Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Evvel Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Evvel Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Evvel
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 37
Anlamı: İLK
Kerameti: Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur. Her hayır işinde birinci olmak için okunur.

Evvel | el-Evvel İsminin Anlamı

Evvel | el-Evvel İsminin Anlamı

EL-EVVEL:Bütün eşyadan önce var olan demektir. Al­lah ezeli ve ebedidir.

Allah’ın başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. “Şu zaman kadar vardı ama bundan sonra yoktu veya şu za­mandan sonra olmayacak” gibi şeyler Allah için söylene­mez. Allah hep vardı ve ondan önce bir şey olmadığı gibi, ondan sonra da başka bir şey yoktur, olmayacaktır. Özel­likle son cümlemizi kıyamet koptuktan sonra yüce Allah kasten yapacak ve her varlığın canını alacak en son Azrail (a.s)’in de canını alıp bütün ruhlara hitap ederek hüküm­ranlığını ilan edecektir. Bunu özellikle inkarcılara göster­mek için”bugün hükümranlık kime aittir”diye,”bugün tek hükümranlık, her şeye gücü yeten Allah’a aittir” diye ezici cümlelerle dile getirecektir.

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 57: 3)

Evvel İsminin ıstılah anlamları:

Evvel; varlığı öncesi olandır, kendisinden önce hiçbir şey olmayandır.

Evvel; yaratmaya ilk önce başlayan ve onu sürdüren.

Evvel; kalplerden geçenleri en baştan itibaren bilendir.

Evvel | el-Evvel Dualar ve Zikirler

Evvel | el-Evvel Dualar ve Zikirler

EL-EVVEL isminin zikri (37) adettir.

Zikir saati Gü­neş; zikir günü Pazar’dır. Büyük Ebcede göre hesaplanıp (37×37=1359) olarak okunması da tavsiye edilmektedir.

Evvel | el-Evvel esmasıyla yapılacak Dualar:

Rasulullah (s.a.v) Rabbimize bu isimleriyle dua etmiştir. Biz de bu isimleri öğrenerek bunlarla dua etmeliyiz.

Ey yedi kat göğün, büyük arşın, bizim ve her şeyin Rabbi olan! Çekirdeği ve tohumu yaran, Tevrat, İncil ve Furkan’ı (Hakla batılı birbirinden ayıran Kur’an-ı Kerim) indiren Allah’ım! Her şeyin şerrinden sana sığınırım. Perçemim Sen‟in elindedir. Sen ilksin, Sen‟den önce hiçbir şey yoktur. Sen sonsun, Sen‟den sonra hiçbir şey yoktur. Sen Zâhirsin (mutlak galipsin, hakimiyet ve otoriten evrende görülür), Sen‟in üstünde hiçbir şey yoktur. Sen Bâtınsın (Zatın görülmez ama Sen bütün gizlilikleri bilensin), Sen‟in ötende hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir.

Bu adın harflerinden yaradılmış olan hizmet meleğinin adı Hz. Derdyail’dir. Emrinde 4 komutan melek, onların emirlerinde de ayrı ayrı 37’şer melek vardır. Bu melekler de teker teker 37şer dizilerden meydana gelen 37şer diye komuta ederler.

Bu adı devamlı anan kimseye bu hizmet meleği iner ve dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Evvelü! Ente-llezi zaharet bikel evailü ve ente-llezi seba-ka vücudike küllül kabailü, ve ente-llezi enzelte elmevahibe fil ebâkiri vel asaili ve ente-sabiku-llezi ma kane maake gayrüke vela inkidae li cudike ve bekaike ve entel kahirü fevke halkıke vel kadirü aleyhim bi hakkıke vel alimül müdebbirü li ahvalihim vel mütasarrifü fi ef alihim ve ekvalihim lekel izzü vel ceberutü vel bakaü ve bi fazlike a’yanül, melikü vel melekut. Es’elüke bi sırri evvelüyyütüke fil halkı en terzukani-ssabikatü fil hayrati ve vücudül bakıyatü-ssalihât.”

Evvel | el-Evvel Fazileti ve Sırları

Evvel | el-Evvel Fazileti ve Sırları

1 – EL-EVVEL ismini her gün veya her namazdan sonra (37) kere zikreden kimse, Cenab-ı Hak tarafından bütün is­tek ve ihtiyaçlarına kavuşturulur, duası kabul edilir.

2 – Esaslarına uygun olarak zikreden kimsenin giriştiği her iş başarıya ulaşır; hiçbir teşebbüsünden zarar görmez. Maddî ve manevî birçok faydalar sağlar.

3 – Bu ismi sürekli okuyan bir öğrenci, daima sınıfının birincisi olur. Memur okusa mesleğinin en üstünlerinden olur.

4 – Misafir olan kimse Cuma günleri okumaya devam etse, sağ salim eş ve dostlarına, akraba ve ailesine kavuşur.

5 – Evladı olmayan kimse dört Cuma üst üste “YÂ EV­VEL” diye samimiyetle zikretse, Allah yanında duası kabul olur ve eğer tıbbi bir engel yoksa, Allah’ın izni ve kudretiy­le çocuk sahibi olur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir