Anasayfa / İslami Makaleler / Müslüman Erkek Kadına Karşı Nasıl Davranmalı?
Müslüman Erkek Kadına Karşı Nasıl Davranmalı?

Müslüman Erkek Kadına Karşı Nasıl Davranmalı?

Müslüman Erkeğin Kadına Karşı Güzel Davranışlarından Örnekler

Müslümanların, kadınlara karşı davranışlarında dinlerinin tayin ettiği kurallar vardır. Bu kuralların, onların akıllarında ve anlayışlarında kesin bir şekilde yerleşmiş olması gerekir. Çünkü bunlar, îslamın, kadının insani şerefine ilişkin açıkladığı prensibin güzel bir tarzda algılanmasına dayanır. Nitekim, şeriatın kalblerine olduğu kadınlara iyilik ve yumuşaklıkla mua­mele ilkesi de onların kalblerine kesin ve sağlam bir şekilde yerleşmiş olma­sı gerekiyor. Batılılar kadınlarla kimi zaman sağlam gerekçelerle kimi za­man da yalnızca görünürde iyi geçiniyorlar. Biz müslümanların ise kadınla güzel ilişkiler kurmada samimi ve ayırdedici kurallarımız vardır. Çünkü bu kuralların hepsi yerli yerince konulmuş ve kalblerimizin derinliklerinden gelen şeyler üzerine kurulmuştur. Rasulullah’ın gerek hanımlarına, kızlarına, diğer mümin kadınlara, isterse gayri müslim kadınlara karşı ve bi­ze kadar ulaşın davranışları müslümanlar nezdinde kadınlara iyilik ve yu muşaklıkla muamele ilkelerini iyice kuvvetlendirmiştir.

 

Rasulullah’ın Hanımlarına Karşı Davranışlarından Bazıları

Ailesine hizmette bulunurdu.

Hz. Aişe (r.a.)’ya: “Rasulullah evde ne yapardı?” diye soruldu. O da “Ailesine yardımda bulunurdu” cevabını verdi.

Rasulullah yola çıktığı zaman hanımları ona arkadaşlık ederlerdi.

Yine Aişe (r.a.) anlatıyor ve diyor ki: “Rasulullah yolculuğa çıkmak is­tediği zaman hanımları arasında kur’a çeker hangisi çıkarsa onu beraberinde götürürdü.”

Rasulullah’ın itikaf mahallinde hanımlarını karşılaması.

Rasulullah’ın hanımı Safiyye’den rivayet ediliyor “Safiyye, Rasulullah’ı Ramazan’ın son on gününde yaptığı itikafta ziyaret etmek için yanına geldi. Bir müddet Rasulullah ile sohbet etti. Sonra da ayrılmak için ayağa kalktı. Rasulullah da onunla beraber ayağa kaltı ve onu uğurladı. (Başka bir rivayette: Rasulullah mescidde idi hanımları yanındaydı ve se­vinçliydiler. Rasulullah, Safıyye binti Huyey’e: “Senden ayrıldığım ana kadar acele etme” buyurdu.

Rasulullah’ın hanımı kendisine arkadaşlık edinceye kadar davete ica­betten çekinmesi: Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Rasulullah’ın güzel çorba pişi­ren İranlı bir komşusu vardı. Bu zat birgün Rasulullah için yemek hazırladı ve sonra gidip kendisini davet etti. Rasulullah (s.a.v.) Aişe’ye işaret ederek: ‘Bu da davetli mi?’ diye sordu. Adam: ‘hayır (davetli değil)’ dedi. Rasulullah da: “Öyleyse ben de gelemem’ dedi. Daha sonra o kişi Peygamberi davet için tekrar geldi. Rasulullah yine Aişe’yi göstererek: ‘bu da gelecek mi? diye sordu. Adam yine ‘hayır’ deyince Rasulullah da ‘hayır’ cevabını verdi. Sonra o adam dönüp tekrar davet etti. Bu sefer de Rasulullah: ‘Bu da gelecek mi?’ diye sordu. Davet eden adam bu üçüncü sefer ‘evet1 dedi. Bunun üzerine Rasulullah ile Aişe beraberce kalkıp birbiri ardınca yürüyerek o zatın evine geldiler.”

Rasulullah’ın, hanımının binmesi için yumuşak bir yer hazırlaması ve dizini koyarak hanımının (deveye) binmesini sağlaması:

Enes anlatıyor ve diyor ki: “… Sonra Medine’ye doğru yola çıktık. -Hayber’den geliyordu- Rasulullah (s.a.v.)’i Safıyye’nin -rahatça oturması için- yeleğini devenin hörgücüne dolarken gördüm. Daha sonra devesinin yanına oturdu, dizini koydu Safıyye de ayağını Rasulullah’ın dizine basarak deveye bindi.

Rasulullah’ın, hanımının Habesîlerin oyunlarına bakmasına müsaade etmesi, hanımı bakmaktan vazgeçinceye kadar onunla beraber durması.

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: “Bayram günüydü, iki siyahî, mızrak-kalkanla oynuyorlardı. Ya ben Rasulullah’a sordum ya da o bana: ‘Bakmak ister misin?1 dedi. Ben de ‘evet’ dedim. Bunun üzerine beni arkasına aldı, yanağımı yanağına dayadı ve: ‘Ey Habeşi, haydi oyna1 dedi. Benim sıkıldığı­mı görünce ‘yeter mi?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ deyince; ‘Haydi git’ buyurdu.”

 

 

Rasulullah’ın, Kızlarına Karşı Davranışlarından Bazı Örnekler:

Rasulullah’ın kızını hoşgetdin diyerek ayağa kalkıp karşılaması ve onu sağına oturtması:

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor ve diyor ki: “Fatıma yürüyerek geldi -yürüyüşü sanki Rasulullah’ın yürüyüşü gibiydi- Rasulullah (s.a.v.) de ona: ‘Hoşgeldin kızım’ dedi, sonra onu sağına yahut soluna oturttu.”

Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai’nin rivayetlerinde de: “Fatıma Rasulul­lah’ın yanına geldiği zaman Rasulullah, onu ayağa kalkarak karşıladı, onu kendi yerine oturtu” şeklindedir.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir