Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Latif Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Latif Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Latif
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 129
Anlamı: En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
Kerameti: Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir .

Latif | el-Latif İsminin Anlamı

Latif | el-Latif İsminin Anlamı

Latif isminin lügat anlamı:
Latif ismi iki ayrı kelimeden türetilmiştir. Birisi, lütuf diğeri ise letafettir. el-Latif ismi lügatte; kibar, nazik, ince, şeffaf olmak, merhamet ve şefkatle davranmak, yaklaşmak ve iyilik yapmak anlamlarına gelmektedir. Kur‟an‟da 7 kez Allah’a izafe edilerek zikredilmiştir.

EL-LATÎF: Lütuf ve keremi bol olan.. Lütfeden. İnayet ve ihsanı sınırsız olan.. Kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran. En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden.. Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden…

Latif isminin ıstılah anlamı:

Latif; bütün fayda ve güzellikleri en ince ayrıntılarıyla bilendir.

Latif; mahlukatın ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilen ve bu ihtiyaçları incelikle onlara ulaştırandır.

Latif; yarattıklarına yumuşaklıkla davranan, merhametli ve lütufkar olandır.

Latif; insanlara bilmedikleri ve ummadıkları yerden ihsanda bulunandır.

Latif; insanları güçlerinin üstünde bir şeyle sorumlu tutmayandır.

Latif; insanlara hak ettiklerinin fazlasını veren, itaat ettiklerinde kullarını öven, isyan ettiklerinde rızklarını kesmeyendir.

Latif; ince işleri, sırları, her şeyin detayını bilendir.

Latif; kendisi gözle görülmeyendir.

Latif; kullarına hem dünya hayatında hem de ahirette lütufta bulunandır.

Latif | el-Latif Dualar ve Zikirler

Latif | el-Latif Dualar ve Zikirler

EL-LÂTÎF isminin zikri (129) adettir.

Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Sabah gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece, akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra okunabilir.

Latif | el-Latif esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yıldızlı gecenin ve güneşli gökyüzünün Sahibi!
Ey yükselen şafağın ve sonsuz âfakın Sahibi!
Ey Meleklerin ve ruhun Sahibi!
Ey Kâinatın Sahibi!
Ey bizim Sahibimiz!
Ey Lâtif!

Sen Lâtif’sin Allah’ım!
Bizi muhtaç olduklarımıza nezaketle ulaştıransın Sen!
Sen Kullarına karşı lütuf Sahibi olansın!
Kullarına hoş ve güzel davranansın!
Lâtif Adınla kuşat kalbimizi bizim Allah’ım!
Ruhumuzu Lâtif Adınla kuşat!
Dalgalı mavi denizlerde incelikle yıkadığın gibi güneşi tıpkı;
O incelikle yıka kalplerimizi Lâtif Adınla Allah’ım!
Lâtif Adınla kalplerimize nüfuz et!

“Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. O, yarattığını bilmez mi? O, Latif’tir; Habir’dir.” (Mülk Suresi 14. Âyet Meali)

Ya Lâtif! Ya Lâtif! Ya Lâtif!
Sen Lâtif’sin Allah’ım!
Az ve aciz amellerimize çoğu Verensin Sen!
Sen Lâtifsin Allah’ım!
Kapına geleni geri çevirmeyen;
Ümit edenleri ümitsiz bırakmayansın!
Kendi nefsine acımayanlara Acıyansın Sen!
Sen Lâtifsin Allah’ım!
Hataları Affedensin!
Her zorluğu Kolaylaştıran
Ve her kırığı onarıp İyileştirensin Sen!

“Kitabın inidirilmesi, daima gâlib, hikmet sahibi olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, âzabı şiddetli ve lütuf sahibi olan Allah’tandır. O’ndan başka ilah yoktur. Dönüş O’nadır!” (Mümin Suresi 3. Âyet Meali)

Sen Lâtif’sin Allah’ım!
Dinine yardım edene yardım Eden
Ve onları çokça Övensin Rabbim!
Sen Lâtif’sin Allah’ım!
Lütfunla muamele et bize!
Sen Lâtif’sin Allah’ım!
En gizli işleri, incelikleriyle bilen yalnız Sensin!
Allah’ım! Gizli açık yaptığımız günahlarımızı bağışla Lâtif Adınla!
Lâtif Adınla incelik nasip et bize de!

“Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O’na yalvarırsınız.” (Nahl Suresi 53. Âyet Meali)

Ey Lâtif!
Ey lütfu bol olan Allah’ım!
Ey hikmetiyle tohumu başağa,
Başağı lokmaya çeviren Allah’ım!
İncelik ve nezaketle sunarsın Takdirini!
İncelikle öğretirsin yaşamayı bize!
Ve biz inceliklerinle ulaşırız takdir ettiğin nimetlere!
Musa’yı (a.s) akıl almayacak bir incelikle;
Zalim firavunun sarayında büyüten Sensin!
Yusuf’u (a.s) incelikle zindandan saraya taşıyan Sensin Allah’ım!
Ey Lâtif!
Hesap Gününde bize lütfedeceğini umduğumuz yalnız Sensin!
Lütfet bize!
Bize Lütfet Lâtif Adınla Hesap Gününde!

Resulullah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki; “Allah, mümin kimseye, ancak onun için hayr olacak bir hüküm verir: ona memnun olacağı bir şey isabet etse, şükreder. Bu onun için hayr olur. Zarar isabet etse, sabreder. Bu da onun için bir hayr olur.”

Ey Lâtif olan Allah’ım!
Önünde diz çöküp yalvarıyorum Sana;
Secde edip önünde Sana yalvarıyorum Allah’ım;
Bir hayra ulaştığımızda,
Sana hakkıyla şükretmemizi nasip et!
Neticesi kalbimizi daraltan, ruhumuz boğan işlerimizde Lütfunla sabır ver bize!
Lütuf sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Sen lütfedersen; şükredebiliriz ancak.
Sen lütfedersen sabrederiz musibetlere.
Lütfet bize Allah’ım!
Bizi sabır ve şükür ehli kıl!
Kalbimize bir incelik bahşet Lâtif Adınla!
Dostlarına karşı nazik olmayı nasip et hepimize!
Lâtif Adınla ruhumuza incelik bahşet.

Sen Lâtifsin Allah’ım; en Nazik Olan yalnız Sensin!
Mayıs kelebekleri gibi hafif ve ürkek ruhumuz şimdi;
Ruhumuz, belki kanatlanacak birazdan sonsuza.
Lütfunla Allah’ım ve İhsanınla,
Ürkek ruhlarımızı incitmeden al şimdi Yanına!

Âmin! Âmin! Âmin!
Velhamdülillahi Rabbil Âlemin!

Latif | el-Latif Fazileti ve Sırları

Latif | el-Latif Fazileti ve Sırları

Bu mübarek isim, pek çok konuda okunmakta ve faydalı olmaktadır. Geçim sıkıntısı, rızk darlığı, müşteri azlığı veya yokluğu çekenler, elindeki malı satamayanlar, bela ve musibetlere maruz kalanlar, düşmanları tarafından rahatsız edilip baskı altında tutulanlar… Kısacası her türlü sıkıntıya maruz kalanlar hep bu ismin himayesine sığınırlar.

1. Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse, işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve isteğini elde eder.

2. Bir kimse, bir yere, işini gördürmek için bir kişi gönderse de o kişinin adının harflerinin ebced karşılığı kadar bu ismi zikretse, gönderdiği kişi istediği şeyi elde eder. Yüce Allah bu ismin zikri hürmetine o kişiden bu ikramını esirgemez.

3. Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “YÂ LÂTÎF” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, giriştiği her işte başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.

4. Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözeceğini bilmeyen ve sıkıntısı kendini rahatsız eden kimse, temiz bir kalp ve iyi bir niyetle (16.641) defa bu ismi zikreden kimse, problemini çözer ve sıkıntısından kurtulur.

5. Rızk darlığı ve geçim sıkıntısı çeken kimse, aynı miktarda bu ismi okuyup arkasından halini Allah’a arz ederek dua ederse yüce Allah, onun sıkıntısını çözer, rızkını genişletir.

6. Kendisi için hayırlı olduğuna inandığı herhangi bir iş için (16.641) defa zikreden kimse, niyetine ulaşır, istediğini elde eder.

7. Her gün (133) defa okumaya devam eden kimsenin, zor işleri kolaylaşır, Allah’ın lütfuna mazhar olur.

8. Her gün (9) defa zikreden ilahi tecellilere kavuşur, rızkı genişler.

9. Bir kimse her gün, “YÂ LÂTİF” ismini “Besmele” ile birleştirerek, “BİSMİLLÂHİ’L-LÂTİF” şeklinde (698) defa zikretse, her ne isteği ve arzusu varsa yerine getirilir.

“YÂ LÂTİF” isminin herhangi bir iş için okuyan kimseye, Havas alimleri, önce ismin zikrini sonra FATİHA VE İNŞİRAH sureleri ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şeyi için dua etmeyi tavsiye ediyorlar.

Bu ismin daha pek çok faydaları ve özellikleri vardır ancak konu oldukça uzun olduğu için bu kadarıyla yetiniyoruz. Şunu da hatırlatalım ki; ibadetlerin asıl amacı uhre-vidir, dünyada da birçok faydaları görülürse de esas faydaları ebedi ve sonsuz olan ahiret aleminde görülecektir. Bu nedenle Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanlarının çoğu gizlidir. Eskiler de bu yüzden şöyle zikredip dua etmişler.

“Allahümme ya Hafiyye’l-Eltâf; Neccinâ mimmâ nehaf: Ey Lütufları gizli olan Allah’ım; Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza da nail eyle…!”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir