Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Mâlik’ül-Mülk Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Mâlik’ül-Mülk Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Mâlik’ül-Mülk

Günü: Çarşamba
Vakti: Utarit
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 212
Anlamı: Mülkün ebedi sahibi
Kerameti: Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Mal ve kazanca zarar gelmez. 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.

Malik’ül-Mülk İsminin Anlamı

Malik’ül-Mülk İsminin Anlamı

MALİKE’L-MÜLK: Mülkün ebedi ve tek sahibi. Mül­künde dilediği gibi tasarruf eden; dileğini öldüren, dile­diğini yaşatan, dilediği gibi var eden, dilediğini yok eden; iradesine hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan..

MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hü­kümdarı anlamına gelirken, MÂLİK ise; Sahip, malı elinde tutup bulunduran, bir şeyin mülkiyetini elinde tutan an­lamlarına gelmektedir.

Terim olarak ise, her ikisinin anlamı da aynı: Mülkün yani bir kıymet ve değer ifade eden ne varsa hepsinin ve her şeyin sahibi olan Allah’tır.

Malikü’l-Mülk isminin ıstılah anlamı:

Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin mülküne sahip olandır.

Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin hükümranlığına sahip olandır.

Maliku’l-Mülk; malı, nimeti ve otoriteyi elinde tutan ve dilediğine verendir.

Maliku’l-Mülk; izzet ve şerefin yegâne sahibi olan ve onu dilediğine verendir.

Malik’ül-Mülk Dualar ve Zikirler

Malik’ül-Mülk Dualar ve Zikirler

MÂLİKE’L-MÜLK isminin zikri (212) adettir.

Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

Malik’ül-Mülk esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey ezelin ve ebedin Sahibi olan Allah’ım!

Ey kalbin ve ruhun Sahibi olan Allah’ım!

Ey yükselen şafağın Sahibi olan Allah’ım!

Ey yerlerin ve göğün Sahibi olan Allah’ım!

Ey mülkün Sahibi!

Ey Mâlik ül Mülk!

Bütün kâinat Senindir Allah’ım!

Mülk de Senin, hamd de Senindir!

Her şeye kadir olan yalnız Sensin Allah’ım!

Mülkün ezeli ve ebedi sahibi yalnız Sensin!

Senin mülkünde biz yalnız Sana sığınırız Rabb’im!

“(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır…” (Bakara Suresi 107. Âyet Meali)

Göklerin ve yerin mülkü Senindir Allah’ım!

Senindir her ne varsa Yarattığın kâinatta!

Eşyanın Sahibi Sensin Allah’ım!

Esir etme bizi eşyaya!

Sureti en güzel yaratan Sensin Allah’ım!

Suretin aşığı etme bizi bu dünyada!

Ey Melik!

Ey Mâlik ül Mülk!

Bizi sensiz bırakma!

“Allah’ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Ali İmran Suresi 180. Âyet Meali)

Ey ezelin ve ebedin Sahibi olan Allah’ım!

Ey kalbin ve ruhun Sahibi olan Allah’ım!

Ey yerlerin ve göğün Sahibi olan Allah’ım!

Ey yüce Arşın Sahibi!

Ey bizim Sahibimiz!

Ey mülkün Sahibi!

Ey Mâlik ül Mülk!

Sonsuz Hazinenden nasip ettiklerini,

Hayırda harcamayı nasip et bize!

Hayreyle verdiğin nimetleri Allah’ım!

Akıbetimizi hayreyle!

Sen ki Mâlik ül Mülk’sün Rabb’im!

Her şeyin Sahibi yalnız Sensin!

Temiz bir ruh,

Temiz bir kalp,

Temiz bir iman ver bize!

Vicdan sahibi kıl bizi Allah’ım!

Malla mülkle kör olmasın gözlerimiz!

Yetimlerin haklarını üzerimizde bırakma!

Mazlumların haklarını üzerimizde bırakma Allah’ım!

Boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağı ‘O Gün’ gelmeden;

Üzerimizde hakkını bırakma kullarının!

“Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkan ve güç bularak göğe) yükselsinler (görelim!)” (Sad Suresi 10 Âyet Meali)

Yerin ve göğün mülkü Senindir Allah’ım!

Yerin ve göğün bereketinden nasip et bize de!

Bütün zenginlikler Senindir Allah’ım!

Yegâne Zengin Sensin!

Sana hesabını veremeyecek zenginlik nasip etme bize!

Tükenmez hazininden Allah’ım; bahşettiklerini

Hayırda sarf etmemizi nasip et hepimize!

“Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah’tır. Mülk O’nundur. O’nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.”(‘Fatır Suresi 13. Âyet meali)

Ey bütün zenginliklerin Sahibi!

Ey yerin göğün Sahibi!

Ey Kâdir-i Mutlak!

Ey Mâlik ül Mülk!

Senin hazinen tükenmez!

Karun kadar mal versen bize Allah’ım;

Hazinenden bir zerre eksilmez!

Süleyman’ın hazinesini bahşetsen her birimize;

Artar eksilmez Senin Hazinen!

Ey Mâlik ül Mülk!

Bir gün kaybolup gidecek, maldan mülkten soğut kalbimizi bizim!

Soğut kalbimizi dünyanın gösterişinden!

Dünyanın mülkünden yüz çevirip;

Ebedi mülkünde kurmamızı nasip et otağımızı!

Ve her şeyin Sana döndürüleceği ‘O Gün’ Allah’ım!

İmanımızla gelmemizi nasip et Kapına!

“Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka tanrı yoktur, O, yüce Arş’ın sahibidir.”(Müminun Suresi 116. Âyet Meali)

Bütün Kainat Senindir Allah’ım!

Mülk de senin Hamd de Senindir!

Her şeye Kâdir olan yalnız Sensin Allah’ım!

Yanılıp da hataya düştüğümüzde;

Ve yenik düştüğümüzde nefsimize,

İmanımızla temizlenmemizi nasip et bize!

Emanet verdiğin bu canı;

Tertemiz teslim etmemizi nasip et bize!

Bizi hırstan koru Allah’ım!

Şeytana uymaktan bizi koru!

“De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın.” (Âl-i İmran Suresi 26. Âyet Meali)

Kaldırıp başımı semaya baktım;

Bu sonsuz Sema,

Bu Ay,

Bu Güneş,

Yıldızlar,

Bânisi kim bu muhteşem yapının?

Senin zenginliğinle kamaşmışken gözlerim,

Muhteşem zenginliğinle aklım bihûş olmuşken,

Toprak fısıldadı Adını bana:

Mâlik ül Mülk!

Mâlik ül Mülk!

Mâlik ül Mülk!

Ey kâinatın Sahibi!

Ey Mâlik ül Mülk!

Bütün zenginliğim imanım olsun!

Bir gün gireceğim o bir avuç toprakla beraber

Ben de zikrederim Yüce Adını şimdi;

Yâ Mâlik ül Mülk!

Yâ Mâlik ül Mülk!

Yâ Allah!

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Lailahe ilallahu vahdehu laşerike leh, lehül mülkü velehül hamdü yuhyi veyümiti vehüve ala külli şey’in kadir!”

“Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nun, hamd’de O’nun. Diriltir ve öldürür ve o her şeye kadirdir” günahları denizin köpüğü kadar olsa affolunur.”

Malik’ül-Mülk Fazileti ve Sırları

Malik’ül-Mülk Fazileti ve Sırları

1. EL-MÂLİK’EL-MÜLK isminin zikrine, belirtilen mik­tarda devam kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur.

2. Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam et­meleri, saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptık­ları takdirde başarılı olabilirler.

3. “Melik” aynı zamanda sultan, padişah, hükümdar vs. gibi anlamlara geldiği için, bu ismi zikre devam edenler, kendilerinde başkalarının da hissettiği büyük bir güç his­sedip nüfuz temin ederler ve saygınlık kazanırlar.

4. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin içi dışı sağlık ve güzelliğe kavuşur.

5. Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip (14641) defa “Yâ Melik” ismiyle zikredip arkasından, sami­mi bir şekilde Allah Teala’ya dua eden kimsenin, yüce Al­lah, istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.

6. Özellikle, dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve buna­lımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimse­ler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam kerahet vakti girdiğinde (100) kere”Melik-i Muktedirsin Allah’ım! Bana yardım et..” diye dua edip isteğini Allah’a bildirse, sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir