Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Vali Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vali Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Vali
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 47
Anlamı: Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
Kerameti: Ya Vali ismini Cuma günü 1.000 defa zikreden her işinde kolaylık görür.47 defa okuyan her musibetten emin olur.Evliyalar ile görüşür.

Vali | el-Vali İsminin Anlamı

Vali | el-Vali İsminin Anlamı

EL-VÂLİ: Eşyanın sahibi, yaratıcı olan ve onlarda istediği gibi harcama yapıp tasarruf eden; mahlukatın işlerini yoluna koyan, velayet sahibi…

Vali isminin lügat anlamı:

Vilayet mastarından türemiş olan el-Vali ismi, el-Veli ismiyle aynı kökten gelmektedir.

1-Yakını olmak, yanında olmak.

2-İzlemek, takip etmek, kontrol etmek

3-Birinin işini üzerine almak, üstlenmek

4-Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak

5-Birinin işini programlamak

6-Maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak

7-Karşısındakine güzel vasıflarıyla övgüde bulunmak

8-Nimet vermek, ihsan etmek

9-Birinin işini takip etmek anlamlarına gelmektedir.

Hakiki ve gerçek velimiz, sahibimiz Allah’tır ve velaye­timiz de ondadır.

Vali isminin ıstılah anlamı:

Vali; varlıkların yegane hükümdarıdır.

Vali; varlıkların üzerinde tek söz sahibidir

Vali; devamlı sürette rızık verendir.

Vali; idare eden, kudret sahibi, icraat yapandır.

Vali; idareye malik olandır.

Vali | el-Vali Dualar ve Zikirler

Vali | el-Vali Dualar ve Zikirler

EL-VALİ isminin zikri (47) adettir.

Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır. Bu isminde Büyük Ebcede göre hesap edilip zikredilmesi etkisi bakımından daha uygun görül­müştür ki, bu takdirde miktarı (47×47=2209) olur.

Vali | el-Vali esmasıyla yapılacak Dualar:

Bu adın harflerinden biri, Allah’ın en azametli adının harflerinden alınmıştır. Hizmet meleği Hz. Ehyâil’dir. Emri altında 4 yardımcı melek bulunmaktadır. Bu meleklerin emirlerinde ise, ayrı ayrı 47 şer melek saflarından meydana gelen 48’şer takım meleğe emir ve komuta etmektedirler.

Bu adı çok sık anan kimsenin hücresine bu hizmet meleği iner ve o kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Velî! Ente-llezi tevelleyte emrel beriyyeti ve kemmelte zevatehüm bi ref-il beyyiniyyeti ve evsalte küllü mahlukın lima halaktehü minel mevahibil seniyyeti, es’elüke Allahümme el velayetel kübra vel hikmetel ulya vel nurel ebha vel vüsulü ilel Mescidil Aksa, ve erzukni rü’yete hakaikul eşyâi bi keşfi me-nazilil enbiyai vel enbai inneke cezilül hayri vel na’mal…”

Vali | el-Vali Fazileti ve Sırları

Vali | el-Vali Fazileti ve Sırları

  1. EL-VÂLİ ismini, saatinde ve verilen miktarda zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.
  2. Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en te­sirli isimlerden biridir. Bu nedenle kimin üzerine niyet edi­lip okunursa, kalbi çabucak etkilenir, yumuşar ve istenilen yöne doğru kayar. Okuyan kimsenin rakibi kalmaz.
  3. Her gün vaktinde 47 defa zikreden kimse, her türlü afetten kurtulur.
  4. Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur, kolayca maksadına ulaşır.
  5. Bu ismi şerifi bir kap içine yazıp üzerine (47) defa da okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur, korunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir