Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Eş-Şehid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Eş-Şehid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

eş-Şehid
Günü: Pazar
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 319
Anlamı: Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
Kerameti: Müslüman şehadet parmağını evladının alnına koyup 1000 kere okursa asi evladı islah olur.Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur.

Şehid | eş-Şehid İsminin Anlamı

Şehid | eş-Şehid İsminin Anlamı

Şehid isminin lügat anlamı:

Şahede kökünden türemiş olan eş-Şehîd ismi, her şeye şahit olan, gözetleyici ve bilen anlamlarına gelmektedir.

EŞ-ŞEHÎD: Kendisine hiçbir şey gizli olmayan; her yer­de hâzır ve nâzır olan ve her yapılanı gören…

Şehîd isminin ıstılah anlamı:

Şehîd; her olaya ve hadiseye bizzat şahit olan, tanık olandır.

Şehîd; mekani bir yakınlık olmadan her şeyin iç yüzüne vakıf olandır.

Şehîd; her yerde hazır ve nazır olandır.

Gerek dünyada gerekse ahirette herkesin ve hepimizin bir şahide ihtiyaç duyacağı muhakkaktır. Zamanla hepimi­zin izah edemediği ama gerçeği bildiği ve ortaya çıkarmak istediği durumlar olur. İşte bu tür zamanlardaki en büyük tesellimiz gerçeği Allah’ın bilmesidir. Her konuda onu şa­hit tutmak belki de yapabileceğimiz en kolay ve en geçerli şeydir. Bize inanmak istemeyenler onun şahitliği ile yumu­şar ve ona itimadı olan biri ise tamamen ikna olur. Ancak bu da bir çeşit yemindir ve buna sıkça müracaat edilme­melidir. Özellikle söylediklerimizden emin değilsek…

Ümmeti Muhammed (s.a.v), kıyamet günü insanlara şahit olarak getirilecek ve her millete, her dine, her inanca mensup kişiler için şahitlik yaptırılacak. Kuranı Kerimde bu husus anlatılıyor aşağıda ilgili ayeti göreceksiniz. Burada enteresan olan husus şudur ki, Allah her şeyi bildiği halde neden buna gerek duyacaktır? Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ama insanların birbirleri ile olan işleri konusunda şa­hitliğe de önem veriyor; özellikle de her türlü aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzak “vasat” orta yolun yolcusu olarak yaratılmış olan Ümmet-i Muhammed Aleyhiss’alâtu ve’s- selâm’ın şahitliğine… Bu konu, bizim onlarla, onların da bizimle bir anlamda imtihanımızdır.

Şehid | eş-Şehid Dualar ve Zikirler

Şehid | eş-Şehid Dualar ve Zikirler

EŞ-ŞEHİD isminin zikri (319) adettir.
Zikrin saati Müşte­ri; zikir günü Perşembe’dir.

Sabah güneş doğarken ve ikin­di sonrası. Gece akşamdan sonra ve gece yarısı okunabilir.

Şehid | eş-Şehid esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yerin göğün Sahibi!
Ey kalplerin Sahibi!
Ey bugünün ve yarının Sahibi!
Ey her şeyi Gören!
Ey her şeyi Duyan!
Ey her şeyi Bilen!
Ey her şeye Şahit Olan!
Ey Şehîd!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

Senin Bir ve Tek Olduğuna şahitlik ederim Allah’ım!
Kulun ve Resulün Muhammed Mustafa’nın (Sallallahu aleyhi ve sellem) son Peygamber olduğuna şahitlik ederim.
İndirdiğin Kitaba bütün varlığımla şahitlik ederim Rabb’im!
İndirdiğin Kuran’ın hürmetine;
Dinini yalnız sana hasrederek yaşayanlardan eyle bizi!
Bizi yüce Kuran’ın hâdimi yap Rabb’im!
Okuduğumuz Kuran şahit olsun en dar günümüzde bize!
En dar günümüzde Sen şahit ol bize Rabb’im!
Sen ki kalbimizden geçeni de Bilen;
Sen ki fısıltılarımızı bile Duyansın!
Kalbimizi Senden özge her şeye kapat Rabb’im!
Ve aç kalbimizi Sana!
Aç kalbimizi Rabb’im Kuran’a!
Kalbimizi aç Resulullah’a! (Sallallahu aleyhi ve sellem)
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) merhametiyle;
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) şefkatiyle;
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) imanıyla dolsun kalbimiz!
Ve Meleklerin şahit olsun buna!
Gecenin bittiği, gündüzün başladığı yerde birleşip şahitlik yapan Meleklerini
Boş gönderme hanemizden hiçbir sabah!
Her sabah şahit olsun Meleklerin Namazımıza!
Şahit olsun Meleklerin her an duamıza!
Duamıza âmin desin Meleklerin!

Seni görüyormuş gibi ibadet etmemizi nasip et bize Rabb’im!
Ki, biz seni göremesek de, Sen her an Görensin bizi!
Bütün gizlilikleri, incelikleri, sırları bilen yalnız Sensin!
Şahîd olduğun günahlarımızı affet Rabb’im Şehîd Adınla!
Sen her şeye Şahit’sin Rabb’im!
Ve ne çok günahımız var bizim!
Rabb’im!
Şimdi ağlamak vaktidir!
Kalbimizi yıkamak vaktidir şimdi.
Büyük küçük demeden bütün yaptıklarımızın okunacağı O Gün gelmeden
Tevbe etmemizi nasip et Sana!
Bağışla bizi Şehîd Adınla!
Gökte ay ve güneş durdukça;
Yıldızlar durdukça gökte
Kalbimiz Senin zikrinle şâd olsun Allah’ım!
Ve Sen Şahit ol Zikrimize Şehîd Adınla!

Ey Yüce Yaratıcı!
Ey nefsimin fısıldadıklarını bile bilen!
Ey şah damarımdan daha yakın bana!
Ey bana benden daha yakın!
Ey Şehîd!
Ey Allah!

Sen ki her şeyin sahibisin!
Sen ki her şeyi gören ve Gözetensin!
Sen ki yegâne Koruyucumsun benim Rabb’im!
Dualarım şahidim olsun Dergâhında!
Sen kabul et dualarımı Rabb’im!
Günahlarımı bağışla!
Beni ateşin azabından koru!
Vicdanımdan akseden Sesin,
Susmasın son nefesime kadar!
Şah damarımdan daha yakın olan Adının hâdimi yap beni!
Beni Senin pür-ü pâk Dininin hadimi yap!
Herkesin tek tek hesaba çekileceği O Gün,
Büyük küçük demeden yaptıklarımızın sayılıp döküleceği O Gün,
Rabb’im!
Ne olur aleyhimde şahitlik yapmasın ellerim!
Dilim aleyhimde şahitlik yapmasın!
Gözlerim şahitlik yapmasın aleyhimde!
Elimi, dilimi, gözümü haramdan muhafaza eyle Rabb’im!
Merhamet kalemiyle defterleri tutan Meleklerin,
Aleyhimde şahitlik yapmasınlar ne olur!
İman ettiğim Şehîd Adının hürmetine;
Az amelime çok sevaplar veren Güzel adların hürmetine;
Beni hesap Gününde yalnız,
Hesap gününde beni ne olur Sensiz bırakma!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bu adı kalp huzur ve isteği ile daima anan kimseleri, Hak Teâla mutlaka bir gün şehadet mertebesi ile ödüllendirir.

Bu adın harf sayılarından yaratılan hizmet meleğinin adı (Nuryail)dir. Bu meleğin emir ve buyruğunda 4 komutan melek bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri (219) meleğe komuta ettikleri gibi, bu (219) melek vardır.

Bu meleklerini ödevleri, insanların yaptıklarını, hareketlerini görerek, bunlara şahit olmaktır.
Bu adı sıkça anan kimseye, bu adın meleği inerek dileğini yerine getirir.

Şehid | eş-Şehid esmasıyla yapılacak Dua:

“Yâ Şehid! Ente-llezi şehidte li nefsike bil vahdaniyyeti, ve entel alimü-llezi allemte ibadeke bil ferdaniyyeti, ve ente-llezi mekkente evliyaeke fi avalimil sahaibi, ve entel alimü bilgaybi ve-şşehâdeti, ve tazhirü gaybül halkı vel iradeti. Es’elüke Al-lahümme! Yâ nurü-nnuri ve şahiden bima fi-ssuduri, tübey-yin üye hakaiku haddike, ve tüvazzih liye rekaiku mecdke, vec’alni şahiden leke ayiben ileyke fi berrike ve bahrike inneke ente-llahül kaviyyü-ddâimü…”

Şehid | eş-Şehid Fazileti ve Sırları

Şehid | eş-Şehid Fazileti ve Sırları

  1. Şartlarına ve saatine uygun olarak yapıldığı takdirde hemen sonuç verir. Celp ve teshir amacıyla yapılmışsa, is­tediği kimse hemen ayağına kadar kalkar gelir.
  2. Düşmanı olan kimseler, bu ismin zikrine devam et­tikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer, düş­manlarının kalbi yumuşar ve dostluk kazanır.
  3. Bir baba, itaatsiz evladının veya eşinin alnından bir saç alıp (1000) kere “YÂ ŞEHİD”ismini okuyup arkasından ıslahı için dua etse, asi eşi veya evladı ıslah olur, ahlâkı güzelleşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir