Anasayfa / Tarih / İslam ve Diğer Dinler / İslamda Mezhepler: Fıkhi ve İtikadi Mezhepler
islamda mezhepler

İslamda Mezhepler: Fıkhi ve İtikadi Mezhepler

İslamda Mezhepler Birer Ayrışma Mı?

İslamda mezhepler birer ayrışma değil, İslam dininin güzelliklerinin farklı şekillerde ortaya çıkmasını sağlayan farklı uygulayış biçimleridir. Bu nedenle Müslüman hangi mezhebe bağlı olursa olsun, kendi mezhebi kurallarına uyması halinde yapacağı ibadetler geçerlilik kazanacak, vecibelerini kendi mezhebinin kurallarına göre yerine getirebilecektir. Aşağıda yüce dinimizde bulunan mezhepler hakkında, kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

İslamda Mezhepler

Mezhepler temelde iki ana kola ayrılmakta olup, bunlar İtikadi ve Fıkhi mezhepler olarak bilinirler. Bu iki ana mezhepler ise yine kendi arasında, farklı kollara ayrılmaktadır.

Fıkhi mezhepler; Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi ve Maliki mezhebidir.

İtikadi mezhepler ise; Ehl-i sünnet mezhebi ve Ehl-i Bid’a mezhebidir.

Bu mezheplere kısaca değinecek olursak, aşağıdakileri söyleyebiliriz.

Hanefi Mezhebi

İmam-ı A’zam Ebu Hanife künyesi ile kurulan bu mezhep, Irak’ta doğmuş ve sonrasında ilk önce doğu bölgesine ve ardından batıya yayılmıştır. Balkanlarda ve Anadolu’da yaşayan Türkler arasında en yaygın olan mezhep, Hanefi mezhebi olarak bilinmektedir.

Ayrıca Türkistan, Pakistan, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Mısır gibi ülkelerde de, en yaygın mezhepler arasında yer almaktadır.

Hanefi mezhebinde hüküm çıkarmak için öncelikle Kur’an-ı Kerim dikkate alınır, burada net bir hüküm bulunmaması halinde Efendimiz (sav)’in sünnetlerine, sonrasında ise sahabe görüşlerine başvurulur. Şayet bu şekilde de bir hükme varılamayacak olursa da, bu kez kıyasa başvurulmaktadır.

Şafii Mezhebi

Kurucusu İmam-ı Şafii Hazretleri olup, ilk olarak Mısır’da yayılmış ve sonrasında Horasan, Irak, Yemen ve Suriye taraflarında hızla yayılmıştır. Hanefi mezhebi gibi, Mısır gibi ülkelerde çoğunlukla Şafii mezhebine mensup kişiler görülmektedir.

Bu mezhepte hüküm öncelikle Kur’an, sünnet, kıyas ve icma şeklindedir. Sünnetin her çeşidi delil olarak kabul edilirken, Mürsel hadislerden bazıları da delil olarak kabul edilmektedir. Hanefi mezhebi gibi sahabe, hüküm vermede delil kabul edilmemektedir.

Maliki Mezhebi

İmam Malik bin Enes tarafından kurulan mezhep, Hicaz’dan sonra hacca gidenlerin tanıması ve sonrasında yurtlarına dönmesiyle Kuzey Afrika ve İspanya bölgesine kadar yayılmış ve buradaki Müslümanlar arasında hakim olmuştur.

Günümüzde ise Sudan, Trablus, Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerde, daha yaygındır.

Hanbeli Mezhebi

Ahmet bin Hanbel Hazretleri tarafından kurulan mezhep, Filistin, Suriye, Irak, Mısır ve Hicaz bölgesinde yaygın olup, Suudi Arabistan’ın resmi mezhebi olma özelliğini taşımaktadır.

Böylelikle İslamda Mezhepler kponusunu fıkhi ve itikadi mezheplerin açıklamalarıyla birlikte işlemiş olduk. Mezhepler hakkında sorularınız varsa aşağıdaki yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir