Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Kuddüs Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları
Kuddûs | el-Kuddûs

El-Kuddüs Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Kuddüs
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 170
Anlamı: Kuddüs: Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
Kerameti: Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.

Kuddüs | el-Kuddüs İsminin Anlamı

Kuddüs | el-Kuddüs İsminin Anlamı

EL-KUDDÜS:

Hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten temiz, pak ve müberra, mukaddes ve münezzeh olan demektir.

Kuddûs; her vasfında mükemmel, sınırlamaya ve tasvire sığmayandır.

Kuddûs; hiçbir leke kabul etmeyen ve her türlü ayıptan tertemiz olandır.

Kuddûs; bütün kemal sıfatları taşıyan ve bütün üstün ve mükemmellikleriyle övgüye layık olandır.

Kuddûs; her türlü kötülük, çirkinlik, eksiklikten berî, yaratıklardan herhangi birine benzemekten, kemaline aykırı her şeyden uzaktır.

Kuddûs; idrak edilmekten ve kendisine ulaşılmaktan uzaktır.

Kuddûs; herhangi bir denk, rakip, eş ve alternatife sahip olmaktan üstün ve büyüktür.

Kuddûs; en mükemmel, en muazzam ve en kapsamlı olan sıfatlarından herhangi bir sıfatın eksikliğinden münezzehtir.

Kuddûs; akılların kuşattığı, hayallerin tasavvur ettiği ve bütün fikirlerin etrafında dönüp dolaştığı her şeyden münezzehtir.

Kuddûs; yok olmayı ifade eden her durumdan berîdir.

Kuddûs; celâl, cemâl ve kemâl sıfatlarına layıktır.

Kuddûs; insanların çoğunun kemal ve üstünlük olarak kabul ettikleri her türlü vasıftan uzaktır. Çünkü onlar kendi sınırlı özelliklerine göre değerlendirirler

Kuddûs; sonradan yaratılmışlara benzemekten uzaktır. (Muhalefetün li‟l-Havâdis)

Kuddûs; faziletleri ve güzel vasıfları sebebiyle daima övülendir.

Kuddûs; gayet mukaddes, her şaibeden münezzeh, her vasfında ekmel, tahdid ve tasvire sığmaz.

Kuddüs | el-Kuddüs Dualar ve Zikirler

Kuddüs | el-Kuddüs Dualar ve Zikirler

Ebced değeri (170)

Zikir saati Müşteridir.(Perşembe ).

Perşembe günü müşteri saati sabah doğarken ve ikindi sonrasıdır. Bir de tam gece yarısı. Bu saatlerde okunursa daha etkili olacağı söylenmiştir.

1-Peygamberimiz (s.a.v), vitir namazını A‟lâ, Kâfirûn ve İhlas sureleri ile kılardı. Selam verdiği zaman ise üç defa, üçüncüsünde sesini yükselterek şöyle derdi:

“Melik ve Kuddûs olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır.

2-Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Her sabah Allah‟ın bazı görevli melekleri; “Ey Yaratıklar! Melik ve Kuddûs olan Allah‟ı tesbih edin” diye seslenirler.”

3-Başka bir rivayette de şöyle geçmektedir:

“Allah her sabah “ Melik ve Kuddüs olan Allah her türlü eksiklikten uzaktır” diye seslenen iki melek görevlendirir.

4-Allah Rasulü ( s.a.v) rukûda:

 “Melik ve Kuddûs , meleklerin ve Cebrail‟in Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır.” şeklinde tesbih yapardı

5- Peygamber (s.a.v)‟e bir adam vahşi hayvanlardan şikayette bulundu. O da adama şöyle dua etmesini tavsiye etti:

“Melik ve Kuddûs, meleklerin ve Cebrail‟in Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır.”

6-Hz.Aişe ( r.a) Peygamber ( s.a.v) in gece namaz için kalktığında okuduğu dua ve zikirleri şöyle rivayet eder.

Gece kalkınca onar kez “Allahu Ekber”, “Elhamdu lillâh”, “Sübhânallahi ve bihamdihi”, “Sübhânallahi‟l-Meliki‟l-Kuddûs”, “ Estağfirullah” ve “ Lâ ilâhe illallah” der, sonra da on kez şöyle dua ederdi:

“Ey Allah‟ım! Dünyadaki ve kıyamet günündeki sıkıntılardan Sana sığınırım.”

Kuddüs | el-Kuddüs Fazileti ve Sırları

Kuddüs | el-Kuddüs Fazileti ve Sırları

1. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden kimsenin, üzerinden kötü huylar temizlenip kalkar, güzel ahlaka sahip olur. Böylece kalbi temizlenip nurlarla dolar.

2. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi bir dostluk oluşur. Artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz. Her yerde adından hayırla ve övgüyle söz edilir.

3. özellikle Cuma geceleri okunması pek çok faydalar getirir. Mesela, korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar.

4. Cuma gecesi VEFKİ yapılır ve üzerine (170) kere (YA KUDDÜS) okunarak, ruh sağlığı bozuk, evhamlı, korkulu bir kimsenin boynuna asılarak, 7 gün aynı şekilde (170) kere suya okunup hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta sağlığına kavuşur, korku ve evhamdan kurtulur.

5. Havas ilmiyle uğraşanlar, “içki, kumar ve zina gibi kötü huylara müptela olmuş bir kimse, VEFKİNİ yaptırıp üzerinde taşıyarak, her gün bir bardak suya (170) kere bu esmayı okuyup üfleyerek içmeye devam ederse, kısa zamanda bu huylarından kurtulur” demektedirler.

6. Ruhani varlıklarla bağlantı kurmak için, devamlı olarak bu ismin zikredilmesi ve her üç, beş veya yedide bir; “Sübbûhun, Kuddûsün, Rabbünâ ve Rabbü’l-Melâiketi ve’r-Ruh” denilmesi gerekir.

Böyle yapıldığı takdirde, kısa bir zaman sonra, zikri çeken kimseye olağanüstü haller belirir; ışıklar ve nurlar görmeye başlar. Önce sadık rüyalar, sonra da açıkça ruhanileri görür. Altıncı hissi açılıp etkinleşir, dışa karşı etkisi artar. Bilhassa ruhsal hastalıklara ve saraya müptela olmuş kimselerin tedavisinde etkili olur.

“EL-KUDDÜS” ismi şerifi ile ayrıca; vesveseye, melankoliye, hayalet görmeye, uykuda veya uyanıkken korkup ya, cinlerin baskılarına karşı 170 kere okunarak Allah’a Sığınılırsa etkili olur ve bu tür rahatsızlıkları uzaklaştırır.

7. Bir anlamı da temizleme, takdis etme olan “El Kuddûs” isminin zikrine devam eden kimse, her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan, kusurdan temizlenir, nuranilik kazanır.

8. Cenab-ı Hak, bu isminin bir yönüyle evrendeki pislikleri giderip, temizlik ve güzelliğe kavuşturmaktadır. Yoksa her baharda veya yazda ölen diğer hayvanların leşleri veya ölülerin cesetleri bir yana, sadece sinekler bile dünyamızı kokutmaya yeter de artardı bile..


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir