Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Habir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Habir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Habir
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 812
Anlamı: Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
Kerameti: Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Hafıza ve idrakin genişlemesi için.Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır.

Habir| el-Habir İsminin Anlamı

Habir| el-Habir İsminin Anlamı

Habir isminin lügat anlamı:

Bir şeyi bilmek, tecrübe etmek, denemek, imtihan etmek, yeri sürmek anlamlarına gelen “habera” kökünden türeyen el-Habir ismi; bilen, haber veren, uzman, bilirkişi demektir. Kur‟an!da 45 yerde zikredilmektedir.

EL-HABÎR: Olmuş olan, olmakta ve olacak olan her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan. Haber almak, bilgi edinmek için herhangi bir araca ihtiyacı olmayan…

Habîr isminin ıstılah anlamı:

Habîr; bir şeyin gizli olan yönlerini bilen ve künhüne vakıf olandır.

Habîr; her şeyi hiçbir gizli yönü kalmayacak derecede uzmanca bilendir.

Habîr; kalplerde gizlenen her şeyi ortaya çıkarandır.

Habîr; mülkünde olup biten her şeyden haberdar olandır.

Habîr; kullarının yaptığı her şeyi en ince detayına kadar bilendir.

Habîr; kullarının amellerini bilen, ona göre ödüllendiren ve cezalandırandır.

Habir| el-Habir Dualar ve Zikirler

Habir| el-Habir Dualar ve Zikirler

EL-HABÎR isminin zikri (812) adettir.
Zikir saati Güneş, Zikir günü Pazar’dır.

Habir| el-Habir esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Kıyamet Günü’nün Sahibi!
Ey gizli açık yaptıklarımızı bilen!
Ey kalplerden geçeni de bilen!
Ey her şeyden Haberdar!
Ey Habir!
Ey Allah!
Sen her şeyden Haberdarsın Allah’ım!
Şah damarımızdan daha yakınsın bize!
Kalplerden geçeni de Bilen yalnız Sensin!

Ey her şeyden Haberdar!
Ey Habir!
Ey Allah!
Her yaptığımız işin karşımıza getirileceği ‘O Gün”
Bizi bağışla Allah’ım!
Sen her şeyi Görensin!
Sen her şeyi Duyansın!
Her şeyden Haberdarsın Sen!
Habir Adınla bildiğin günahlarımızı;
Gaffar Adınla ört Allah’ım!
Habir Adınla Haberdar olduğun hayırlarımızı;
Lâtif Adınla karşıla!
Bizi ateşin azabından koru Rabb’im!
Yetimlerin hıçkırıklarıyla söken şafakta;
Bizi o hıçkırıklardan bihaber bırakma!
Yetimlere ve mazlumları
Ve mustazafları bilenlerden eyle bizi!

Ya Habir!
Ya Allah!
Senden gizli değildir hiçbir şey bu dünyada!
Senden hayâ etmemizi nasip et ömrümüz boyunca!
Ahlâkımızı kemale erdir Habir adınla Rabb’im!
Sen ki kalplerden geçeni de bilirsin Ya Rab!
Kalbimizi temizle Habir Adınla!
Vera sahibi yap bizi Allah’ım!
Takvayı yerleştir kalbimize Habir Adınla!

Engin denizlerde;
Sedeflerin içinde uyuyan incinin pırıltısını bilensin Sen Allah’ım!
Köpüklü dalgaların üzerinde koşan rüzgarların,
Soluğunu duyansın Sen!
Rahmet dolu bir sağanaktan sonra,
Nasıl yıkanırsa dünya,
Kalbimi de öyle yıka Habir Adınla Allah’ım!
Kalbimde Sana mahcup olacak tek bir leke bırakma!
Gelmeden Mahşer Günü Ey Habir!
Bizi de agâh kıl Kitabından!
Kelamından bizi agâh kıl!
Hab-ı gafletten uyandır kalbimizi!
Haber-i Sadık gönlümüze düşsün bugün!
Bugün kalbimiz Beyt ül Makdis’e dönsün!
Habirâne kullarından eyle bizi bugün!
Bugün ve Yarattığın her yeni gün Allah’ım!
Bizi mütesellim kullarından eyle!

Ey Habir!
Ey Allah!
Musa’ya (a.s) haberi gönderen Sensin Tûr’da
Hira’da haberi gönder Sensin Resulullah’a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Haberi gönderen Sensin Yüce Adınla!
Her şeyden haberdar olan Sensin!
Bütün hayırlı haberler Sendendir!
Gökten kanatlı Meleğinle gönderdiğin Kelam’ının
Yoluna ram olanlardan eyle bizi!

Ey yağmurun ve rüzgârın Rabbi!
Ey Kıyamet Gününün Sahibi!
Ey kalplerden geçeni de Bilen!
Ey Habir!
Ey Allah!
Kıyamet Gününün sahibi Sensin Allah’ım!
Bütün bilgiler Sendedir!
Rüzgârı Estiren de;
Yağmuru Yağdıran da Sensin Rabb’im!
Her şeyi hakkıyla bilen yalnız Sensin!
Güneşin doğuşuna şahitlik ettikçe;
Şahitlik ettikçe geceye;
Ve Semayı süsleyen, yıldızlara,
Ay’a şahitlik ettikçe,
Ruhumu Senden gaflette bırakma!
İlk yaprakları yeşeren bir ağaca şahitlik ettikçe Allah’ım!
Tomurcukların çiçeğe durduğuna şahitlik ettikçe;
Kalbimden bütün baharlar geçtikçe;
Ve bütün kışlar geçtikçe kalbimden,
Habir Adınla hatırlat bana;
‘O Dehşetli Gün’ü’ Allah’ım!
Başka sahillere sürüklense de ürkek ruhum hayatta;
Ruhumu Senden gaflette bırakma;
Ne kadar nefesim kaldıysa bu hayatta daha!
Soyulsa da kalbimin ince yaprakları bir bir artık;
Bütün inceliğinle Allah’ım!
Ve Habir Adınla!
Kalbime incelik bahşet ne olur her gün biraz daha!

Gözler Seni göremez Allah’ım!
Sen gözleri görürsün!
Her şeyi hakkıyla bilen yalnız Sensin Allah’ım!
Her şeyden Haberdar olan yalnız Sensin!
Habir Adınla Allah’ım!
Seni arayan gözler ver bana!
Seni sevenleri Rabb’im!
Görecek basiret nasip et bana!
Sönüp parlayarak nasıl kalırsa bir yıldız,
Sisli bir göl kıyısında;
Öyle tenha;
Ve öyle temiz bir iman nasip et bana!
Sana gelen yollarda Allah’ım!
Hiçbir mani bırakma!
Ve ‘O Gün’ de Rabb’im
Nefesimin tükeneceği ‘O Gün’de
Bütün incelikleri bilen Adınla Rabb’im!
Ve Habir Adınla
Bu ürkek ruhumu incelikle al Yanına!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el Hamdülillahi Rabbil Âlemin!

Habir| el-Habir Fazileti ve Sırları

Habir| el-Habir Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikriyle gerektiği gibi saatine ve tertibine uygun olarak meşgul olan kimse, herhangi bir şeyden kendisine bir zarar gelir mi gelmez mi, öğrenir ve ona göre hareket eder. [Bu saat erkekler içindir. Hanımlar bu tertip İçin Ay saatini tercih etmelidirler.] Bir kimse istediği sırrı bu İsmin tertibiyle öğrenebilir.

2. Her gün (812) defa okumaya devam eden kimse, ruhani varlıklarla görüşür ve keşiflere sahip olur. Birtakım sırlar kendisine açılıp bildirilir.

3. Aynı şekilde zikrine devam eden kimse, zulüm görüyorsa kurtulur, adalete mazharolur.

4. Bir kimse, yatmadan önce (7) defa:

“Elâ ya’lemü men halâk. Vehüve’l-Latifü’l-Habir: Yaratan bilmez mi hiç? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 67:14) ayetini okursa, dilediği şeyi ve istihare ettiği konuyu rüyasında görür.

5. EL-HABİR ismi, cam veya porselen bir kap içine yazılıp su ile silinir ve anlayışı kıt veya zihni kapalı bir kimseye Içirilirse, anlayış kabiliyeti artar, zihni açılıp hafızası kuvvetlenir.

6. Yitirdiği bir şeyin yerini bulmak ve bir şey hakkında bilgi almak için yatmadan önce iki rekat namaz kılıp arkasından şu ayeti de 21 kere okuyanın da istediği şeyden haber alabileceği ve istediğini görebileceği bildirilmiştir:

“Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak •der. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”(En’âm, 6:103)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir