Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Es-Samed Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Es-Samed Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

es-Samed
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 134
Anlamı: İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
Kerameti: Sabah Namazından önce secdeye kapanıp 115 defa okuyanursa düşmanlara karşı galebe çalar. Hiç kimseye muhtaç olmamak. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.

Samed | es-Samed İsminin Anlamı

Samed | es-Samed İsminin Anlamı

Samed isminin lügat anlamı:

es-Samed; yönelmek, sağlamlık, sertlik, seyyid, kapısına müracaat edilen efendi, şerefli zat, içinde boşluk, olmayan, eksik ve gediği olmayan, nüfuz edilemeyen anlamlarına gelmektedir.

ES-SAMED: Her şey ve herkes kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan. Başka bir anlamda, dertlerin, kederlerin, istek ve ihtiyaçla­rın verilip giderildiği tek kapı, tek müracaat kapısıdır.

Samed isminin ıstılah anlamı:

Samed; ihtiyaç ve istekleri sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği yüce zattır.

Samed; herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu, kendisi ise kimseye ihtiyaç duymayandır.

Samed; her dileğin ve isteğin biricik merciidir. Samed; ulular ulusudur.

Samed; kendisinden başka üstün varlık tasavvur edilemeyendir.

Samed; bütün isim ve sıfatlarında kemal sahibidir.

Samed; eksiği ve kusuru olmayandır.

Samed; kendisine nüfuz edilemeyendir

Allâh’u Teâlâ, kullarına muhtaç olamaz. Bu bir tezat olurdu. Bu nedenle kullarından gelecek hiçbir şeye de muhtaç değildir. İnsanların ondan istemesi ve onun ver­mesiyle hâzinesi eksilmez ve vermekten yüksünmez, çekinmez. Tam tersine istenmekten hoşlanan Allah, ver­mekten de hoşlanır. Burada belki bazıları daha fazla şeye sahip olamadıklarından yakınacaklardır. Ancak rızkın ve ihtiyacımızın zaruri olanını Allah, hiçbir istemeye ve şarta bağlı olmadan veriyor. Bizim elde etmek istediklerimizi de istediğimiz takdirde eğer isterse ve hikmeti gerekli görür­se veriyor. Malı mülkü iyiye kullanmak esastır ve bizde bu cevheri görürse verir.

Samed | es-Samed Dualar ve Zikirler

Samed | es-Samed Dualar ve Zikirler

ES-SAMED isminin zikri (134) adettir.

Zikir saati Müş­teridir. En etkili Zikir günü de Perşembe’dir. Perşembe sa­bah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.

Bu adın hizmet meleği Hz. Nûryâil’dir. Buyruğu altında 4 melek yardımcısı bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri 134 melekten meydana gelen 134 melek bölüğüne komuta etmektedirler.

Bu adı çok çok anarak, Allaha dua eden kimseye, bu adın meleği iner ve hizmette bulunur.

Samed | es-Samed esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Samed! Ente-llezi yasmudu ileyke fil havaici vel mülteceileyke fil kürubi ve-şşedaidi ve ente-llezi ta’ti ve tem-naü min fazlike avaidel avaidi, es’elüke bi istiğnaüke an hal-kike ve iftikarühüm ileyke en tec’aleni bi maksadil ibadi fil mühimmatı ve en tecri ala lisani ve yedi kazali hacati, ve tasu-meni minel mubikati inneke ente delilül hayrati…”

Samed | es-Samed Fazileti ve Sırları

Samed | es-Samed Fazileti ve Sırları

  1. ES-SAMED ismini belirtilen gün ve saatte, belirtilen miktarda okuyan kimsenin kalbine nurlar, gönlüne huzur­lar dolar, mesut ve bahtiyar olur.
  2. Bu mübarek isim de büyüleyici isimlerdendir. Tertibi yapan kimsenin kadın-erkek, yaşlı-genç, yoksul-zengin, alim-cahil olması bir şey değiştirmez, herkese faydası var­dır ve herkesi etkiler.
  3. Seher vaktinde (150) defa okuyan kimse, güzel ahlak ve iyi hal sahibi olur, haram ve günahlardan uzak durur, Allah sevgisini ve rızasını kazanmaya çalışır.
  4. Her namazdan sonra (134) defa zikrine devam eden kimse, yeme, içme, uyuma gibi, zaruri ihtiyaçlarında, zor­luk ve yorgunluk duymaktan uzak kalır. Allah’tan başka hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmaz. Maddi-manevi bütün istek ve ihtiyaçları Allah tarafından ihsan edilir ve kolayca hepsini elde eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir