Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Muhsi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muhsi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Muhsi
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 148
Anlamı: Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
Kerameti: Cuma Geceleri 100 ya da 1000 defa okuyankıyamet gününin şiddet ve dehşetinden kurtulmuş olur.Yani sorgu suali kolay geçer.

Muhsi | el-Muhsi İsminin Anlamı

Muhsi | el-Muhsi İsminin Anlamı

Muhsi isminin lügat anlamı:

İhsa kökünden türemiş olan el-Muhsi ismi; bilmek, tespit etmek, hatırlatmak ve yaymak anlamlarına gelmektedir. el-Muhsi ismi Kur’an’da Allah’ın ismi olarak zikredilmemiştir. Meşhur Esma-ül Hüsna hadisinde geçmektedir.

EL-MUHSÎ: İlmiyle her şeyi sayan, büyük veya küçük hiçbir şey gözünden kaçmayan.

Cenab-ı Allah’ın ilmi ve ihatası sonsuzdur; Onun ilmi ve bilgisi, vasıtalarla edinilmiş veya gelişip yok olan, unu­tulan, eskiyen, değişen vs. eksik özelliklere sahip değildir. Ne kadar varlık varsa, hepsine ait yeme-içme, büyüme, ge­lişme, ölme, yaşama ve hayatı boyunca yaptığı iş ve dav­ranışlarla ilgili olan her şey onun ilminde mevcuttur. Eğer öyle olmasaydı, mahlûkat rezil olur, evren dağılır, yıldızlar, galaksiler ve gezegenler birkaç dakikada yok olup gider­lerdi…

Muhsi isminin ıstılah anlamı:

Muhsi; her şeyi en ince detayına kadar bilendir.

Muhsi; bütün söz ve davranışları sayan, tespit edendir.

Muhsi | el-Muhsi Dualar ve Zikirler

Muhsi | el-Muhsi Dualar ve Zikirler

EL-MUHSÎ isminin zikir adedi (148);

Zikir saati Gü­neş, günü Pazar’dır.

Başka bir hesaba göre ise Zühre ve Cuma’dır. Her iki durumda da sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumaları için de Cuma akşam namazından sonra ve gecenin tam yarısında okunabilir. Pazar gece güneş saati yoktur.

Bu adın içinde Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf bulunmaktadır. Bu adın hizmet meleği Hz. (Kahityail)dir. Bu büyük meleğin emrinde 4 büyük yardımcı melek vardır ve her biri (148) meleğe komuta etmektedir. Ayrıca bu (148 bin) melek de yine her biri (148 biner) meleği hizmetinde tutmaktadır.

Bu adı devamlı olarak anan bir kimsenin halvetine bu hizmet Meleği gelir ve o kimsenin dileğini yerine getirir.[Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, her ad için belirttiğimiz hizmet Meleklerin, o kimseye icabet etmesi, o kimsenin riyazet ve halvet şartlarına bağlı ve mutlaka davet duasının da okunması ile mümkündür.

Muhsi | el-Muhsi esmasıyla yapılacak Dualar:

“Yâ Muhsi! Ente-llezi ahseyte enfâsel halâiki ve ente-llezi kala’te min evliyaike sübülel alâikı, ve ente-llezi evsalte ehlel marifeti ile-nnuril azimi ellezi hüve fevka ni’metil ahdaki vel hüzzak, ve entel hâfizü li cemiil mahlukat ellezi tahsı a’mâlehün ve âcâlehüm ve enfâsehüm fi cemiil evkâti hatta lâ yuğıbu emre zâiğin velâ yudiu indeke sa’yü sâin. Es’elüke Al-lahümme ya zel fazlil azimi en terzukanil ihsâe ve hıfzı hakaikil esmâi vel vusuli ilâ sırreha…”

Muhsi | el-Muhsi Fazileti ve Sırları

Muhsi | el-Muhsi Fazileti ve Sırları

1. EL-MUHSİ, ismini şartlarına uygun olarak zikretmeye devam eden kimse, unutkanlıktan ve anlayış zorluğundan kurtulur. Zekası ve hafızası açılır. Bildiklerini ve öğrendik­lerini gayet kolay hatırlar ve bir daha unutmaz. Özellikle birtakım şeyleri sürekli ezberlemek durumunda olan kimselerle, hafız olmak isteyenler, bu ismin şartlarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.

2. Kalpleri teshir etmekte etkilidir. (20) lokma ekmeğe, 20’şer okuyup dilediğine yedirse, emri altına girer.

3. Bu ismin zikrine devam eden kimse, iffetine ve isme­tine karşı daha duyarlı ve hassas hale gelir.

4. EL-MUHSİ, ismini kendisine virt edinip her gün oku­yan kimsede matematik kabiliyeti gelişir.

Bu ismi, “Lâ ilâhe illallâhü’l-Muhsi” şeklinde okumak daha makbul ve tesiri bakımından da önemlidir.

5. Cuma geceleri (1000) kere okuyanlara kıyamet günü hesap vermenin kolay olacağı ve kitabının sağ tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyeden ümit edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir