Anasayfa / Külliyatlar / Hadis Ansiklopedisi / Küsuf ve Husuf Namazları İle İlgili Hadis-i Şerifler
Küsûf ve Husûf Namazları İle İlgili Hadisler

Küsuf ve Husuf Namazları İle İlgili Hadis-i Şerifler

Küsuf ve Husuf Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler, Küsuf ve Husuf Namazı ile ilgili Sünnetler, Küsuf ve Husuf Namazı Hadis-i Şerifleri, Küsuf ve Husuf Namazı Hakkında Hadisler

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında güneş tutulmuştu. Hemen kalkıp halka namaz kıldırdı. Namazda kıraatı uzun tuttu. Sonra rükuya gitti, rükuyu da uzun tuttu. Sonra başını kaldırdı, bu sırada uzun okudu, ancak bu okuyuşu öncekinden daha kısa idi. Sonra tekrar rüku yaptı ve rükuyu uzattı, ancak önceki rükudan kısa idi. Sonra başını kaldırdı, sonra secdeye gidip gidip iki secde yaptı. Sonra kalkıp, birinci rek’atte yaptıklarını aynen yaptı. Sonra selam verdi. Artık güneş de açıldı.

Sonra kalkıp halka hitab etti. Dedi ki:

“Bilesiniz, güneş ve ay bir kimsenin ölümü veya hayatı için tutulmaz. Onlar Allah’ın ayetlerinden iki ayetidir, kullarına gösterir. Bunların tutulduğunu görünce namaza koşun.”

| Buhari, Küsüf 2, 4, 5, 13, 19, el-Amel fı’s- Salât 11, Bed’ü’l-Halk 4, Tefsir, Maide 13; Müslim, Küsüf 1, 8, (901, 902, 903); Muvatta, Küsüf 1, (1, 186); Ebu Dâvud, 261, 263, 264, 265, (1177, 1180, 1187, 1188, 1190, 1191); Tirmizi, Salât 396, (561, 563); Nesâi, Küsüf 6, 7, 10, 11, (3, 127, 128, 129, 130).

İbn-i Hibban’da bulunan bir rivayete göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve selem- ayın tutukluğu geçinceye kadar, müslümanlara ay tutulması namazı kıldırmıştır.

| A. Köksal, XI, 220

Ebû Davud`un naklettiği şu hadistir: “Rasûlüllah (s.a.s) iki rek`at namaz kıldı ve rek`atlarda ayakta duruşları (kıyamı) uzun yaptı. Sonra geri döndü, güneş açılınca da şöyle buyurdu: “Bunlar, Allah`ın kendisiyle kullarını korkuttuğu belgelerdir. Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en yeni kıldığınız namaz gibi namaz kılınız”.

| Buhârî, Küsuf, 6, 14; Müslim, Küsûf, 21, 24; Ebû Dâvud, İstiskâ, 3, 4

Abdullah b. Amr şöyle demiştir: Hz. Peygamber (s.a.s) zamanında güneş tutulduğunda “namaz toplayıcıdır” diye nidâ olundu. Rasûlüllah (s.a.s) bir secdede iki rükû yaptı, sonra ayağa kalktı, tekrar bir secdede iki rükû yaptı. Sonra güneş açıldı. Hz. Aişe şöyle dedi: Bu namazın rükûundan daha uzun hiç rükû yapmadım. Secdesinden, daha uzun hiç bir secde de yapmadım”

| eş-Şevkânî, a.g.e., III, 325

“Rasûlüllah (s.a.s) ile küsûf namazı kıldım. O`nun kıraatinden bir harf bile işitmedim”

| Zeylaî, Nasbu`r-Râye, II, 232

“Şüphesiz güneş ve ay Allah`ın mucizelerinden bir mucizedir. Bir kimsenin ölümü veya dünyaya gelmesi yüzünden tutulmazlar. Bunu görünce Allah`a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin. Şüphesiz şu makamımda size söz verilen her şeyi gördüm. Beni öne geçer gördüğünüzde ben de kendimi Cennet`ten bir salkım almayı arzu eder görüyordum. Beni biraz geri çekilirken gördüğünüzde ben Cehennem`in bir kısmının diğer tarafını yediğini görüyordum ”

| Müslim, Kusuf, 3901; Mâlik, Muvatta`, I, 186; Beyhakî, III, 323, 324; Şevkânî, a.g.e., III, 325

“Güneş ve ay Allâh’ın varlık ve birliğine delâlet eden alâmetlerden sâdece ikisidir. Şâyet bunlar tutulursa, duâ edin, Cenâb-ı Hakk’a yönelip ona ilticâ edin, Allâh’ın büyüklüğünü hatırlayın, namaza durup Allâh’ı zikretmeye koyulun ve sadaka verin…”

| Küsuf ve Husuf Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler – Buhârî, Küsûf, 2, 4


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir