Anasayfa / Soru/Cevap / Lâ İlâhe İllallah Kelimesinin Şartları

Lâ İlâhe İllallah Kelimesinin Şartları

Lâ ilâhe illallah kelimesinin şartları:

İlim, cehâletin zıddıdır.
Yakîn, şek ve şüphenin zıddıdır.
İhlâs, şirkin zıddıdır.
Sıdk, yalanın zıddıdır.
Muhabbet, buğz ve nefretin zıddıdır.
İnkıyâd/boyun eğmek, terkin zıddıdır.
Kabûl, reddin zıttıdır.
Allah’tan başka ibâdet olunanları reddetmek/inkâr etmek.

Âlimler, Kelime-i tevhidin yedi, bazıları ise sekiz şartının olduğunu söylemişlerdir:

Birincisi: İlim

Kul tek ibâdet olunacak hak ilâhın Allah olduğunu, O’ndan başkasına yapılan ibâdetin batıl olduğunu bilir ve bunun gereği ile amel ederse, işte bu kelimenin anlamını bilmiş olur.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Bil ki, Allah’tan başka hak ilâh yoktur.”
“Ancak bilerek hakka şehâdet edenler başka.”

Nebi -sallallahu aleyhi ve selem– de bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Kim Lâ ilâhe İllallah’ı ilim üzere bilip, ölürse cennete girer.”

İkincisi: Yakîn

Bu kelimeyi söyleyen kimse,kalbiyle yakîn ile bilerek, tek hak ilâhın Allah Teâlâ olduğuna, onun dışındakilere yapılan ibâdetin batıl olduğuna itikat etmesidir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene îmân ederler; âhiret gününe de yakîn ile îmân ederler.”

Ebu Hureyre -radıyallahu anh-’den- rivâyet olunduğu üzere Nebi -sallallahu aleyhi ve selem- şöyle buyurdular:

“Bu duvarın arkasında kalbinden yakîn ile Lâ ilâhe İllallah’a şehâdet eden herkesi cennet ile müjdele.”

Üçüncüsü: Kabûl

Kulun, bu kelimenin tüm gereklerini kalp ve dil ile kabul etmesidir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Allah’a îmân ettik deyin, bize de indirilene (îmân ettik deyin).”

Dördüncüsü: İnkiyâd/Boyun eğmek

Kul bu büyük kelimenin gösterdiği her şeye boyun eğer. İnkiyâd, teslim olmak, boyun eğmektir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Muhsin olarak yüzünü Allah’a teslim eden ve İbrahim’in hanif dinine uyandan daha güzel dini olan kimdir?”
“Kim de yüzünü, muhsin olarak Allah’a teslim ederse, en sağlam kulpa sıkıca tutunmuş olur.”

Beşincisi: Sıdk

Kulun, îmânında Allah’a karşı sadık olmasıdır. İtikadında, sözlerinde ve davetinde sadık olmasıdır.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey İman edenler! Allah’tan sakının/takvalı olun ve sadıklarla beraber olun.”

Altıncısı: İhlâs

Kul hiçbir şey bulaştırmadan bütün amellerini, söz ve fiillerini Allah’ın yüzü ve rızası için yapması demektir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Kendilerine sadece dini halis kılarak Allah’a ibâdet etmeleri emir olundu.”

Ebu Hureyre -radıyallahu anh-’den rivâyet olunduğu üzere Nebi -sallallahu aleyhi ve selem– şöyle buyurmuştur:

“Kalbinden ihlâs ile lâ ilâhe illallah diyen, kıyâmet günü benim şefaatimle insanların en bahtiyarı olacaktır.”

Yedincisi: Muhabbet

Kulun bu kelimeyi, işaret ettiklerini ve gereklerini sevmesi, Allah Teâlâ ve elçisini sevmesidir. Allah Teâlâ ve elçisine olan muhabbetini her sevgilinin sevgisinden üstün tutmasıdır.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“İnsanlardan bazıları Allah’ın dışında eşler/denkler edinirler de onları Allah’ı sevdikleri gibi severler.Îmân edenlerin Allah’a olan sevgileri daha şiddetlidir.”

Sekizincisi: Allah dışında ibâdet edilenleri inkâr etmek

Nebi -sallallahu aleyhi ve selem- şöyle buyurmuştur:

“Kim lâ ilâhe illallah der ve Allah dışında ibâdet edilenleri inkâr ederse, malı ve kanı haram olur. Hesabı Allah’a kalmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir