Anasayfa / Soru/Cevap

Soru/Cevap

İman Ediyorum Demek Yeter Mi?

Her Müslüman hiç şüphe duymadan Allah’a iman ediyor ve onun bir olduğuna şehadet ediyor. Fakat bunu hayatımızda uygulamaya kalkınca bir hayli eksik kalıyoruz öyle değil mi? Sadece inanmakla iş bitiyor mu? Gelin bir bakalım. İman etmek Allah’a kalp ile teslim olmaktır Allah Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) seçmiş, son din olan İslamiyet’i …

Daha Fazla Oku »

Boşanma Oranları Neden Bu Kadar Fazla?

Boşanma Oranlarının Hızlı Artışı Eski zamanlarda eşler birbiri için süslenir ve giyinirdi. Sadece eşinin beğenisini kazanmak isterdi. Günümüzde bu durum oldukça değişti. Şimdilerde eşler diğer insanların beğenisini kazanmak için o kadar çaba sarf ediyor ki sıra kendi eşlerine geldiğinde acizlik edip eşlerini ihmal ediyorlar. İnsanlar eşlerinden gerektiği ilgiyi görmediği zaman …

Daha Fazla Oku »

Nasıl Bir İman Sahibiyiz?

Bütün Müslümanlar İslam inancı gereği imanın şartlarını kabul eder ve yaşantısını buna göre şekillendirir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bahsettiği bu ahir zamanda iman bağlarımız zayıflamış halde. Allah muhafaza bu bağlar kopacak olursa sonsuz cehennem hayatı hepimiz için korkunç olacaktır. Hepimiz Müslüman olduğumuz halde yani Allah’ın varlığını kabul ettiğimiz halde gün içinde …

Daha Fazla Oku »

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler, Dualar ve Zikirler

Kadir Gecesi Anlamı, Yapılacak İbadetler, Dualar ve Zikirler Ramazan-ı Şerif ayının son on gününe girmiş bulunmaktayız. Bizi bu günlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Hiç şüphesiz senenin en kıymetli on günüdür bu günler. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin bu on gün içerisinde …

Daha Fazla Oku »

Allah (cc) örtünmeyi neden emrediyor?

Tesettür Allah (c.c.)’ın bizlere vermiş olduğu çok değerli bir mücevherdir. Düşününki sizde çok önemli ve değerli bir taş bir mücevher var ve milyonlar sahibisiniz. O taşı korumak için küçük hediyelik bir kutuyu mu tercih edersiniz yoksa ekstra güvenlikli kesilemeyen biçilemeyen kırılamayan patlatılamayan bir kutuyu mu? Bence patlamayan çatlamayan o kutuyu …

Daha Fazla Oku »

İslam’da Adam Öldürmenin Kefareti Nedir?

İslam’da korunması gaye edinilen temel değerlerden birisi insan hayatıdır. İnsanın saygınlığı anlayışı, insan hayatını koruyucu tedbirler, müessir fiil ve adam öldürme suçlarının cezalandırılmasında izlenen siyaset hep bu amaca hizmet eder. Bir müslümanın müslüman, zimmî veya anlaşmalı (muâhid) gayri müslimi hataen (yanlışlıkla ve kaza ile) öldürmesi halinde, gereken diğer hukukî ve …

Daha Fazla Oku »

Hacda Tıraş Olmanın Kefareti Nedir?

Hacda ihrama girip de bir mazeret (hastalık veya başında bir rahatsızlık) sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin ödemesi gereken kefârettir. Çünkü hac niyetiyle ihrama giren kimsenin ihram süresince tıraş olması yasaktır. Bu yasağın ihlâli halinde kefâret olarak ya üç gün oruç tutmak, ya altı fakiri doyurmak, ya da …

Daha Fazla Oku »

Hayızlı Kadınla Cinsel İlişkinin Kefareti Nedir?

İslam’da Hayızlı Kadınla Cinsel İlişkinin Kefareti Kur’an’da hayız halinin kadın için rahatsızlık ve mazeret hali olduğu, hayız süresince kocalarının onlarla cinsî temastan uzak durması gerektiği bildirilmiştir (el-Bakara 2/222). Bu yasaklama ve Hz. Peygamber’in de bu yöndeki hadisleri sebebiyle, hayızlı kadınla cinsî münasebette bulunmanın haram olduğunda görüş birliği hâsıl olmuştur. Zaten …

Daha Fazla Oku »

Zıhar Kefareti Nedir? İslamiyette Zıhar

İslamiyette Zıhar Sözlükte “sırt” anlamına gelen zıhâr kelimesi, kökü İslâm öncesi dönem Hicaz-Arap toplumuna kadar uzanan bir geleneği simgeler. Câhiliye döneminde bir erkeğin karısına “Artık sen bana anamın sırtı gibisin” demesiyle onu kendisine haram kıldığına inanılır ve bu bir nevi boşanma sayılırdı. İslâm, kadının aleyhine olan bu boşanma tarzını kaldırdı. …

Daha Fazla Oku »

Yemin Etmenin Kefareti Nedir?

Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefârettir. Yemin kefâretiyle ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (lağv) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları …

Daha Fazla Oku »

İstihare Namazı Nedir?

İstihare “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimiz’in nübüvvetle görevlendirildiği …

Daha Fazla Oku »

Oruç Bozmanın Kefareti Nedir?

Fıkıh literatüründe kefâret-i savm terimiyle ifade edilen bu kefâret türü, “Ramazan orucunu eda ederken, herhangi bir mazereti bulunmaksızın, oruçlu olduğunu bilerek orucunu kasten bozan kimseye gereken kefâret”tir. Oruç ibadeti İslâm’ın beş temel şartından biri olup bu ibadeti yerine getirmekte zorlanan kimselere, oruç konusunda anlatıldığı üzere, bir dizi kolaylık ve ruhsat …

Daha Fazla Oku »

Ruh Nedir? Ruh Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Ruh Nedir? İnsana hayat veren ve onu, düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi haline sokan maddî olmayan, ölümsüz varlık. Can, nefes, öz, nefis, ilham, vahiy, cebrail vb. anlamları vardır. Ruh kavramının, insanın yaşam ve var oluşuyla ilişkilendirilmiş bir şekilde tarih boyunca üzerinde durulmuş, mahiyeti hakkında çeşitli açıklamalar getirilmiş ve tezler …

Daha Fazla Oku »

Kabir Azabı Nasıl Olur?

Kâfirlere ve bazı günahkâr müminlere kabir azabı vardır. “Kabir, iman ve salih amel sahipleri için Cennet bahçelerinden bir bahçe; kâfirler için de Cehennem çukurlarından bir çukurdur.” Kabir hayatının, azap şeklinin mahiyeti hakkında, âlimler ayrı görüşler ileri sürmüşlerdir. Azabın ruha, bedene veya her ikisine birlikte yapılması, sonucu değiştirmez. Çünkü salih amel sahibi insanlar …

Daha Fazla Oku »

İstidraç nedir? Keramet ve istidraç arasındaki farkı nasıl anlamalıyız?

Değerli kardeşimiz, Cenab-ı Hak, peygamberlerine dâvâlarını doğrulamak için “mucize” verdiği gibi, velî kullarına da “keramet” dediğimiz bazı harika haller ihsan etmiştir. Velînin gösterdiği kerametler, Peygamber Efendimizin (asm) dâvâsında doğru olduğunun bir alâmetidir. Zira velînin gösterdiği keramet, tâbi olduğu peygamberin kerameti sayılmaktadır. Hz. Ömer (ra)’in gönderdiği mektubun içine atılmasıyla Nil Nehrinin …

Daha Fazla Oku »

Şeytan ve Şerler Niçin Yaratıldı?

Bilindiği üzere bizim bu dünyaya gönderiliş amacımız imtihandan ibaret. Ee o zaman bizi zorlayacak şeylere yani imtihanlara ihtiyacımız var. Bu imtihanların bazıları şer durumlar ve şeytandır. Şimdiki konumuz ”Allah neden Şeytanı ve şer durumları yarattı?” Aslında yaptıklarından ve yarattıklarından dolayı “kimse Allah’a hesap soramaz” (Enbiya, 21/23) Ancak bizler, insan olmanın gereği olarak her …

Daha Fazla Oku »