Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Bari Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bari Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Bari
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 213
Anlamı: Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan
Kerameti: İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 213 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir.

Bari | el-Bari İsminin Anlamı

Bari | el-Bari İsminin Anlamı

EL-BARİ: Mahlukâtı, hiç yoktan, örneksiz olarak yaratan, aza ve cihazlarını birbirine uyumlu yapan demektir. Allah‟ın ismi olarak Kur’an da üç kez zikredilir.

Bari isminin ıstılah anlamı:

1-el-Bari; her varlığı bir ana maddesi, örneği, modeli, plan ve projesi olmadan yaratandır.

2-el-Bari; bütün mahlukatın türlerini yaratandır.

3-el-Bari; ne yaratacağını veya ne yapacağını önceden bilendir.

4-el-Bari; kalıp ve şekil veren, düzgünleştirendir.

5-el-Bari; yaratılmışların özelliklerini (ayıp, kusur, eksik vb.) taşımaktan uzak ve beri olandır.

Allah; el-Hâlık ismiyle insanı yaratmayı takdir etmiş, onun plan ve projesini çizmiş, el-Bârî ismiyle de bütün mahlukatı farklı farklı, türlü türlü yaratmıştır. Yaratmasında bütün beşeri zaaflardan, eksik ve kusurlardan uzak olandır.

Bari | el-Bari Dualar ve Zikirler

Bari | el-Bari Dualar ve Zikirler

EI-BARİ isminin Ebced değeri (213) adettir.
Zikir Günü Pazardır. Zikir saati Güneş’tir.
Pazar günü güneş saati sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

Bari | el-Bari esmasıyla yapılacak Dualar:
Ey Bari! Resulullah’ın(SallALLAH u aleyhi ve sellem) diliyle tesbih ederim seni:

“Beni düzgün bir şekilde Yaratıp boyumu veren, yüzüme şekil verip onu güzelleştiren ve beni Müslümanlardan kılan Allah’a hamd olsun.”
Sayısız ve sonsuz hamd olsun Sana Allah’ım!
Bizim hamdımızı Artır!
Yeşil kırların ortasında,
Yapayalnız bir çiçek gibiyiz şimdi;
Bin parçaya bölünen bir lâl gibi ömrümüz.
Ömrümüz, bahar dallarının üzerinden usulca kayan;
Bir su damladan daha kısa.
Sahralardan geçmişiz;
Omzumuzda yılların yorgunluğu. Yorgunuz!
Yaman bir kasırganın içinden çıkıp şimdi;
Tespih taneleri gibi dağılan özümüzü topluyoruz!
Ya Bâri!
Bâri Adınla yardım et bize!
Özümüze dönmemize yardım et!
Bâri Adınla olgunlaştır bizi Allah’ım!
Bizi kemâle erdir, Bâri Adınla!
Her şeyin yepyeni bir Yaradılışla başlayacağı o Günde de,
Ne olur Rabb’im bizi utandırma Dergâhında!
Âmin! Âmin! Âmin!
Ve’lhamdülillahi Rabbil âlemin!

Ey Bari!
Resulullah’ın (SallALLAH u aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana: ” Allah’ım idaresi Senin elinde olan her şeyin şerrinden kerem sahibi Zatına sığınırım!
Allah’ım borçtan ve günahtan beni koru! Allah’ım Senin askerin yenilmez, vaadin muhakkak yerini bulur. Sen istemezsen varlık sahibine fayda vermez.
Seni hamd ile tesbih ederim:”
“SubhânALLAH ”
“SubhânALLAH ”
“SubhânALLAH “

Ey Yüceler yücesi Rabb’im!
Ey yapıp Yaratanların en Güzeli Olan Rabb’im!
Ey her şeyi en güzel Yaratılışla yaratan Rabb’im!
Ey âlemlerin Sahibi!
Ey kalplerin Sahibi!
Ey ruhların sahibi!
Ey Benim Sahibim!
“Ey taneyi yaran ve nefes alıp veren canlıları Yaratan Allah’ım!”
Sensin yoktan var eden!
Ey Bâri!
Sensin şekil veren!
Yeniden şekil ver kalbimize;
Kalbimizi yeniden inşa et!
Resulullah’ın (SallALLAH u aleyhi ve sellem) kalbiyle bir tut kalbimizi!

Ya Bari!
Sensin can veren!
Kalplerimizi evirip çeviren Sensin Allah’ım!
Senin yoluna çevir kalbimizi ölüm gelmeden!
Sensin Yaratan!
Sensin âlemlerin ahengini sağlayan!
Kâinatın ahengine yoldaş olsun ruhumuz!
Ruhumuz ahd-ü peymanını unutmadan hiçbir zaman;
Meleklerinle dost olsun!
Ey Yüceler Yücesi Rabb’im!!
Ey yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizama göre Yaratan!
Ey her şeyi en mütenasip Yaratan Allah’ım!
Ey Bâri!
Sen Bâri’sin Allah’ım!
Her şeyi Yaratan yalnız Sensin!
Derin üzüntülerimizin ortasında nefessiz kalınca;
Hatırlat bize Bâri Adını!
Nefsimize boyun eğerken şuursuzca ;
Bâri Adını hatırlat bize Ya Rab!
Sana sığındık Rabbim;
Kudret Senin Elindedir!
Her şey Senin Emrinle olur!
Her şeyi kusursuz Yaratan Bâri Adınla kalbimize nizam ver bizim!
Bizi sevdiğin kullarından say Rabb’im!

Ayla, güneşle, yıldızlarla düzenleyen Sensin semayı Allah’ım!
Tohumu toprakla birleştiren;
Yağmurla, rüzgârla, yeryüzünü düzenleyen Sensin Allah’ım!
Bir damla sudan insanı en güzel surette Yaratan Sensin Allah’ım!

Bari | el-Bari Fazileti ve Sırları

Bari | el-Bari Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda devam eden kimse, başkalarının başaramadığı işleri başarır.

2. Şeyh Ya’lâ diyor ki: “El-Bâri isminin zikriyle meşgul olan kimse, hasmına galip olur.”

3. Havas alimlerinin büyüklerinden olan Şeyh Ahmed el-Bûnî ise, bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimsenin gam ve kederden kurtulacağını söylemiştir.

4. EL-BÂRİ’, isminin zikrine devam eden kimselerin, zekasının güçleneceği de, bu ismin özellikleri arasında sayılmıştır.

5. Bu simin zikrine yedi gün 100’er defa okuyarak devam eden kimse, ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur…

6. Her gün zikrine devam eden kimsenin kabir azabından kurtulacağı belirtilmiş ve yüce Allah’ın kendisi için bir melek yaratacağı, kabrinde ona arkadaşlık edip zulmet ve vahşetten koruyacağı belirtilmiştir.

7. Sürekli başı ağrıyan kimsenin, bu ismi gümüş bir levha üzerine nakşedip başına koyan kimsenin bu ismin hürmetine baş ağrısının geçeceği de bu ismin özelliklerinden sayılmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir