Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Mümit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mümit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Mümit
Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 490
Anlamı: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
Kerameti: Ya Mümit ismi şerifi Ya Mühyi İsmi şerifiyle birlikte “Ya Mumit Ya Mühyi ” şeklinde zikredilmelidir. Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek. Sevdiğinden ayrılmaz.

Mümit | el-Mümit İsminin Anlamı

Mümit | el-Mümit İsminin Anlamı

Mumît isminin lügat anlamı:

el-Muhyi ismiyle müzdevice olan el-Mumît ismi, öldürmek anlamına gelmektedir. Kur’an’da Rabbimizin ismi olarak geçmemiş, meşhur Esma-ul Hüsna hadisinde el-Muhyi isminden sonra zikredilmiştir.

EL-MÜMÎT: Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldü­ren…

İhya ve imate yani diriltme, yaşatma ve öldürme, Allah’a aittir ve sadece onun işidir. Ondan başka kimsenin böyle bir işe gücü yetmez

Allah Teaia’nın ölüleri diriltmesi, yoktan var etmesi ve var olanı öldürmesi de kendi gücünün ispatıdır. Her şeyin hükümranı odur ve ondan başka ilah yoktur. Bu nedenle ondan başkasına ilahlık vermek veya ilahlıktan bir cüz, bir parça vermek de şirktir, küfürdür.

Mumit isminin ıstılah anlamı:

Mumit; insanları ve tüm canlıları öldürendir

Mumit; toprağı ve tabiatı öldürendir.

Mümit | el-Mümit Dualar ve Zikirler

Mümit | el-Mümit Dualar ve Zikirler

EL-MÜMÎT isminin zikri (490) adettir.
Zikir saati Merih; zikir günü Salı’dır.
Salı günü Merih saati daha önce geçmişti. Sabah erken ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunabilir…

Bu yüce adın içinde de yine Cenab-ı Hakkın adından iki harf vardır. Bu iki harfin bu ad içinde tekrarlanması çok yerindedir ve lüzumludur.

Eğer bu yüce ad bir ateşin önünde söylenirse, o ateş parlamaya ve daha çok yakmaya başlar. Bu adın harflerinden yaratılan hizmet meleği (Feratyail) adlı Kerametli bir melektir. Emri altında (4) komutan melek vardır ki, bunlardan her biri (490) ar meleğe komuta ederler. Bu (490) meleğin her birinin emrinde de yine (490) ar melek hizmet görmektedir.

Bu adı da çokça anıp, hizmet meleğini davet eden kimseye, melek inerek gerekli hizmeti yapmış olur.

Mümit | el-Mümit esmasıyla yapılacak Dualar:

“Yâ Mümit! Ente-llezi emette adâeke bil kahri sabran, ve ente-Ilezi ehlektel ferâinete bi satveti gazabike sirran ve cehren, ve ente-llezi evsalte men eşreke bike fi-nnari hükmen ve emren ve evsaltehüm ila ma evedtehüm fil cahimi vel ikabi, ve nakaştehüm gazaben aleyhim fi fününil hisabi, Es’elüke Al-lahümme bi lütfikel hafiy ve birrikel vefiy en tahyi kalbi bi nu-rike ve en tümite adai bi nuri zuhurike ya mümit…”

Mümit | el-Mümit Fazileti ve Sırları

Mümit | el-Mümit Fazileti ve Sırları

  1. EL-MÜMÎT ismi daha çok düşmanlar üzerine okunur ve onlara bu ismin zikriyle üstünlük sağlanır. Düşman ya mağlup olur yada hastalığa yakalanır.
  2. Bu ismin zikrine devam eden kimse için kalplerde muhabbet yaratılır. Kötü niyetli ve zorba zalimler onunla karşılaşmak istemezler. Şayet karşılaşırlarsa, kendisine iyi­lik yapmaktan ve hizmet etmekten başka bir şey yapmaz­lar.
  3. Her gün (490) defa zikreden kimselerin kalplerinde haram sayılan dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur, kötü adetlerinden kurtulur, harama meyli kalmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir