Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Er-Rezzak Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rezzak Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

er-Rezzak
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 308
Anlamı: Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
Kerameti: Bol rızıklı ömür için okunur.Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer.Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına 10 ar defa Ya Rezzak ismi okunur

Rezzak | er-Rezzak İsminin Anlamı

Rezzak | er-Rezzak İsminin Anlamı

Rızk kelimesinden türetilen er-Rezzâk ismi; rızık veren anlamına gelmektedir. Mübalağa ve devamlılık ifade eder. Kullarına dilediği gibi ve sürekli rızıklar verendir.

ER-REZZÂK: Dilediğine bol bol rızk veren; rızka muhtaç olan bütün mahlûkata rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan…

Rezzâk isminin ıstılah anlamı:

Rezzâk; kullarının ihtiyaç duyduğu her şeyi verendir.

Rezzâk; canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için bütün imkanları verendir.

Rezzâk; maddi ve manevi her türlü güzelliği verendir. Rızk; sadece maddi şeyler veya yiyecek, içecek değildir. Araplar, “Ruziktu bi veledin (Bir çocukla rızıklandırıldım)” derler. Buna göre eş, evlat, annebaba, kardeş, arkadaş gibi bütün güzellikler “rızk” kapsamının içindedir.

Rezzâk; görünen ve görünmeyen bütün bağışların sahibidir.

Rezzâk; ismi Allah‟tan başka hiçbir insana, sisteme veya otoriteye verilemez.

Rezzak | er-Rezzak Dualar ve Zikirler

Rezzak | er-Rezzak Dualar ve Zikirler

ER-REZZÂK isminin zikri (308) adettir.

Zikir saati Zühre, Zikir günü Cumadır. Havas alimleri, bu ismin Hz. Mikâil (a.s)’ın tespihi olduğunu söylerler. Cuma günü Zühre saati sabah erken ve ikindiden sonradır. Gece ise akşamdan sonraki ikinci saat ve gecenin yarısından sonradır.
Rezzak | er-Rezzak esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey kâinatın Sahibi olan Allah’ım!
Ey Malik’ül Mülk olan Allah’ım!
Ey Rezzak olan Allah’ım!
Bize helal rızık ver ey Rabbim!
Verdiğin helal rızıktan Senin rızan için infak etmemizi nasip et!
Rızkın kefili olan Sensin Rabbim!
Bizi bu dünyada ve ahirette en güzel rızıklarla rızıklandır!

Senin rızkına muhtacız Allah’ım!
Kalbimizi mübarek kelamınla rızıklandır!
Ruhumuzu imanla rızıklandır!
İlminle rızıklandır bizi Rabbim!

Ya Rezzak! Ya Rezzak! Ya Rezzak!
Senin indireceğin her hayra muhtaç kalbimizi Kuran’ın ışığıyla rızıklandır!
Bize hazinenden hayırlı rızıklar takdir et!
Şeytan bizi fakirlikle korkuttuğu ve cimriliği telkin ettiği zaman,
Tek rızık verenin yalnız ve yalnız Sen olduğun hakikatini kalbimize sal Rabbim!
Denizlerden ve dağlardan, göklerden ve yerden Senden başka rızık veren yoktur Rabbim!
Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!
Bizi, en güzel rızıklarla rızıklandır!

Sen ki; mihrabın önünde Meryem’i Kendi katından rızıklandıransın Rabbim!
Bize de Meryem’in tevekkülünü ver!
Meryem rızkıyla rızıklandır bizi Rabbim!
Bembeyaz ellerliyle yavrusunu doyuran Meryem şefkatiyle bölüştürelim
Katından indirdiğin rızıkları!
Biz, Senin hazinenden yalnız Senin takdir ettiklerine ulaşanlarız Rabbim!
Her gün karanlık geceyle dolan ve sonra güneş açan kalbimizi rızıklandır Allah’ım!

Sen çok Lütufkârsın Rabbim!
Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın!
Bu dünyada ve ahirette en güzel rızıklarla rızıklandır bizi!
Sen Subhansın Rabbim!
Her türlü hata ve kusurdan münezzehsin!
Bizim hatalarımızı bağışla!
Bizi affet!
Seni zikredenlerden eyle bizi!
Bizi, şükredenlerden, sabredenlerden, kanaat edenlerden eyle!
“… Kim Allah’tan sıkınırsa, Allah’ta ona bir çıkış yolu ihsan eder.
Ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır.” (Talâk Suresi 2–3 Ayet Meali)
Senden sakınanlardan eyle bizi Rabbim!
Bizi de ummadığımız bir yerden rızıklandır!

Yeşil çimenlerde bir ay ışıldarken İbrahim’in (Aleyhisselam) duasını düşsün gönlümüze bugün:
“Ey Allah’ım! Bugün yepyeni bir yaratılıştır. Bundan ötürü bugünü tâatinle benim için aç, mağfiret ve rızanla kapat! Bugün de bana nezdinde kabul olunacak haseneyi ihsan eyle. O haseneyi geliştir ve benim için onu kat kat artır. Ve bugünde işlemiş olduğum günahları benim için affeyle. Çünkü bolca affeden ve her nimeti kullarına ihsanda bulunan, kullarını şiddetle seven, daha istemeden evvel onların isteklerini bilip takdir eden Sensin”
Ve sabah Ezanlarının gök kubbede çınlayan sedasıyla yıkansın ruhumuz her sabah yeniden!
Mübarek Ezanlarınla aç rızık kapılarını her sabah Allah’ım!
“Essalâtü hayrün mine’n-nevm” in müjdesiyle doğalım her sabah yeniden.
Bir bahar bereketi ver bu bahar da üzerimize Allah’ım!
Ve o sonsuz yaza ulaşmak için dua edecek güç hepimize!

“Kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır.” (TaHa Suresi 131 Ayet Meali)

İhtirasla kanaat arasındaki gölgeden kurtar bizi Allah’ım!
Tevekkülü kalbimize güneş gibi sal!
Bir kelebek hafifliği ver ruhumuza!
Kurumuş çorak topraklar nasıl muhtaçsa suya,
Biz de öyle muhtacız hazinende saklı rızka Allah’ım!
Rızkımızı genişlet Ya Rab!
Fettah İsminle aç bize rızık kapılarını Rabbim!
Rezzak İsminle aç!
Ağacı yeşerten hikmetinle aç bize rızık kapılarını!
Fazlınla ve Kereminle aç!
Resûlullah’ın (Sallallahu aleyhi vesellem) mübarek eliyle bereketlenen sofralardan olsun soframız!
Ve kalbimiz, Senin mübarek kelamınla rızıklansın her gün yeniden!

Âmin! Âmin! Âmin!
Ve’lhamdülillahi Rabbi’ l Âlemin!

Rezzak adının hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, bu adı çokça anar ve şartlarını da yerine getirirse, melek icabet ederek, halvetine gelir. O zaman ondan ne dilekte bulunulursa yerine getirir.

Ancak şunu da bilelim ki, Allah katında bulunan rızklar dünyadaki rızıklardan kat kat üstün ve çoktur. Bunun derecesini dünya rızıkları ile ölçerek bulabilirsiniz. Allah daima ihsan edicidir.

Rezzak | er-Rezzak esmasıyla yapılacak Dualar:

“Allahümme ente-rrezzak li külli ma evcedtehü min cudike ve entel mükemmelü zaten ve sıfaten min hayatı şühudike ve etel münezzilü rizkahüm min gavamidi ilmike bi vasitati se-maike ve ardike, es’elüke bi meknunati sun ike en tec ale vücudi mahallül hayrati ve vasitatül berekati minel ef ali vessıfati, ve erzükni ilmen nafian lil kulubil nefsiyyeti ve halen camian lil ahvalil insiyyeti ve yeden mutıyyeten lil ataya el-mardıyyeti, ve iç alni ahizen minke ala na’til cem’i vettafsili, musilen ila ibadike la ecidü illel kemali ve-ttekmili, ve edrikni bi letaifi-ttevhid ve hasaisi-ttevfiki ve-ttesdid, inneke fa’alün lima türid.”

Rezzak | er-Rezzak Fazileti ve Sırları

Rezzak | er-Rezzak Fazileti ve Sırları

1. Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için REZZAK isminin zikrine başvurulur.

2. Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, genişlik ve ferahlık kazanır.

3. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken (308) defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

4. Sabah namazından önce evinin sağ tarafından başlayıp her köşesinde “YA REZZAK” diye okuyan kimsenin rızkı geniş olur.

5. Günde 315’er kere beş gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine getirilir.

6. 21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

Bir hatırlatma: Esma-i İlahilerden her biri kendi başına okunabildiği gibi, ilgili ayetlerle de bağlantılı olarak okunabilir. Mesela, rızk isteyen bir kişinin;

“Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk’tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn’dir; güçlü ve dayanıklıdır.”(Zâriyât, 51:58) ayetiyle okuyup dua etmek gibi..

Çünkü bu şekilde, ayetlerle dua ederek yüce Allah’ın hoşuna giden “ilim-bilgi”yolunu tercih etmiş ve Kuranı bildiğinizi göstererek, O’nun ifadeleriyle yine O’nu razı etmiş olursun.. Ondan istemek zorundayız çünkü:

“Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O’nundur. Rızkı, dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak, ölçüyle de verir. Gerçek şu ki, O her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.”(Şûra, 42:12)

Vermezse de üzülmemek lazım. Aşırı istekte bulunsak bile olmayınca isyan etmemek, “bir hikmeti vardır yada benim için hayırlı değilmiş ki bana vermiyor..” demek lazım. Nitekim Kuranda bu hususa işaretle şöyle buyuruyor: “Eğer Allah, kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama O, dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarından gereğince haberdardır, onları iyice görmektedir.” (Şûra, 42:27)

Yani kime ne kadar vereceğini iyi bilir. Ona teslim olmak verdiğine razı olmak ve daha muhtaç olanları düşünerek, verdiği kadarına da şükretmek gerekir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir