Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Es-Selam Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Es-Selam Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

selam| es-Selam
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 131
Anlamı: Selam: Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
Kerameti: Korkulan her şeyden korunmak için okunur.Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir.

selam | es-Selam İsminin Anlamı

selam | es-Selam İsminin Anlamı

ES-SELAM:

Selam, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selamette, her türlü afetten beri, emniyet ve güven içinde demektir. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, emniyet ve güven veren, cennetteki kullarına selam eden anlamındadır.

Selam kelimesinin Arap dilinde dört anlamının olduğunu belirtir:
1- Allah‟ın ismi
2- Selamet
3- Vermek, ihsan etmek
4- Kolay kolay kırılmayan iri yapılı ve güçlü bir ağaç cinsi.

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşir Suresi, 23)

Esmâ-i Hüsnâ konusunda çalışma yapan âlimlerimiz Selâm ismine şu anlamları vermişlerdir:

Selam; her türlü eksiklikten bizzat kendisi salim olandır.

Selam; gerek dünya, gerekse ahirette tehlikeye düşenleri esenliğe ulaştırandır.

Selam, yetkinliğiyle çelişen her türlü eylemden uzak olandır.

Selam; her selametin menbaı (kaynağı) kendisi ayıp, kusur ve tehlikeden salim olduğu gibi, kendisinden selamet umulan ve esenlik arayanları selamete erdirendir.

Selam; dostlarını ve seçkin kullarına esenlik verendir.

Selam; Müslüman ve mü‟min kullarını azabından salim kılandır.

selam | es-Selam Dualar ve Zikirler

selam | es-Selam Dualar ve Zikirler

Bu ismin ebcedi değeri (131) etmektedir. Zikri de buna göre yapılmalıdır.

Zikir saati Güneş’tir (Pazar)

Selam | es-Selam esmasıyla yapılacak Dualar:

Selamına muhtacız Ya Rab!
Her zamankinden daha çok muhtacız Selâmına!
Selam Adınla selamla bizi!
Selâm Adınla bizi kötülüklerden koru!

Daru’s Selâm’a ulaştır bizi Rabb’im!
Bizi Cennetine ulaştır!
Cennetine lâyık olacak ameller yapmamızı nasip et hepimize!
Selamınla selamete erenlerden eyle bizi!
Cennet ehlinin selamlaşmasına ortak et bizi Rabb’im!
Bizim dostumuz Sen ol!

Rahmetini ve bereketini esirgeme üzerimizden Allah’ım!
Selam Adınla koru bizi kötülüklerden!
Şeytana uymaktan, şerden,
Kötülükten ve şirkten,
Selam Adınla koru bizi Allah’ım!

Adımızı müminlerle yazsın Meleklerin!
Bizi selamını yayanlardan eyle Ya Rab!
Selâmınla hasenatını çoğaltanlardan eyle bizi!
Selamınla artır bizim bereketimizi!
Senin Selâmınla selâmlaşanlardan olmamızı nasip et!
Selâmınla al bizi Cennetine Ya Rab!
Cennette de bizi müjdenle Selamla!

Kalbim ağlayarak şifa bulsa bugün.
Bugün, hoş kokulu otlarla süslü bir bahçeden;
Ilık bir meltem esse;
Ilık bir meltem esse Doğudan bugün!
Bugün bildiğim bütün kelimeler;
Rahmet yağmurlarıyla yıkansa!         
Ve Senin mübarek Kelimelerinle konuşsam artık!
Artık bütün sözlerim Selâm olsa!
Ve son nefesimi verirken Allah’ım;
Mübarek Kelimelerinle bana
Rahmet kapılarını açsan!
Ve o gün geldiğinde ben,
Senin mübarek Selamınla gelsem Yanına!
Cennetinde de Rabb’im;
Beni mübarek Selamınla Selamlasan!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

selam | es-Selam Fazileti ve Sırları

selam | es-Selam Fazileti ve Sırları

İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle Selamlaşma gerçekleşir. Müminler, birbiriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe, yürüyen duran, ayaktaki oturana, binekli yaya olana Selam verir ve esenlik, emniyet, güven diler ve karşı tarafın kendisinden zarar görmeyeceğini belirterek, rahat olmasını belirtir. Ahirette de yine cennetlik müminler bu selamla selamlanarak, cennete girmeleri istenecektir.

Bundan başka birçok özellikleri de bulunan ES-SELAM ismi şerifi, sadece bir kısmı kaydettiğimiz özelliklere ve faydaları içermektedir:

1. ES-SELAM ismin-i şerifinin zikriyle meşgul olan kimse, her türlü felaketten; suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan, yıldırım çarpmasından emniyette, her türlü afet ve beladan güvende olur.

2. Allah’ın himayesine girer ve Onun yardımı ve himayesi ile zalimlerin hışmından kurtulur, koruma altına alınmış olur.

3. Bu mübarek ismi tam bir ihlas ve itikat ile zikreden kişiye silah atılsa da tesir etmez. Ancak bu ihlas ve samimiyeti, bu tevekkül ve teslimiyeti en ufak bir şüphe bozar.

4. Es-Selam ismi şerifi bir kabın içine veya bir kağıt üzerine safranla 131 kere yazılıp suyun içine koyularak silinir ve vesvese hastalığına tutulmuş bir hastaya 40 (kırk) gün içirilirse, evham ve vesveseden kurtulur.

5. Her namazdan sonra “Yâ SELAM” isminin zikrine devam eden kimseyi yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her tülü zulümden korur.

6. Her namazdan sonra (131) ya da günün herhangi bir vaktinde (655) defa “Yâ SELAM” ismini okuyan ve bunu vird edinen yani sürekli okuyan ve dilinden düşürmeyen kimseye silah çekilemez. Silah çekilse kurşun tesir etmez, bıçak işlemez. Böyle bir işe cüret eden kimsenin, yaptığı iş kendi aleyhine döner, mutlaka cezasını çeker, zararını görür.

7. Bir hastaya her gün 131 kere okunsa şifa bulur. Yer ve gök afet ve belalarından korunur. Bu miktarı okumaya her gün devam eden kimse huzurlu ve selametli bir kalbe ulaşır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir