Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Zü’l-Celâli Ve’l-İkrâm Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Zü’l-Celâli Ve’l-İkrâm Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Zü’l-Celali Ve’l-İkram

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1155
Anlamı: Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Kerameti: Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. Vesveseden korunur. İşlerin kolaylığı için okunur.Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Zü’l-Celali Ve’l-İkram İsminin Anlamı

Zü’l-Celali Ve’l-İkram İsminin Anlamı

ZÜ’L-CELÂL-İ VE’L-İKRÂM: Hem büyüklük ve celâl sahi­bi, hem de fazıl ve kerem sahibi olan…

Yüce Allah, Rahman suresinde her şeyin bir gün helak olacağını, kaybolup gideceğini ancak kendisinin ve kendisi için yapılan güzel şeylerin baki kalacağını vurgulayarak bizi uyarıyor. Bu nedenle bu dünyada mala mülke ve fani şeylere bel bağlamamak gerekiyor. Ebedi cennette, her türden ebedi nimetler, dünya hayatına bağlanıp kalmayan ve zevk-ü sefa­ya aldanmayanlara olacağı vaat ediliyor.

Zul Celali vel İkram isminin ıstılah anlamı:

Zul Celali vel İkram; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.

Zul Celali vel İkram; bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.

Zul Celali vel İkram; bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.

Zul Celali vel İkram; dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.

Zul Celali vel İkram; hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.

Zul Celali vel İkram; inkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Zü’l-Celali Ve’l-İkram Dualar ve Zikirler

Zü’l-Celali Ve’l-İkram Dualar ve Zikirler

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm isminin zikri (1098);  Zikir saati Gü­neş, günü Pazar.

Eliflerin hesabıyla (1100) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir.

Pazar günü güneş saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece yoktur. Perşembe günü müşteri saati de aynıdır ve gece de saat 06.00 yani tam gece yarısıdır.

Zü’l-Celali Ve’l-İkram esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey bütün nimetlerin Sahibi olan Allah’ım!
Ey gerçek ihsan sahibi olan Allah’ım!
Ey gerçek fazl-ı kerem sahibi olan Allah’ım!
Ey gerçek âzamet Sahibi!
Ey gerçek ikram Sahibi!
Ey Zü’l Celal-i Ve’l İkram!
Ey Allah!

İhsanının ve ikramının sonu yoktur Allah’ım!
Sınırsız ve sonsuzdur nimetlerin!
Celal ve İkram Sahibisin Sen!
Sofran açıktır her an!
Müminde kâfir de rızıklanır bu sofradan!
İkramın dostlarınadır ancak, ey Zü’l Celal-i Ve’l İkram!
Sonsuz ihsanından ve ikramından bizi de nasipdar eyle!
Ya Ya Z’ül Celal-i Ve’l İkram!
Ya Allah!
Kerem ve ihsan Sahibisin Sen!
Bütün Azamet ve ikramlar Sana aittir!
Nimetini herkese, ikramını dostlarına Sunarsın!
Ya Z’ül Celal-i Ve’l İkram!
Ya Allah!
Dostun kıl bizi!
İhsanının ve ikramını esirgeme bizden!

Kayıp bir koru içinde yolunu şaşırmış bir serçe gibiyiz şimdi,
İhsanına muhtacız Allah’ım!
İkramına muhtacız!
“Nefsin arzuladığı her şey”i Sunduğun Cennetine al bizi Rabb’im!
İkramınla bizi altından ırmaklar akan Cennetine al!
“Yapılan ikramın son derece ihtişamlı olduğu” Cennetine al bizi Rabb’im!
“Yemişleri ve gölgelikleri sürekli olan” Cennetini ikram eyle bize!
Bize Allah’ım;
Cennetine girecek ameller yapmamızı nasip eyle!
Ne kadar günahkâr olsak da;
Tevbe edecek güç ver bize Rabb’im!
Tevbemizi kabul eyle Dergâhında!
Z’ül Celal-i Ve’l İkram Adının hürmetine ya Rab!
İkramını ve ihsanının esirgeme bizden!
Bizden rahmetini esirgeme!

“Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.”
(RahmanSuresi 27. Âyet Meali)

Ey âzamet ve İkram sahibi!
Ey Z’ül Celal-i Ve’l İkram!
En bahtsız günümüzde sabr-ı cemil ikram eyle bize!
Ve ikram eyle Yüce Adının güzelliğini kalbimize!
İkram ettiğin gibi ilmi Ali’ye; (r.a)
Bize de Seni bilecek ilim ikram eyle!
Ebubekir’e (r.a) cömertlik ikram ettiğin gibi Allah’ım!
Cömertlik ikram eyle bize de!
Z’ül Celal-i Ve’l İkram Adınla Rabb’im!
Ömer’in (r.a) etrafa haşyet salan imanından ikram eyle!
Ve Osman’ın (r.a) edebinden ikram eyle bize;
Ya Z’ül Celal-i Ve’l İkram!
Müeddep kullarından eyle bizi!

Resulullah’ın (sallALLAHu aleyhi ve sellem) diliyle şahitlik ederim şimdi Sana.
“Allahumme ente’s Selâmu ve minke’s Selâmu tebârekte yâ Zü’l Celâli Ve’l İkrâm!”
“Ey Allah’ım!
“Sen Selamsın ve Selam Sendendir!. Sen yücesin! Ey Celal ve İkram Sahibi!”

Dostluğuna muhtacız Allah’ım!
Senin Kapına gelen boş dönmez!
Mahrum edilmez senin Kapına gelen!
Bize dostluğunu bahşet!
İhsanını bahşet bize Allah’ım!
Z’ül Celal-i Ve’l İkram Adınının hürmetine;
İkramda bulun bize ‘o dehşetli gün’ de.
‘O dehşetli gün’de Allah’ım!
‘Arşın gölgesinde gölgelenenlerden’ eyle bizi!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el Hamdülillahi Rabbi’l Âlemin!

Zü’l-Celali Ve’l-İkram Fazileti ve Sırları

Zü’l-Celali Ve’l-İkram Fazileti ve Sırları

1. “Yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkram” şeklinde, kılıp bitirdiğimiz her namazdan sonra sürekli zikrettiğimiz bu mübarek ve yüce isimle, usulüne uygun olarak meşgul olan kimse, büyük bir devlete (varlığa) sahip olur. Şan, şöhret sahibi olur. Devam ettikçe derecesi artar, itibarı yükselir. Maddeten ve manen yüceliklerin doruğuna yükselir.

2. “Mâlik’e-l-Mülki Zü’l-Celali Ve’l-İkram” isimlerinin Vefki yapılıp üzerine adedi kadar okuduktan sonra suya koyulup silindikten sonra dargın veya birbirlerini sevmeyen kimselere içirilirse aralarındaki soğukluk gider, sevgi ve bağlılık hasıl olur.

Daha birçok özelliği olan bu mübarek ismi de diğer Esma-i ilahileri de kötü şeylere alet etmemek gerekir. Çünkü bu tür şeyler, insanları istemediği şeylere zorlamak ve kadere müdahale etmek olur ki, bu da haramdır. Diğer özelliklerini ilgili Havas kitaplarına havale ediyor ve sadece iyilik, güzellik ve manevi makamlara ulaşmak, yükselmek için okunmasını diliyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir