Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Ez-Zahir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları
Ez Zahir Anlamı ve Zikir Sayısı

Ez-Zahir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

ez-Zahir
Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1106
Anlamı: Herşeyde görünen aşikar
Kerameti: Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur. Her meselenin zuhuru için. Güzel ahlak sahibi olur.

Zahir | ez-Zahir İsminin Anlamı

Zahir | ez-Zahir İsminin Anlamı

Zahir isimlerinin lügat anlamları:

Zuhur mastarından türemiş olan ez-Zâhir ismi, açık ve aşikar olmak, yüksek olmak, bir şeye nail ve muttali olmak, galip olmak anlamlarına gelmektedir.

EZ-ZÂHİR: Her şeyin üstünde zâhir olan ve onların üs­tüne çıkan; varlığı apaçık görünen. Açık, aşikâr.. Her yerde eserleri ve sanatlarıyla, tasarrufu ve gücüyle, azamet ve Kibriya’sıyla tecelli eden, apaçık görünüp bilinen…

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir. (Hadid, 57:3)

Zahir isminin ıstılah anlamları:

Zâhir; varlığı, fiillerinin ve eylemlerinin etki ve sonuçlarıyla açıkça anlaşılandır.

Zâhir; görünen ve açık olanları bilendir.

Zâhir; ayetleri ve mucizeleri her an görülendir.

Zâhir; sonsuz kudreti sebebiyle her şeyin üstünde yegane galip olandır.

Zahir | ez-Zahir Dualar ve Zikirler

Zahir | ez-Zahir Dualar ve Zikirler

EZ-ZÂHİR isminin zikri (1106) adettir.

Zikrin saati Zü­hal; zikir günü Cumartesi’dir. Bu saatleri daha önce gör­dük, artık biliyorsunuz…

Zahir | ez-Zahir esmasıyla yapılacak Dualar:

Rasulullah (s.a.v) yatmadan önce Rabbimize bu isimleriyle dua etmiştir. Biz de bu isimleri öğrenerek bunlarla dua etmeliyiz.

Ey yedi kat göğün, büyük arşın, bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah‟ım! Çekirdeği ve tohumu yaran, Tevrat, İncil ve Furkan’ı (Hakla batılı birbirinden ayıran Kur‟an-ı Kerim) indiren Allah‟ım! Her şeyin şerrinden Sana sığınırım. Perçemim Senin elindedir. Sen ilksin, Sen‟den önce hiçbir şey yoktur. Sen sonsun, Sen‟den sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin (mutlak galipsin, hakimiyet ve otoriten evrende görülür), Sen‟in üstünde hiçbir şey yoktur. Sen Batınsın (Zatın görülmez ama Sen bütün gizlilikleri bilensin), Sen‟in ötende hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir

Bu adın hizmet meleği Hz. Ahyâil’dir. Emrinde 4 komutan melek vardır. Bu meleklerin her biri her sırada 1106 melek bulunan 1106 meleğe emir verirler.

El Zahir adının hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, önce riyazat şartlarını yerine getirmeli, sonra da bu adı çokça anmalı ve adın duasını da okumalıdır. O zaman melek iner ve davet edenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Zahir! Ente-llezi azharte-zzavahirü ve a’lentel bevatinü ve ente a’lente minha ve bassattel mevcudat ve talemül meknünât ve cema’tel kainat li ihfai sirrikel masuni es’elüke bi bedii fitratike ve levamii re’fetike ve rahmetike en tecaleni za-hiran fi külli emrin ve ic’al liye min emrikel baliğu emren ve eyyidni bi kudretike ve ebriz liye min üsri yüsren inneke Raufün Rahimün…”

Zahir | ez-Zahir Fazileti ve Sırları

Zahir | ez-Zahir Fazileti ve Sırları

1. EZ-ZÂHİR ismini usulüne uygun olarak zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse, kötü alışkanlıkların­dan kurtulur; öfkesi yumuşaklığa dönüşür.

2. Her gün (1106) defa EZ-ZÂHİR ismini zikreden kim­seye, bütün gizli işlerin esrarı bildirilir ve gösterilir.

3. İbadet maksadıyla ve Allah rızası için zikredenlerin, kalbinde velayet nurları parıldar, velilik mertebesine erişir.

4. Her gün IŞRAK namazından (güneş doğup kerahet vakti çıktından sonra kılınan nafile namaz) sonra (900) defa okuyan kimsenin gözleri nurlu ve aydın, bakışları keskin olur.

Bunların dışında büyüleyici isimlerden biri olup kim ne amaçla okursa islediği sonucu elde eder.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir