Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Muizz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muizz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Muizz
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 117
Anlamı: İzzet veren, ağırlayan
Kerameti: Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

Muızz | el-Muizz İsminin Anlamı

Muızz | el-Muizz İsminin Anlamı

Muizz isminin lügat anlamı:

İzz ve izzet kökünden türeyen el-Muizz ismi; güç, galibiyet, şiddet, şeref ve üstünlük anlamlarına gelmektedir.     El-Muizz ismi kendisinden hemen sonra gelen el-Muzill ismiyle müzdevicedir.

EL-MUİZZ: İstediğine izzet ve şeref verip yüceltip yükselten, ağırlayan, onurlandıran…

Muizz isminin ıstılah anlamı:

Muizz; hiçbir zaman mağlup edilmeyendir.

Muizz; güç ve kuvvette eşi benzeri bulunmayandır.

Muizz; izzet, şeref ve üstünlük sahibidir.

“Ona “Allah’tan kork!” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!” (Bakara, 2:206)

Evet, öyle insanlar vardır ki, Allah’ı tanımaz, bilmez, sadece Allah’ın olan ve ona ait olan özel hâzinesine varıp dayanır, mahremiyetine tecavüz eder. Ona özel bir şey olan şeref ve onur gibi kıymetli şeyleri başka yerlerde ve başka şeylerde arar. Oysa el açıp yalvardığı şeyler, kapısında beklediği kimseler, sadece kendisini küçültmeye, alçaltmaya yarar da şeref ve onur sahibi olmaya değil. Onur ve izzet, şeref ve gurur sadece Allah’a kul olmaktadır. Makamda mevkide, parada pulda değil, şan şöhret gibi geçici ve aldatıcı şeylerde de değildir. Allah’a kul olan şereflenir, onurlanır. Yüzünü yere koyup nefsinin gururunu kıran, onun esaretinden kurtulur ve hürriyete kavuşur; böylece de gerçek şeref onura kavuşmuş olur.

Muızz | el-Muizz Dualar ve Zikirler

Muızz | el-Muizz Dualar ve Zikirler

EL-MUİZZ: Bu mübarek ismin zikri (117) adettir.

Zikir saati Güneş, günü Pazardır.

Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

Muizz | el-Muizz esmasıyla yapılacak Dualar:
Meleğini davet etmek isteyen bir kimse gerekil şartları yerine getirip (el Müiz) adını çokça anarsa, isteği yerine gelmiş ve gelen melek vasıtası ile de dileklerine kavuşmuş olur. Bu adın meleği Hz. Metyail dir.

“Ya Muizz ! Ente-llezi azzeste evliyalüke ve hammelte enbiyaüke ihtimali belaüke ve mekamatüke ve kama’tel eşyae bi sultani kuvvetüke ve istilaüke, Es’elüke bi izzikel meniüel hatirü ve bi cudikel azimli kadiri ve bi hakkıke ala halkıke minel celili vel hakıri, en tac aleni azizen beynel halaiki, bil istiğnae anhüm vel iftikare ileyke, Allahume ! İc’alni azizen ala bbil hakkı bi-ssebati ve-şşühudi li eküne ledeyke ve absıt izzeti fi kulubi ehlül iman ili enalü min re’fetike inde zuhurül hücceti vel burhan.Ya Hannan ya Mennan, Ya Rabbel Alemin…”

Ey gecenin ve gündüzün Sahibi olan Allah’ım!
Ey bütün güzel İsimleri zâtında toplayan
ve güzelliğini kâinata bir yağmur gibi yağdıran Allah’ım!
Sen Mu’izzsin!
Kullarına izzet ve şeref veren, onları aziz kılansın Allah’ım!
Bizi de izzetli ve şerefli kullarından kıl Rabbim!
Bu dünyada izzet ver bize
ve ahirette de kitabı sağ elinden verilen şerefli kullarından kıl bizi Rabbim!
“ Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever…
Allah ihsanı bol, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Maide Suresi 54. Ayet Meali)
Seni sevenlerden ve Senin sevdiklerinden eyle bizi Allah’ım!
İhsanını esirgeme bizden!

Bize de şeref ver Allah’ım!
Mümin kullarının arasına kat bizi de!
Seni bilenlerdir izzet sahibi olanlar Allah’ım;
Senin öldüren ve dirilten olduğunu bilenler;
Senin harikalar yarattığını bilenler;
Senin adil olduğunu bilenler;
Senin tek rızık veren olduğunu bilenler;
Senin günahları bağışlayan olduğunu bilenler;
Senin duaları kabul ettiğini
Ve bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilenlerdir izzet sahibi olanlar!
Bizi, izzet sahibi kıl Rabbim!

Hevâ ile berhava olmuş geçmişimizin kapkara hatıralarının içinden
Yeni doğan bir bebek gülümsemesi gibi çek çıkar sana olan sevgimizi!
Ve sevgimizi kabul et Allah’ım!
Günahla yoğrulan geçmişimizin içinden,
Yalnızca bir kere de olsa,
Seni kalbimizde hissederek yaptığımız secdemizin güzelliği ile,
Karşıla bizi!
Sen Mu’izzsin Rabbim!
İkram edicisin Sen!
Mu’izz adınla karşıla bizi!
Gaffar adınla, Rahim adınla karşıla!
Secdemizi kabul et!
İzzetli kullarından olmamızı nasip et bize Allah’ım!

Sen Mu’izzsin Rabbim!
İzzet ve şeref veren, ikram eden, ağırlayansın!
Samimiyetsizliğe asla itibar etmezsin Rabbim!
Samimi bir kalp ver bize!
Ve Sana samimi olarak inanan kullarından kıl bizi!

Ya Muizz! Ya Muizz! Ya Muizz!
İzzet ve şeref veren Sensin Rabbim!
İzzetli ve şerefli kullarını ahirette ağırlayacak olan Sensin!
Senin semâvâtında samimi Melekler dolaşır hiç durmadan,
Nurdan inci inci Ayetlerin dolaşır semâvâtında.
Kur’an okuyanların yollarına kanat geren,
Meleklerin adımızı getirsin Sana Rabbim!
İkram edenlerimizi görüp sevinen Meleklerin ikram etsin Sana adımızı!
Bütün ömrümüzü birden göreceğimiz o ölüm anında,
Samimi ibadetlerimizi kabul et Allah’ım!
İzzetli bir kul olarak al bizi yanına!

O Gün, uzaktan, çok uzaktan göreceğiz belki,
Nasıl yenilendiğini vakitlerin yeniden,
Ve bize verdiğin vakitte,
Nasıl gafil olduğumuzu hissedeceğiz bütün ruhumuzla Senden,
İşte O Gün, O Hesap Günü,
Solgun gecelerimizi aydınlığa boğan Nurunla aydınlat bizi Allah’ım!
Bizi izzet ve şeref sahibi kıl!

Ağaçların çiçek açtığın göremeyeceğiz belki yarın,
Eskiden nasıl yağıyorsa öyle yağacak yağmurlar.
Karanlık geceyi bir bebek çığlığı aydınlatacak belki.
Bu seneki hasattan bahsedecek yorgun ihtiyarlar yine,
Vişne ağaçlarından, topraktan bahsedecekler,
Eve giden ıssız yolların sessizliğinde dolaşacak ruhumuz belki yarın,
Var olanın, yalnız gördüklerimizden ibaret olmadığını öğreneceğimiz O Gün gelecek!
İşte O gün, bizi Mu’izz Adınla karşıla Rabbim!
İzzetli kulların olarak gör bizi ve ikramınla karşıla!

Ne varsa elimizde
Ve gönlümüzde ne varsa,
Onu,
İkram edenlerden kıl bizi Rabbim!
Bizi izzet ve ikram sahibi kıl.
Kitabı okunurken yüzüne, hoşnut olanlardan kıl bizi!
Bizden de hoşnut ol!

Ve Cennetine kabul et Rabbim!
Âmin! Âmin! Âmin!

Muızz | el-Muizz Fazileti ve Sırları

Muızz | el-Muizz Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin gölgesine sığınıp gerektiği miktarda, gün ve saatinde okuyan kimse, ebedî mutluluğa kavuşur. Açık veya gizli, iç veya dış, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere erişir. Bir daha geriye düşmez. Adı sonsuza kadar hayırla anılır.

2. Nakledildiğine göre, Hacı Bayram Velî’nin, (43) yıl bu ismin zikrine devam ettiği söylenmektedir. Ayrıca herhangi bir saat gözetmeden okuduğu da nakledilmektedir. Allah dostları, yıldızların seyrini beklemez, istedikleri zaman zikre devam ederler. Buhur, saat, miktar ancak avama göredir.

3. Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra 140 kere okuyan heybet ve hürmet sahibi olur. Korku ve saygısı sadece Allah’a karşı olur, başka şeylerden korkmaz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir