneldim. Senin için mücadele ettim. Allah’ım! Beni saptırmandan Senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinler ise ölürler.”
Duamı kabul et Dergâhında!

Ve İbrahim’in (Aleyhisselam) ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de:
“HasbünAllahü ve ni’mel Vekîl”
“Allah bize yeter O ne güzel Vekîldir”

Kalbe serinlik,
Kalbe şifa veren
Ayetlerinle inşirah bulalım bugün yeniden
Ve hakkıyla tevekkül edelim her an Sana yeniden!
Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi;
Râm olalım, baş eğelim Senin yoluna Allah’ım!

Şu muhteşem gök kubbe altında
Yaprak kıpırdamaz Senin emrin olmadan asla!
Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek Sana Allah’ım!
Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi,
Sana tevekkül etsek Allah’ım!
Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi,
Tevekkül etsek Sana,
Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgâr gibi,
Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi,
Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi,
‘O Gün’ toz bulutuna dönecek dağlar gibi,
Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan Rahmet yağmurları gibi,
Tevekkül etsek Allah’ım Sana!

“…Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir.”
(Mümin Suresi 44. Âyet Meali)

En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın,
Derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize
birden, Ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün,
Huzuruna Allah’ım, tevekkülün huzuruyla çıksak!

Her nefes alışta zikrettiğim Adını, Kalbimde duyuyorum şimdi, Şimdi Sana tevekkül ediyorum Allah’ım!
Senin önünde diz çöküyor,
baş eğiyor ve ağlıyorum!
Allah’ım Sen bana yetersin! Allah’ım Sen ne güzel Vekîlsin!
“HasbünAllahü ve ni’mel Vekîl”
“HasbünAllahü ve ni’mel Vekîl”
“HasbünAllahü ve ni’mel Vekîl”

Bu adın vekil ve hizmet meleğinin adı (Hz. Kehyail)dir. Bu meleğin emri altında da (4) melek bulunmakta ve bu dört meleğe bağlı olarak her birinin emrinde (66) biner melek vardır. Ayrıca bu (68) meleğin her biri de yine (68) biner melek bulunmaktadır. Bu meleklerin hepsi, dünyada geçen olaylara vekâlet etmektedirler. Aynı zamanda da hazineleri ve defineleri korumakla ödevlidirler.

Bu adı da süresiz anan kimselere, adın hizmet meleği inerek, dileğini yerine getirir.

Vekil | el-Vekil esmasıyla yapılacak Dualar:

“Yâ Vekil! Ente-llezi tevelleyte umurel halaika ve ente-llezi kemmelte el turuka vel hakaika ve ente-llezi beyyente-ddekâika ve-rrekâika, kumte bi kiyafetil abidi ve tecelleyte fi iradetil mezidi vel iktidar. Ve lekettemkine vel istikrara, es’elüke yâ rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani ziyadeten fil kuvveti ve kemâlen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve metaneten fil kurba ve rü’yetü edrikü biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. Fe entel câmiül müteferrikatil umuri, ve entel kadirü alâ ba’si men fil kuburi…”

Vekil | el-Vekil Fazileti ve Sırları

Vekil | el-Vekil Fazileti ve Sırları

İsteklerin gerçekleşmesi, belaların def edilmesi için usulüne uygun olarak okunması yeterlidir. Bazı özellikleri şunlardır:

  1. Bu ismin zikri boyun eğdirmeye elverişlidir. Her ne niyet ve dilek için okunursa, istenilen sonuç elde edilir. Kadınlar için Zühre, erkekler için de Müşteri saati daha uy­gundur.
  2. Her gün (76) defa okuyan kimse, yangından ve suda boğulmaktan kurtulur, zarar görmez. Yine zelzele, şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunur.
  3. Bu ismi virt edinip her gün okuyan kimseye Cenab-ı Hak, bol hayır, bol rızk ve bol kazançlar verir; ümit etmedi­ği yerlerden hayır ve başarı kapıları açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir